Televize Blansko

Povinné údaje dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Provozovatel televizního vysílání Televize Blansko je:

Studio AUDIOVISUAL ‒ Jan Popelka
Horní Palava 780/41
678 01 Blansko
Tel. 602 734 912
IČ: 13715569
E-mail: studio@audiovisual.cz
Web: Audiovisual

Orgánem dohledu nad televizním vysíláním Televize Blansko je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.


Ve městě Blansku je od roku 1995 v provozu městský informační kanál, který vysílá v síti kabelových rozvodů Vodafone. Ten nabízí nepřetržité vysílání videotextu a každý 2. a 3. víkend v měsíci také Blanenského Videožurnálu. V současné době je na tyto kabelové rozvody napojeno cca 1 200 domácností.

Archiv jednotlivých příspěvků je na www.blansko.cz.

Programová skladba vysílání:

  • Videotext – textové informace z městského úřadu, kultury, sportu, informace orgánů státní správy, informace občanských sdružení, spolků atd.
  • Záznamy z tiskových besed na radnici.
  • Blanenský videožurnál – měsíční přehled událostí ze života města.
  • Publicistické pořady k aktuální problematice města.
  • Filmy o historii města, o významných osobnostech, apod.

            aktualizováno: 18. 4. 2023, 12:19 h