BZOP, § 1013 aneb stavba v centru města

vložil Martin O. » 22. 11. 2020, 08:58

Dobrý den, po několik týdnu jsme obtěžováni pracemi s přilehlé stavby 1820/8b. Rozumím že stavba musí nějakým způsobem probíhat. Když v neděli či v státní svátky vám za 10 minut 8 začnou házet cihly s 30 metrů do plechového kontejneru až se vám klepou skleněné tabule v oknech a do toho kutají zbiječkou po dobu několik týdnu neni normální. Dále znečištěné veřejné prostory v okolí stavby, prachem sutí, oplocení v silniční komunikaci a neposlední řadě dodržování BZOP. Muže město pomoci ?


Pavla Komárková, 10. 12. 2020, 14:31

Vážený pane Martine,

máte pravdu, že přístavba a nástavba bývalého obchodního domu Družba je velmi rozsáhlou stavbou v samotném centru města. Bohužel u ní nelze zcela vyloučit veškeré negativní vlivy na obyvatele žijící v sousedství stavby. Po jejím dokončení však dojde ke kultivaci této budovy i jejího okolí a zejména k přestavbě vyšších podlaží, která jsou dlouhodobě nevyužitá, na tolik potřebné byty, o které je v Blansku velký zájem.

Tato stavba byla řádně povolena. Stavební úřad nicméně skutečnosti, které uvádíte v podnětu, projednal se zástupcem investora, společnosti SP Mainoffice s.r.o. Dle jeho vyjádření už byly ke dni 30. listopadu 2020 ukončeny téměř veškeré bourací práce. Zbývá zbourat už jen dvě ztužující stěny, k tomu dojde zhruba za měsíc. Z toho důvodu by až na uvedenou výjimku neměly být nadále používány sbíječky ani přemísťována stavební suť či sklo do přistavených kontejnerů. Věříme proto, že nepříjemný stavební ruch vás ani další obyvatele z okolí stavby už nadále nebude tolik obtěžovat. Pracovníci stavebního úřadu investorovi také připomněli nutnost dodržování čistoty a pořádku na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, ten přislíbil, že pořádek zajistí. 

Pokud podle vás není dodržována bezpečnost práce, je možné se obrátit na dotčený orgán, kterým je Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, Brno. V případě překročení hygienických limitů hluku a vibrací pro denní či noční dobu (s tím, že noční dobou je doba mezi 22:00 a 6:00 hod) je příslušným dotčeným orgánem Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h