Kácení stromů v oblasti přehrady

vložil Pavel Podrabský » 24. 11. 2020, 09:27

Dobrý den. V oblasti přehrady došlo v poslední době k vykácení cca 12 stromů – část u Myslivny, část na svahu u rodinného domu Dvorská 112 – horní chodník u přehrady. Rád bych se zeptal, proč došlo k vykácení a kdo je povolil? Je nařízená náhradní výsadba? Děkuji Pavel Podrabský


Pavla Komárková, 7. 12. 2020, 10:39

Vážený pane Podrabský,

důvodem pro vykácení dřevin v lokalitě vodní nádrže Palava byla jejich snížená vitalita a silně narušený zdravotní stav. Většinou šlo o smrky, u nichž došlo k napadení lýkožroutem smrkovým, který se sem rozšířil z nedalekého lesa. Kvůli napadení kůrovcem došlo ke ztrátě asimilačních schopností stromů a tyto odumíraly. Napadení dřevin bylo patrné na usychajících terminálech, vletových otvorech na kmenech a odlupující se borce na povrchu kmenů. Vlivem ztráty základních metabolických a fyziologických funkcí se podstatně snížila stabilita těchto dřevin a při nepříznivých klimatických podmínkách mohlo dojít k jejich statickému narušení a pádu. Hrozila tak újma na zdraví osob pohybujících se v blízkosti těchto dřevin. Mezi odstraněnými stromy byl také jírovec maďal, ten měl silně proschlou korunu po celém obvodu a na kmeni se daly pozorovat praskliny, které svědčily o napadení houbovou chorobou. Ta prostupovala do středové části a způsobovala nestabilitu kosterních větví.

Odbor životního prostředí vydal rozhodnutí č.j.: MBK 39006/2020, kterým povolil v areálu rekreační oblasti Palava pokácení celkem 14 kusů dřevin (11 smrků ztepilých, 2 smrky pichlavé a 1 jírovce maďalu).  Za pokácené stromy bude v lokalitě Palavy provedena náhradní výsadba a to v celkovém množství 16 kusů (jírovec maďal, smrky, borovice, břízy a javory). Náhradní výsadba by měla být provedena do konce roku 2022 s následnou pětiletou intenzivní péčí po výsadbě dřevin.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h