Uzavírka Jungmannova a Luční

vložil Josef Foret » 14. 9. 2020, 22:45

Dnes, tj. 14.09. se v novinkách objevila zpráva o úplné uzavírce ulic Jungmannova a Luční kvůli rekonstrukci plynovodu a to jenom na tři měsíce a již od 16.09 – tedy fakticky za dva dny. Vypadá to, že stavební úřad to ví čerstvě, protože my na dotčených ulicích o žádném termínu nevíme. Co tak včas informovat alespoň zde bydlící – např. kde parkovat apod? Stavební povolení termín realizace neobsahovalo. Stavebník měl však o uzavírce informovat stavební úřad měsíc před termínem.


Pavla Komárková, 26. 11. 2020, 12:00

Vážený pane Forete,

v tomto případě jde o stavbu plynáren, město není zadavatelem ani zhotovitelem. Dle informací ze stavebního úřadu byla přechodná úprava provozu na úřední desce MěÚ Blansko v tištěné i elektronické podobě  zveřejněna od 10. 9. 2020, a to včetně grafického návrhu. Ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vyplývá, že stanovená přechodná úprava provozu je platná pátým dnem po vyvěšení, Vaše námitka o údajné povinnosti informovat s měsíčním předstihem, v této právní úpravě oporu nemá. Zákonné náležitosti v tomto případě byly splněny.

Rozhodnutí o uzavírce dotčených místních komunikací se zasílá pouze účastníkům řízení, dotčeným orgánům jako je Policie ČR, na vědomí také složkám integrovaného záchranného systému, případně  dopravcům, pokud  jsou dotčeny autobusové spoje nebo zastávky.

Zprávou uveřejněnou v aktualitách na webu města Blanska i tou, kterou jsme posílali pomocí Mobilního rozhlasu, jsme chtěli veřejnost znovu na začátek prací a s ním související omezení upozornit tak, aby nedocházelo k dopravním komplikacím na místě.

Není v silách ani kompetenci stavebního úřadu či městského úřadu v případě uzavírek jednotlivým subjektům v dotčených lokalitách sdělovat, kde by měly parkovat. A to nejen s ohledem na šířkové poměry komunikací. Velká část z nich parkování s ohledem na ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vlastně neumožňuje, jsou určeny pouze k provozu vozidel, nikoliv k jejich odstávce.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h