Videožurnál on-line


Kategorie: tiskové besedy

náhled z videa TK ze dne 16.9.2016

TK ze dne 16.9.2016 / 01:12:16

zveřejněno: 17. 9. 2016 / tiskové besedy

Téma tiskové konference na MěÚ Blansko: 1. Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB, téma: „Informace o činnosti KSMB.“ 2. Téma: „Informace o provedených úpravách v Koncepci podpory sportu a v Koncepci podpory kultury a zájmové činnosti ve Městě Blansko na léta 2016-2023.“ 3. Téma: „Informace o přijetí Koncepce rodinné politiky ve Městě Blansko na léta 2017-2023.“

náhled z videa TK ze dne 24.6.2016

TK ze dne 24.6.2016 / 41:25

zveřejněno: 25. 6. 2016 / tiskové besedy

Hosté tiskové konference byli: Petr Bartošek, předseda občanského sdružení Sportuj s námi, téma: „Informace o Půlmaratonu Moravským krasem 2016“. Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, jednatel Služeb Blansko, s. r. o., Ing. Michal Radimský, Ph.D., Ústav pozemních komunikací, VUT Brno – fakulta stavební, Ing. Radka Matuszková, Ústav pozemních komunikací, VUT Brno – fakulta stavební, téma: „Dopravní výzkum“.

náhled z videa TK ze dne 13.5.2016

TK ze dne 13.5.2016 / 13:06

zveřejněno: 14. 5. 2016 / tiskové besedy

Hosté a téma tiskové konference: Bc. Marie Jahodová, tisková mluvčí, Ing. Vít Pořízek, stage manager, Bc. Matěj Rádsetoulal, konference manager. téma: „BambiFEST 2016.“

náhled z videa TK ze dne 8.4.2016

TK ze dne 8.4.2016 / 53:54

zveřejněno: 10. 4. 2016 / tiskové besedy

Host tiskové konference: Mgr. Bc. Pavlína Komínková, ředitelka Muzea Blanenska. Téma: „Činnost Muzea Blanenska.“

náhled z videa TK ze dne 5. 4. 2016

TK ze dne 5. 4. 2016 / 08:17

zveřejněno: 5. 4. 2016 / tiskové besedy

Záznam tiskové konference ze dne 5. dubna 2016. Téma: Přemostění řeky Svitavy a železnice. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby přemostění na Staré Blansko dnes podepsal starosta města Ivo Polák a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

náhled z videa TK ze dne 15.3.2016

TK ze dne 15.3.2016 / 33:34

zveřejněno: 16. 3. 2016 / tiskové besedy

Tisková konference Krajské rady Jihomoravského kraje po výjezdním zasedání v Blansku.

náhled z videa TK ze dne 11. 3. 2016

TK ze dne 11. 3. 2016 / 33:50

zveřejněno: 12. 3. 2016 / tiskové besedy

Hosté a témata tiskové konference: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno, Mgr. Miroslav Doležel, vedoucí služby Linky důvěry, paní Radka Kuncová, vedoucí Domácí hospicové péče. témata: „Doprovázení nevyléčitelně nemocných a pomáhajících,“ „Prevence sebevražedného jednání,“ „Role Linky důvěry při mimořádných událostech.“

náhled z videa TK ze dne 12.2.2016

TK ze dne 12.2.2016 / 35:27

zveřejněno: 12. 2. 2016 / tiskové besedy

Hosté a témata tiskové konference: 1. plk. Mgr. Zdeněk Grénar, vedoucí územního odboru Blansko, Policie ČR, plk. Mgr. Jaroslav Hloušek, zástupce vedoucího ÚO Blansko, Policie ČR, téma: „Bezpečnostní situace v roce 2015 na teritoriu KŘP Jmk ÚO Blansko v roce 2015. 2. Ing. Martin Lepka, ředitel Městské policie Blansko, téma: „Statistika činnosti MP Blansko za rok 2015 a porovnání vývoje nápadu přestupků v letech 2011−2015.“

náhled z videa TK ze dne 22. ledna 2016

TK ze dne 22. ledna 2016 / 33:28

zveřejněno: 22. 1. 2016 / tiskové besedy

Hosté a témata tiskové konference: 1. Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka, téma: „Propagace města Blansko a podpora cestovního ruchu v roce 2016.“ 2. Ing. Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí, téma: „Vybrané statistické údaje odboru vnitřních věcí za rok 2015 a změny pro občany od roku 2016.“

náhled z videa TK ze dne 18.12.2015

TK ze dne 18.12.2015 / 29:31

zveřejněno: 18. 12. 2015 / tiskové besedy

Host a témata tiskové konference: 1. Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA, téma: „ Představení koncepce společnosti Služby Blansko, s. r. o.“. 2. téma: „Rozpočet města Blansko na rok 2016“.

náhled z videa TK ze dne 4. prosince 2015

TK ze dne 4. prosince 2015 / 36:33

zveřejněno: 4. 12. 2015 / tiskové besedy

Téma tiskové konference: „Studie úpravy veřejného prostranství po hotelu Dukla“.

náhled z videa TK ze dne 6.11.2015

TK ze dne 6.11.2015 / 38:59

zveřejněno: 9. 11. 2015 / tiskové besedy

Hosté a témata tiskové konference: 1. Ing. Petra Pavloková, projektový specialista VŠB-TU Ostrava – Výzkumné energetické centrum, téma: „TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE – Koncepce snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansko“. 2. Petr Bartošek, předseda spolku Sportuj s námi, téma: „Výsledky Půlmaratonu Moravským krasem 2015“. 3. Téma: „Blanenské vítání sv. Martina 2015“.

Populární videa

náhled z videa Olešná

Olešná / 20:22

zveřejněno: 12. 11. 2023 / filmy

náhled z videa Dolní Lhota

Dolní Lhota / 25:52

zveřejněno: 12. 11. 2023 / filmy

náhled z videa Lažánky

Lažánky / 23:00

zveřejněno: 12. 11. 2023 / filmy


AUDIOVISUAL logo

Videožurnál a publicistické pořady pořizuje AUDIOVISUAL, Blansko, Horní Palava 780/41, tel. č. 602 734 912, e-mail: studio@audiovisual.cz.

Připomínky a náměty ke způsobu prezentace zasílejte, prosím, na adresu: studio@audiovisual.cz. Děkujeme.

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání

Jan Popelka
Horní Palava 780/41
678 01 Blansko
IČO: 13715569

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

            aktualizováno: 12. 11. 2023, 19:50 h