Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Krátké zprávy

Zprávy za poslední rok

 

O ošetřovné si mohou OSVČ požádat až od 1. dubna
27.03.2020, 16:47 h
Osoby samostatně výdělečně činné si budou moci požádat o tzv. ošetřovné až od 1. 4. 2020. Usnesla se na tom vláda. Ta včera oznámila, že žádosti budou podnikatelé moci podat na příslušném živnostenském úřadě až po vyhlášení programu na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Vzory žádosti a dokladů, které je třeba doložit, budou zveřejněny na stránkách MPO. Živnostenský úřad žádost přijme a zašle ji MPO, které bude o poskytnutí podpory rozhodovat. Podrobnější informace ministerstvo zveřejní počátkem příštího týdne. Bližší informace naleznete na stránkách MPO.

 

Další omezení: Na veřejnosti mohou lidé chodit jen po dvou
25.03.2020, 20:54 h
Pobývat na veřejně dostupných místech se nově může nejvýše v počtu dvou osob, omezení neplatí pro členy domácnosti, výkon povolání, účast na pohřbech a podnikatelskou činnost. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platí až do 1. dubna 2020 do 6.00 hod. Do tohoto data také platí zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin a léků. Při kontaktu s ostatními by lidé měli dodržovat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Důvodem nových omezení je snaha o maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

 

Živnostenský úřad zatím nepřijímá žádosti podnikatelů o ošetřovné
25.03.2020, 14:05 h
Blanenský živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v současnosti ještě nepřijímá žádosti o ošetřovné. Věc je totiž zatím ještě v legislativním procesu a potřebné formuláře tak nejsou k dispozici. „Je třeba vyčkat, až bude legislativní proces ukončen a formuláře žádostí připraveny. V této chvíli lze pouze předpokládat, že tuto situaci lze očekávat během příštího týdne,“ uvedl vedoucí blanenského živnostenského úřadu Jaroslav Bárta.

 

Na parkovišti u vlakového nádraží se začnou kácet topoly
24.03.2020, 12:24 h
Ve středu 25. března začne kácení pětice topolů, které stojí na parkovišti u vlakového nádraží. Kvůli tomu bude v této lokalitě až do soboty 28. března platit zákaz zastavení. Odbor životního prostředí MěÚ Blansko vydal ke kácení stromů kladné rozhodnutí. Na jednom ze stromů byly posléze zjištěny ve výšce asi 20 metrů dva otvory, na místě bylo provedlo šetření odboru životního prostředí a pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR kvůli podnětu od občanů, že zde mohou mít hnízda veverky obecné. To nebylo možné ověřit ani vyloučit, bude to prověřeno při vlastním kácení s pomocí plošiny. Pokud se před kácením potvrdí, že se skutečně jedná o hnízdo tohoto živočicha, bude navrženo opatření ve smyslu platného zákona. V úvahu by přicházelo ořezání větví stromu a po opuštění hnízda mladými veverkami jeho dokácení.

 

Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem
23.03.2020, 13:18 h
1. Prokazování totožnosti: Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území ČR prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. 2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel: Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území ČR řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností). 3. Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu: Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů.

 

Psychologická doporučení pro veřejnost i lékaře v 1. linii
23.03.2020, 12:04 h odbor sociálních věcí
Prezentace: česky, anglicky. Videonávody: Covid: Psychologická doporučení pro veřejnost CZ (EN), Covid: Psychologická doporučení pro lékaře a sestry v první linii CZ (EN),

 

Komunikace s živnostenským úřadem bude jednodušší
20.03.2020, 12:50 h
Po dobu trvajících omezení bude dbáno, resp. kladen důraz na maximální zjednodušení výkonu úřední činnosti zejména při oznamování přerušení provozování živnosti a plnění dalších povinností podnikatele při oznamování změn údajů. Vůči podnikatelům bude postupováno i neformálním způsobem, tj.  živnostenský úřad bude přijímat např. i e-mailová podání bez ověřeného elektronického podpisu. Oznámení nové živnosti je třeba nejdříve konzultovat s pracovníky úřadu telefonicky, popřípadě e-mailem. Cílem tohoto opatření je naplnění přijatého usnesení vlády č. 217  ze dne 15. 3 2020, tzn. omezit  osobní kontakt zaměstnanců živnostenských úřadů s adresáty veřejné správy, s ohlašovateli, žadateli, jinými účastníky správních řízení a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, v možných případech nahradit osobní kontakt písemným, elektronickým či jiným kontaktem.

 

Vláda změnila čas nakupování pouze pro seniory: od pátku je od 7 do 9 hodin
19.03.2020, 23:37 h
Vláda změnila čas, v němž je nakupování v prodejnách potravin a drogeriích vyhrazeno pouze pro seniory a seniorky. Od pátku 20. března mohou v době mezi 7:00 a 9:00 v těchto prodejnách nakupovat pouze zákazníci starší 65 let. Podle premiéra Andreje Babiše se vláda původně stanovenou dobou mezi 10. a 12. hodinou "netrefila". Nově smějí ve stejnou dobu jako lidé starší v let nakupovat i hendikepovaní s průkazem ZTP a jejich doprovod. Lékáren  se omezení už netýká. Seniorům nad 70 let se nedoporučuje vůbec vycházet. Pokud potřebujete v Blansku vyřídit nejnutnější, obraťte se na www.pomahameblansku.cz nebo na tel. 777 485 565.

 

Kompostárna je v provozu, sběrny odpadů se uzavřely
19.03.2020, 06:26 h
V souvislosti s vládním nařízením o nouzovém stavu a zákazu vycházet mimo cestu do práce a k zajištění nejnutnějších potřeb, se od úterý, respektive středy uzavřelo sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě i to na Starém Blansku v ulici Na Brankách. Kompostárna je i s ohledem na nutnost zajistit péči o veřejná prostranství a nepřerušené fungování činnosti právnických osob (například majitelů zahradnictví a květinářství) stále v provozu.

 

Od čtvrtka ven jen s rouškou, obchody budou mít hodiny pro seniory
18.03.2020, 16:36 h
Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí nosu a úst. Opatření platí od půlnoci ze středy na čtvrtek 19. března. Od čtvrtka budou navíc prodejny potravin, lékáren a drogerie mezi 10. a 12. hodinou vyhrazeny lidem starším 65 let. Platí také povinnost nosit roušky v dopravních prostředcích IDS JMK. Hejtman vládní nařízení ještě ve středu večer zpřísnil a bez zakrytých úst a nosu je také zakázán vstup do obchodů, sociálních a zdravotnických zařízení, škol a pošt na území celého Jihomoravského kraje. Zákaz platí od středy 18. března od 18 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

 

Zákaz volného pohybu se vztahuje i na sňatky
18.03.2020, 14:54 h
Ministerstvo vnitra upozorňuje, že v návaznosti na usnesení vlády, které do 24. března 2020 do 6:00 hodin zakazuje volný pohyb osob na území České republiky, nelze po dobu trvání zákazu konat sňatečné obřady. Na svatby totiž nelze uplatnit žádnou z výjimek zákazu volného pohybu osob. Uzavření manželství nelze podle výkladu ministerstva považovat za neodkladnou úřední záležitost.

 

Nová otevírací doba Městského úřadu Blansko
17.03.2020, 10:13 h
Vážení občané, v souvislosti s krizovým opatřením vlády platí až do odvolání omezená úřední doba pro osobní vyřizování záležitostí na Městském úřadě v Blansku. Budovy budou přístupné veřejnosti: Pondělí:14:00 – 17:00 hodin, Středa:14:00 – 17:00 hodin. Zaměstnanci úřadu budou k zastižení denně také telefonicky či e-mailem. Na vyžádání budou rozesílat potřebné podklady e-mailem. Podání písemností lze učinit také tím, že je občané umístí do poštovní schránky na některé z budov úřadu. Prosíme všechny, aby po dobu platnosti nouzového stavu a dalších mimořádných opatření zvážili, zda záležitost, kterou potřebují vyřídit, nesnese odkladu. Splatnost poplatku za psy i poplatku za komunální odpad se odkládá. V současnoti je lze uhradit bezhotovostně. O nových termínech Vás budeme informovat.

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy radí: Jak psychicky zvládnout období pandemie
16.03.2020, 10:59 h odbor sociálních věcí
Co je normální, jak zůstat v klidu a co dělat, abyste zůstali zdraví a mohli tak pomáhat dalším okolo? Tento dokument nabízí rady, které vám s tím pomohou.

 

Vláda vyhlásila celorepublikovou karanténu
15.03.2020, 23:38 h
Vláda zakázala s účinností od půlnoci z neděle na pondělí 16. března do 24. března do 6:00 hodin kvůli šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Tento zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, zajišťování základních životních potřeb nebo do zdravotnických zařízení. Od půlnoci také Češi nesmí překročit hranice a cizince nevpustí do země. Vláda to oznámila na noční tiskové konferenci po jednání. Lidé mohou chodit na procházky do přírody, měli by ale vyrážet ven jen se členy své domácnosti.

 

Opatření státu omezí počet svatebčanů při obřadu. Ruší se i vítání občánků
12.03.2020, 08:14 h
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Blansko upozorňuje, že středeční zákaz konání akcí s účastí víc než sto osob vydaný ministerstvem zdravotnictví se zpřísňuje. Nově platí od pátku 13. března zákaz akcí nad 30 osob. Ten se vztahuje i na svatební obřady. Do celkového počtu lidí při obřadu se přitom počítají také oddávající či matrikářka. „Toto nařízení bude v praxi aplikováno tak, že snoubenci budou telefonicky dotazováni na počet svatebčanů při obřadu. Ten nesmí překročit nově stanovený limit 30 osob,“ upřesnil vedoucí blanenského odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík. Mimořádné opatření kvůli koronaviru se dotkne také vítání občánků. Plánovaný obřad, který se měl uskutečnit na konci března, se prozatím odkládá na neurčito.

 

Podezření na nákazu koronavirem v Blansku se nepotvrdilo
06.03.2020, 08:46 h
První podezření na to, že se v Blansku objevil koronavirus, se nepotvrdilo. Vzorky, které včera lékaři odebrali jedné pacientce, jsou negativní. Ženu včera záchranáři ihned po odběrech preventivně převzeli k hospitalizaci na infekční oddělení Fakultní nemocnice Brno. Ode dneška budou na jižní Moravě po konzultaci s lékařem a hygieniky k pacientům s podezřením na koronavirus vyjíždět zdravotníci, kteří provedou odběry a pacienti budou až do zjištění výsledků ponecháni v domácí karanténě. Situací se v pátek ráno zabývala Bezpečnostní rada města Blanska, kterou svolal starosta Jiří Crha. Žádná speciální opatření ale zatím nebyla přijata, hygienici pouze apelují na dodržování osobní hygieny. V případě pochybností můžete kontaktovat Koronavirus infolinku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje na čísle 773 768 994, linka je nicméně primárně určena těm, kteří mají reálné podezření, že byli nakaženi. Pro další konzultaci jsou k dispozici také blanenští hygienici na tel. čísle 516 497 150.

 

Hygienici upřesnili, kam hlásit hromadné akce
05.03.2020, 15:02 h
V souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem teď musejí pořadatelé předem nahlásit krajské hygienické stanici všechny akce, na kterých se předpokládá účast více než pěti tisíc návštěvníků. Na speciální e-mailovou adresu akce5000@khsbrno.cz je nutné oznámit podrobnosti o akci včetně délky trvání, cílové skupině účastníků, jejich národnostního složení, věku a způsobu dopravy. V případě akcí konaných do 18. března včetně tak pořadatelé musejí učinit bezodkladně, u akcí konaných od 19. března nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce. Více zde.

 

Kvůli koronovairu zřídili infolinku
03.03.2020, 15:15 h
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje zřídila kvůli koronaviru novou informační linku. Lidé s podezřením na nákazu se mohou obracet na telefonní číslo +420 773 768 994. Aktuální epidemiologickou situaci na jižní Moravě projednala v úterý 3. března Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. Potvrdila, že zatím není nutné omezovat nebo rušit žádné sportovní a kulturní akce. V regionu aktuálně není žádný potvrzený případ koronaviru, v celé České republice je pět nakažených lidí. Bezpečnostní rada JMK také zdůraznila důležitost prevence šíření nákazy, především osobní hygienu obyvatel. Doporučení při cestování do zahraničí najdete zde.

 

Ve čtvrtek opět zesílí vítr
26.02.2020, 19:00 h
Další varování před silným větrem vydali meteorologové. Platí od čtvrtka 27.2.2020 od 22 hodin do pátku 28.2.2020 do 10 hodin. Vítr bude mít v nárazech rychlost vyšší než 65km/hod. Hrozí poškození stromů a lesních porostů, škody na budovách, komplikace v dopravě i nebezpečí úrazu uvolněnými předměty. Aktuální informace naleznete zde.

 

Meteorologové opět varují před silným větrem
24.02.2020, 03:42 h tiskové oddělení
Před čerstvým západním, postupně severozápadním větrem s nárazy kolem 70 až 110 kilometrů za hodinu varují meteorologové. Vítr může poškodit stromy a lesní porosty, může způsobit také menší škody na budovách. Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi i komplikace v dopravě. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku i při řízení vozidel. Nejhorší má být situace v noci na pondělí, během pondělka by měl vítr postupně zeslábnout.

 

Meteorologové prodloužili varování před silným větrem
11.02.2020, 14:20 h
Varováním před silným západním větrem, který místy může dosáhnout v nárazech i více než 65 km/h vydali meteorolové. Původně výstraha měla platit do dnešního večera. Hrozí možné poškození stromů a lesních porostů, menší škody na budovách. Meteorologové varují také před nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné jsou také komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.

 

Sirény spustí v pondělí 3. února ve 12 hodin
01.02.2020, 10:36 h
Hasičský záchranný sbor JmK informuje, že z důvodu uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery budou dne 3. 2. 2020 ve 12.00 hod. mimořádně spuštěny sirény jednotného systému varování. Půjde o nepřerušovaný tón sirény v délce 140 s bez doprovodného textu. Současně HZS JmK informuje, že se ruší pravidelná zkouška sirén dne 5. 2. 2020.

 

Školáci dostanou dárek za vysvědčení. Město chystá veřejné bruslení zdarma
29.01.2020, 12:10 h tiskové oddělení
Odměnu za vysvědčení si pro všechny děti připravilo město Blansko. Pololetní prázdniny mohou školáci strávit na zimním stadionu. Ten nabídne bruslení veřejnosti netradičně už od 10:15 až do 14 hodin. Všechny děti do 15 let budou mít bruslení zdarma. Rozšířenou možnost si zabruslit chystá město i o jarních prázdninách, veřejné bruslení bude v týdnu od 17. do 23. února v nabídce každý den s výjimkou soboty.

 

Beseda pro veřejnost: Děti a rozvod – jak jim ho usnadnit
17.01.2020, 08:32 h odbor sociálních věcí
U příležitosti 14. ročníku Národního týdne manželství, který již tradičně probíhá ve Valentýnském týdnu, jsme si pro Vás připravili besedu na téma: Děti a rozvod – jak jim ho usnadnit (plakát). Budeme mluvit o možnostech, které máme jako rodiče, jak dětem účinně pomoci projít tímto náročným životním obdobím. Současně bychom Vás rádi seznámili se způsobem, jak s tímto tématem nakládají psychologové, když pracují s dětmi v rozvodové situaci: Co mohou rodiče od spolupráce s psychologem očekávat, jak může dítě ze spolupráce s odborníkem profitovat, ale současně také jaké jsou limity odborné pomoci, co spolupráci s terapeutem narušuje a čeho se vyvarovat, aby mělo dítě ze spolupráce maximální užitek. Akce proběhne ve středu 12. února 2020 od 17 do 18:30 hodin v prostorách Městské knihovny Blansko.

 

Policie hledá svědky nehody na ulici Sadová
13.01.2020, 10:09 h
Policie hledá svědky dopravní nehody, k níž došlo ve čtvrtek v ranních hodinách na ulici Sadová. Řidič automobilu Mazda CX-5 při odbočování z vedlejší ulice Stařeckého na hlavní ulici Sadová srazil chodkyni přecházející zde silnici. Žena utrpěla lehká zranění, s nimiž byla následně hospitalizována v blanenské nemocnici. Dechová zkouška na alkohol byla u chodkyně i řidiče negativní. Policie nyní žádá občany, kteří se v dané době pohybovali v blízkosti střetu a mohli by poskytnout informace o okolnostech a příčině nehody, aby se obrátili na Dopravní inspektorát policie v Blansku na Bezručově 31, nebo policii kontaktovali telefonicky na čísle 974 631 26 či bezplatné lince 158.

 

Blansko má novou tiskovou mluvčí
05.01.2020, 13:49 h
Novou tiskovou mluvčí Blanska se od ledna 2020 stala Pavla Komárková. Dlouholetá redaktorka a web editorka brněnské redakce MF DNES a Idnes.cz působila poslední dva roky v Kanceláři marketingu a cestovního ruchu Magistrátu města Brna. Ve funkci vystřídala Ondřeje Požára, který své působení na pozici mluvčího ukončil v listopadu 2019. „Byla bych ráda, kdyby nejen novináři, ale i místní lidé získali pocit, že s nimi město ochotně komunikuje a že jim nechybí žádná zásadní informace o tom, co a proč se v Blansku děje,“ uvedla Pavla Komárková. Novou tiskovou mluvčí a současně také vedoucí tiskového oddělení můžete kontaktovat e-mailem na adrese komarkova@blansko.cz nebo na telefonu 516 775 163, 775 870 792.

 

Vánoční strom? Letos z Ráječka
25.11.2019, 08:54 h
Vánoční strom pro město Blansko v roce 2019 bude z Ráječka. Městu jej darovala paní Marcela Dryšlová. Jde o cca deset metrů vysokou kanadskou jedli, který bude na náměstí Republiky umístěn v pondělí 25. listopadu.

 

Věnujte potraviny lidem v nouzi
15.11.2019, 12:39 h
Chcete pomoci přímo a tím, co lidé nejvíce potřebují? Přihoďte do svého nákupního košíku potraviny, které přímo před obchodem můžete prostřednictvím Oblastní charity Blansko darovat sociálně slabým. Charita se totiž v sobotu 23. listopadu zapojuje do tradiční sbírky potravin, kterou pořádá Česká federace potravinových bank. Potraviny a drogerii bude sbírat od 8 do 18 hodin před obchodním domem Kaufland v Blansku. Zájem mají o trvanlivé potraviny, jako jsou těstoviny, rýže, konzervy, dětská výživa, mléko, cukr, olej a základní hygienické potřeby pro děti i dospělé.

 

Charita uvítá do sbírky hlavně zimní oblečení, deky a spacáky
15.11.2019, 09:05 h
Oblastní charita v Blansku pořádá ve středu 27. listopadu poslední letošní sbírku oblečení, potřeb do domácnosti a elektroniky. Darované věci můžete nosit v Blansku na Jasanovou ulici vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru, v Boskovicích do Betany a v Jedovnicích na faru. Konkrétní časy sběru najdete na internetových stránkách www.blansko.charita.cz a na Facebooku Oblastní charity Blansko. Do sbírky uvítá všechno použitelné oblečení, domácí potřeby, potřeby pro děti a elektroniku. Potřeba je hlavně zimní oblečení pro dospělé i děti. Dále věci, po kterých se teď lidé bez domova hodně ptají, jako jsou spacáky, deky, matrace. A své využití najdou také funkční drobné elektrospotřebiče pro klienty charity i sociálně slabší občany regionu. Oblastní charita v Blansku děkuje všem, kteří se na jejich sbírkách jakkoliv podílejí.

 

V jeskyních zazní písně Vánoc
14.11.2019, 11:41 h
V sobotu 7. prosince v 16 hodin vystoupí v Punkevních jeskyních ženský pěvecký sbor Píseň s adventními a vánočními skladbami. Návštěvníky koncertu odveze od Skalního mlýna k jeskyním v 15:30 hodin zdarma vláček. Po komorním koncertu se svíčkami následuje prohlídka Punkevních jeskyní. Protože v jeskyních je omezená kapacita návštěvníků, je na koncert nutná registrace na mail okno@blansko.charita.cz. Vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek benefičního koncertu věnuje Oblastní charita Blansko na Charitní záchrannou síť, jejímž prostřednictvím pomáhá lidem v regionu v akutní nouzi.

 

Zasedání zastupitelstva města Blanska
13.11.2019, 14:54 h
Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 15.30 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu na náměstí Republiky 1316/1 v prvním patře. Návrh programu jednání zastupitelstva bude zveřejněn na webu města na přelomu listopadu a prosince.

 

Přerušení dodávek vody na Zborovcích
04.11.2019, 12:04 h
Odbor investičního a územního rozvoje sděluje, že v lokalitě na sídlišti Zborovce provádí v těchto dnech Vodárenská akciová společnost výměny šoupat a dalších dílů vodovodů, z toho důvodu jsou nahodile přerušeny dodávky vody spotřebitelům. Tyto výpadky budou i 5.11. (a není vyloučeno, že i v dalších dnech). Uvedené přerušení dodávek pitné vody spotřebitelům nemá nic společného se stavbou v Kamnářské ulici.

 

Výstup na věž s českou vlajkou
27.10.2019, 13:22 h
Studenti a pedagogové Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko srdečně zvou na Slavnostní výstup na věž s vlajkou. V rámci nové celostátní tradice se jako součást připomenutí výročí vzniku ČSR konají slavnostní výstupy na vyhlídková místa a mávání českou vlajkou po celé zemi. Výstup s možností mávání vlajkou doprovodí věžní kavárnička a studentská expozice o historii naší vlasti. Místo konání: věž kostela sv. Martina Blansko. Termín konání: pondělí 28.10. 2019 od 13:00 do 16:00. Vstup je pro návštěvníky zdarma.

 

Otevírací doba ve svátek
26.10.2019, 10:45 h odbor kancelář tajemníka
V den státního svátku v pondělí 28. října 2019 bude informační kancelář Blanka uzavřena.

 

Ryba na talíři
18.10.2019, 10:52 h
V rámci farmářských trhů, které se konají na náměstí Republiky, se 24. října představí projekt na podporu sladkovodní akvakultury – Ryby na talíř. Projekt je zaměřen na prezentaci rybí kuchyně a poukazuje na to, že rybí maso je nejen chutné, ale především obsahuje lehce stravitelné bílkoviny, zdraví prospěšné tuky, minerály a vitamíny. Na trzích bude prezentováno  správné zpracování. ryb a jejich ochutnávka zdarma.

 

Kdo je vidět, vyhrává
17.10.2019, 15:25 h
Policie ČR ve spolupráci s městem Blanskem, Českým červeným křížem (oblastní spolek Blansko), aktivem BESIP, Muzeem Blanenska a Jihomoravským krajem pořádá ve středu 23.10.2019 od 16 hodin na náměstí Republiky v Blansku preventivní bezpečnostní akci Kdo je vidět, vyhrává (aneb zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě). Návštěvníci uvidí prezentaci policejní výstroje a techniky, praktickou simulaci ovlivnění alkoholem, správnou výbavu cyklisty a kola, soutěže a program BESIP pro děti, porovnání viditelnosti chodce s reflexním prvkem a bez něj a také preventivní stánek zaměřený na viditelnost seniorů. Pro zájemce je připravena prohlídka věžních hodin a zámku v době od 16 do 18.30 hodin (vstup s razítkem Policie ČR). A pro děti pořadatelé nachystali malý reflexní dárek.

 

Hra Přítmí se bude hrát v Blansku celý listopad
16.10.2019, 08:39 h
Již po čtvrté připravili organizátoři hry Přítmí ojedinělou detektivní hru v blanenských ulicích. Letos hra, která se bude hrát celý listopad, nese název Muž v čase. Do hry je možné se zapojit kdykoliv v jejím průběhu. Soutěžit mohou jednotlivci i týmy. Po zdolání stanovišť plných rébusů, šifer a dalších nástrah budou moci hráči vyřešit největší konspirační teorii v dějinách Blanska. Organizátoři doporučují, aby v každé skupince byla minimálně jedna osoba starší 15 let. Hra je vhodná pro náročné hráče, ale i pro rodiče s dětmi. Více informací najdete na stránkách www.pritmi.cz.

 

Kino je po rekonstrukci znova otevřeno
15.10.2019, 10:20 h
Blanenské kino prošlo v uplynulých měsících velkou rekonstrukcí. Její otevření slavnostně provedli radní města Blanska a prohlédli si rekonstruovanou terasu a nové osvětlení sálu. Hlad po znovuotevření kina jasně ukázaly první dny promítání, kdy kino hlásilo na některá představení i vyprodáno!

 

Veřejné záchody uzavřeny
08.10.2019, 12:04 h
Z důvodu havárie jsou do odvolání uzavřeny veřejné záchody.

 

Vzpomínkový akt ke Dni vzniku ČSR
07.10.2019, 07:27 h
Město Blansko si dovoluje pozvat Blanenské na vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční v pondělí 28. října 2019 na náměstí Svobody. Akce bude zahájena v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko, v 10:00 hodin pak dojde na položení věnce k památníku obětí 1. světové války a slavnostní projev starosty města.

 

Blanenská charita zve na dny otevřených dveří
04.10.2019, 11:16 h
V rámci Týdne sociálních služeb otevřou své prostory pro zájemce také služby Oblastní charity Blansko. V týdnu od 7. do 13. října se můžete jít podívat v úterý od 9 do 15 hodin do Emanuelu v Boskovicích a od 8 do 15 hodin do prostor Pečovatelské služby v Blansku. Ve středu můžete přijít od 9 do 17 hodin do Zlaté zastávky v Adamově, od 9 do 15 hodin do nízkoprahového denního centra Stará fabrika a do Noclehárny pro muže v Blansku, od 8 do 15 hodin (mimo 12–13 hodin) do týdenního stacionáře pro lidi s postižením Emanuel Doubravice a do terapeutických dílen Pěkná modrá. Ve čtvrtek od 9 do 16 hodin otevře své dveře Charitní poradna v Boskovicích a v pátek od 10 do 16 hodin Azylový dům pro matky s dětmi v Blansku.

 

Den seniorů 1. října odpoledne v Dělnickém domě v Blansku
30.09.2019, 08:27 h
Město Blansko zve všechny seniory při příležitosti Mezinárodního dne seniorů v úterý 1. října 2019 na městský "Den seniorů" v hlavním sále Dělnického domu, Hybešova 1. Program: 14:30 slavnostní zahájení představiteli vedení města, 14:45 – 15:45 kulturní program Divadelního spolku Rájec-Jestřebí: divadelní představení České nebe, 15:45 – 16:00 přestávka, 16:00 – 18:00 k tanci a poslechu zahraje Tom Sawyer Band. Vstup a drobné občerstvení v průběhu programu zajištěno zdarma. Možnost zakoupení dalšího občerstvení (limo, káva, čaj) v baru hlavního sálu. Těšíme se na Vaši účast.

 

Otevírací doba ve svátek
27.09.2019, 14:59 h odbor kancelář tajemníka
V den státního svátku sobotu 28. září 2019 bude informační kancelář Blanska uzavřena.

 

ZUŠ Blansko po opravě havárie vodovodu opět od 26.9. funguje
25.09.2019, 15:12 h
Základní umělecká škola v Blansku oznamuje, že dnes bylo opraveno prasklé vodovodní potrubí a od čtvrtka 26.září už bude škola fungovat podle rozvrhu.

 

Krajské finále družstev mladších žáků v atletice bude v Blansku
23.09.2019, 14:14 h
Oddíl atletiky ASK Blansko zve (nejen) příznivce na krajské finále družstev mladších žáků a žákyň, které se uskuteční na atletickém stadionu v Blansku ve čtvrtek 26.9.2019 od 15 hodin. Z blanenského finále postupují na Mistrovství Moravy a Slezska do Šumperku vždy tři družstva dívek a tři družstva chlapců. Na domácím stadionu se představí i družstvo dívek atletiky ASK Blansko, které se bude chtít prosadit mezi postupující trojku. Na rozdíl od jiných družstev je tento tým složený pouze z domácích atletek.

 

Budova ZUŠ Blansko uzavřena kvůli havárii vody
23.09.2019, 12:18 h
Z důvodu havárie na vodovodním potrubí je ode pondělí 23.9.2019 až do odvolání uzavřena budova ZUŠ Blansko, objekt Zámek 3. Výuka v ostatních pobočkách školy (Rájec, Kollárova...) dále pokračuje. Vedení ZUŠ prosí rodiče, aby si ve středu 25.9. zavolali a informovali se o aktuálním stavu. Děkujeme za pochopení.

 

Den otevřených dveří
23.09.2019, 09:25 h odbor sociálních věcí
Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční u příležitosti Týdne sociálních služeb 2019 v úterý 5. 11. 2019 v 10:00 – 14:00 v prostorách poradny. Zájemci z řad odborné i laické veřejnosti budou mít možnost se seznámit s pracovníky poradny, získat informace týkající se činnosti Poradny a odnést si tipy na zajímavou literaturu z oblasti psychologie a poradenství.

 

Charita zve na Zahradní slavnost v Blansku
18.09.2019, 10:29 h
Oblastní charita Blansko zve rodiny a širokou veřejnost na tradiční Zahradní slavnost, která se uskuteční v sobotu 21. září v areálu Centra “PRO“ Blansko na ulici Sladkovského 2b. Po celé odpoledne od 14 hodin je pro vás připravená spousta zážitků. Na programu je hudební vystoupení rockového kytaristy Richieho Dobiáška a zpěvačky Sáry Nové, tetování nástřikem, malování na obličej, skákací hrad, lukostřelba a nebude chybět ani bohaté občerstvení.

 

Zahájení stavby u Salmova mlýna
13.09.2019, 12:57 h
Odbor investičního a územního rozvoje oznamuje, že od pondělí 16.09.2019 budou zahájeny stavební práce na stavbě "Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna". Jedná se o stavbu komunikace, parkoviště a mostu u Salmova mlýna. Žádáme spoluobčany, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí stavby. Děkujeme.

 

V Údolní ulici nebude svítit veřejné osvětlení do 16. září
13.09.2019, 08:50 h
Investiční odbor sděluje, že veřejné osvětlení na Údolní ulici nebude svítit do pondělí 16. září. Výpadek je z důvodu provádění stavebních prací spojených s rekonstrukcí komunikace Údolní. Děkujeme za pochopení.

 

Zahájení stavby chodníku na Klepačově
10.09.2019, 08:47 h
Odbor investičního a územního rozvoje sděluje, že od tohoto týdne začínají stavební práce na stavbě "Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá". Chodník je veden od zastávky po kapličku. Žádáme spoluobčany, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí stavby. Děkujeme.

 

V Údolní ulici nebude svítit veřejné osvětlení
09.09.2019, 16:04 h
Odbor investičního a územního rozvoje sděluje, že od 09.09.2019 do 11.09.2019 nebude svítit veřejné osvětlení v Údolní ulici. Výpadek je z důvodu provádění stavebních prací spojených s rekonstrukcí komunikace Údolní. Děkujeme za pochopení.

 

Knihovna bude 13. září pět hodin zavřená
09.09.2019, 07:36 h
Městská knihovna v Blansku upozorňuje čtenáře, že v pátek 13.září 2019 bude z důvodu profesního vzdělávání od 10 do 15 hodin zavřená. Otevřeno bude od 15 do  18 hodin oddělení pro dětské čtenáře a také hudební oddělení, od 15 do 20 hodin pak bude otevřeno oddělení pro dospělé čtenáře a studovna. Děkujeme za pochopení.

 

Charita pořádá sbírku oblečení i potřeb pro školáky
03.09.2019, 09:46 h
Oblastní charita Blansko chystá na 11. září sbírku oblečení, elektroniky a dalších potřeb do domácnosti. Věci můžou lidé nosit jako obvykle v Blansku na Jasanovou ulici vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru a v Boskovicích do Betany. Dále v Doubravici nad Svitavou do Pěkné modré, v Olešnici do Chráněného bydlení a v Adamově do Zlaté zastávky. Konkrétní časy sběru najdete na internetových stránkách www.blansko.charita.cz a na Facebooku Oblastní charity Blansko. Ta má zájem o všechno nositelné použité oblečení, potřeby pro děti, elektroniku. „Budeme rádi hlavně za podzimní oblečení pro děti i dospělé a za elektroniku, například ledničky, pračky, rychlovarné konvice. Potřebujeme věci, které využijí klienti charity a sociálně slabí lidé z regionu do běžných domácností,“ upřesňuje vedoucí Charitního šatníku František Jahoda. Vzhledem k tomu, že začíná školní rok, uvítají také aktovky, pouzdra a další potřeby pro školáky.

 

Kompostárna má zavřeno kvůli dovolené
21.08.2019, 10:08 h
Společnost Fertia, provozující kompostárnu v Blansku, upozorňuje občany, že z důvodu čerpání dovolené bude mít v sobotu 24.8.2019 kompostárna zavřeno. Děkujeme za pochopení.

 

Film o Roučkovi zdarma na YouTube
15.08.2019, 09:22 h
Filmový počin studia Audiovisual s názvem Vynálezce a průmyslník Erich Roučka můžete zdarma zhlednout na YouTube kanálu Televize Blansko. Odkaz zde.

 

Porucha telefonní linky
09.08.2019, 10:04 h odbor kancelář tajemníka
Upozorňujeme na poruchu telefonní linky do informační kanceláře Blanka na čísle 516 410 470. Volat můžete na druhé telefonní číslo 516 775 185. Za komplikace se omlouváme a na opravě pracujeme.EDIT: Telefonní linka je opět v provozu.

 

Na letním Dukla festivalu vystoupí Infernet
07.08.2019, 10:45 h oddělení sekretariát starosty
V neděli 11. srpna pokračuje od 17 hodin na Poduklí letní Dukla Festival vystoupením kapely Infernet. Ta loni zahajovala Morava Park Fest v Blansku. Vstup na koncert je zdarma, občerstvení je zajištěno.

 

Nová pracovnice v Poradně pro rodinu
06.08.2019, 07:34 h odbor sociálních věcí
Od 01.08.2019 nastoupila do Poradny nová sociální pracovnice, paní Lenka Fleková, DiS. Přejeme jí příjemný start, pohodu na pracovišti a radost z práce. S paní Habrovou se tímto loučíme a ze srdce přejeme jen to nejlepší jak v osobním životě, tak v její další profesní dráze. Za celý tým poradny Gabriela Nečasová.

 

Nová publikace o Moravském krasu
04.08.2019, 15:26 h odbor kancelář tajemníka
Moravský kras – jeskyně a člověk je název nové publikace autora Ivana Baláka. Tato výpravná publikace stojí 299 Kč, má 223 stran, najdete v ní stovky historických i současných fotografií, map, schémat a kreseb z historie výzkumů Moravského krasu. Autor v ní populárně naučnou formou představuje život lidí v blízkosti jeskyní. Publikaci můžete zakoupit v informační kanceláři Blanka.

 

Letní uzavření knihovny
29.07.2019, 10:31 h odbor kancelář tajemníka
V termínu 29.07.–09.08. bude blanenská knihovna uzavřena. V knihovně se bude uklízet, proběhne pastování podlah a knihovníci budou čerpat řádnou dovolenou.

 

Na Poduklí vystoupí aKamarádi a nejmladší rockový kytarista Richie
17.07.2019, 14:44 h oddělení sekretariát starosty
V sérii koncertů regionálních kapel na Poduklí se představí v úterý 23.7. od 16 hodin aKamarádi. Před jejich vystoupením zahraje od 16:00 do 16:15 hodin Ríša Dobiášek alias Richie, sedmiletý nejmladší živě vystupující rockový kytarista v ČR.

 

Otevírací doba v době státních svátků
03.07.2019, 12:06 h odbor kancelář tajemníka
Informační kancelář Blanka bude ve státní svátky v pátek a v sobotu 5.–6. července 2019 otevřena od 13 do 17 hodin. Ve stejnou dobu bude otevřena také v neděli 7. července.

 

Tom Sawyer Band na Poduklí
24.06.2019, 17:10 h oddělení sekretariát starosty
Sérii koncertů regionálních kapel na Poduklí na náměstí Republiky v Blansku zahájí v úterý 25. června v 16 hodin Tom Sawyer Band. Vstup je volný. V případě nepříznivého počasí se koncert neuskuteční.

 

Výběrové řízení na funkci sociální pracovník
17.06.2019, 09:23 h odbor sociálních věcí
Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník – 0,6 úvazku do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy s nástupem k 01.08.2019 nebo dle dohody. Lhůta pro podání písemné přihlášky: 02.07.2019. Více informací o pozici.

 

Demonstrace na náměstí Republiky
07.06.2019, 12:55 h
V rámci celorepublikového hnutí Milion chvilek pro demokracii se na blanenském náměstí Republiky 11. června v 18:30 sejdou demonstranti na protest proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni Marii Benešové.

 

Cesta ke Skalnímu mlýnu je už průjezdná
07.06.2019, 12:05 h oddělení sekretariát starosty
Cesta ka Skalnímu mlýnu, která byla neprůjezdná kvůli sesuvu půdy a kamení po noční bouřce, je již zprůjezdněná. Přesto na vozovce dál zůstává na několika místech bláto, přes které teče voda. Řidiči by proto tudy měli jezdit opatrně.

 

Cesta na Skalní mlýn uzavřena
07.06.2019, 10:11 h
Noční bouřka způsobila sesuv půdy na silnici vedoucí ke Skalnímu mlýnu. Minimálně do oběda tak bude tato komunikace uzavřena.

 

Otevření aquaparku
06.06.2019, 09:30 h odbor kancelář tajemníka
Dle informací ze Služeb Blansko bude v případě dobrého počasí letní provoz aquaparku zahájen v sobotu 15. června. Podrobnosti o otevírací době najdete na webu https://www.sluzby-blansko.cz/aquapark.html.

 

Platba kartou v informační kanceláři
04.06.2019, 11:34 h odbor kancelář tajemníka
V Blanenské informační kanceláři Blanka byl nainstalován platební terminál a je zde nyní možné platit kartou. Platba kartou se nevztahuje na vstupenky z předprodejní sítě Ticketmaster.

 

Sebastian zahraje na Dětském dni o půl hodiny později
31.05.2019, 10:52 h
Z provozních důvodů se o třicet minut posouvá koncert v rámci Dětského dne. Sebastian tak zahraje až ve 20:30.

 

V kině probíhá výstava výtvarného oboru soukromé ZUŠ
30.05.2019, 14:44 h
Výstava absolventů probíhá od 30. května a potrvá do 14. června. Vernisáž je umístěna do foyer kina. Oficiální zahájení ve v 16:00.

 

Atletky z Blanska míří na olympiádu
28.05.2019, 09:11 h
Dominika Bezdíčková a Veronika Jakusidisová s atletického oddílu ASK Blansko byly nominovány za Jihomoravský kraj na Olympiádu dětí a mládeže, která se letos koná v Libereckém kraji od 23. do 28. června. Obě děvčata se představí v běhu na 300 m, ve skoku vysokém a štafetě. Zatímco Dominika soutěží v mladším žactvu, Veronika hájí barvy staršího žactva.

 

Výpadek telefonní linky
16.05.2019, 10:21 h odbor kancelář tajemníka
V pondělí 20. května 2019 od 07:00 do 19:00 hodin dojde v informační kanceláři Blanka k výpadku hlavní telefonní linky 516 410 470. Pokud v tento den budete chtít kontaktovat informační kancelář, použijte druhou telefonní linku 516 775 185.

 

Od koněspřežky k blanenským tunelům
15.05.2019, 13:50 h
Přednášku na téma železnice na Blanensku dnes pořádá od šesti hodin odpoledne Městská knihovna v Blansku. O stavbě železniční trati z Brna do České Třebové promluví amatérský historik a badatel Milan Sýkora. Součástí akce bude i doprovodná výstava. K vidění bude v prostorách knihovny od 16. do 17. května.

 

MAS vyhlásila dvě nové výzvy v rámci programu Moravský kras jinak
15.05.2019, 10:02 h
Jedná se o výzvu č. 9 „Rozvoj infrastruktury základních škol“, u které alokace činí 13.483.854,13 Kč, a o výzvu č. 10 „Ochrana kulturního dědictví“. V tomto případě byla alokace stanovena na 10.526.316 Kč. Žádosti o podporu je možné u obou výzev předkládat do 13. srpna. Více informací najdete na webu zapsaného spolku.

 

Atletické závody mladších žáků v Blansku
07.05.2019, 10:50 h oddělení sekretariát starosty
ASK Blansko zve všechny příznivce atletiky na atletický stadion, kde se ve čtvrtek 9. května odehraje první kolo závodů družstev mladšího žactva Jihomoravského kraje. Akce začíná v 16 hodin.

 

Den matek oslaví filmovým představením v kině
06.05.2019, 12:13 h oddělení sekretariát starosty
Komise pro občanské záležitosti zve blanenské ženy-matky v neděli 12. května 2019 v 17.30 hodin do kina na filmové představení k oslavě svátku Dne matek. Promítat se bude česká komedie Ženy v běhu, která s úsměvem vypráví o ženách, co se nebojí vyběhnout štěstí naproti (hrají Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír a Bolek Polívkovi, Martin Hofmann a další). Ženy, které jsou srdečně zvány, mají vstup zdarma, případný pánský doprovod zaplatí za lístek 120 korun.

 

Otevírací doba informační kanceláře
30.04.2019, 10:16 h odbor kancelář tajemníka
Informační kancelář Blanka bude ve státní svátky 1. a 8. května 2019 uzavřena.

 

Soutěž ekologických projektů E.ON Energy Globe prodlužuje přihlašování
26.04.2019, 08:57 h
Už jenom posledních pár dní zbývá na přihlašování projektů do jedenáctého ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Soutěž oceňuje a zviditelňuje projekty i nápady, které šetří energii a chrání přírodu. Registrovat svůj projekt mohou jednotlivci, firmy i obce. Uspět je možné v šesti kategoriích – Obec, Firma, Stavba, Nápad, Vzdělávání a Kutil. Zájemci mohou své projekty přihlašovat na webových stránkách soutěže až do úterý 7. května.

 

Podatelna na náměstí Svobody bude 29.04. zavřená
25.04.2019, 13:33 h oddělení sekretariát starosty
Městský úřad v Blansku upozorňuje, že v pondělí 29. dubna 2019 bude podatelna v budově radnice na náměstí Svobody 32/3 od 11:00 hodin zavřená. Písemnosti lze hodit do schránky nebo podat na podatelnu v budově městského úřadu na náměstí Republiky 1316/1.

 

Pozvánka na atletický mítink
25.04.2019, 10:40 h oddělení sekretariát starosty
V neděli 28.04. se uskuteční tradiční atletický mítink, a to už 34. ročník memoriálu Věry Bušové Gilkové. Začátek atletických disciplín je ve 13:00 hodin. Start hlavního závodu žen na 800 metrů je plánovaný na 14:40 hodin. Mítink se koná pod záštitou starosty Jiřího Crhy.

 

Knihovna bude 15. května zavřená
24.04.2019, 11:12 h oddělení sekretariát starosty
Ředitel Městské knihovny v Blansku Lukáš Dlapa upozorňuje čtenáře, že ve středu 15. května 2019 bude knihovna z důvodu profesního vzdělávání uzavřena. Přednáška k plánované výstavě pana Sýkory se však  uskuteční!

 

VAS zve na den otevřených dveří. Za vodou můžete přijít na Klepačov
23.04.2019, 12:13 h
Při příležitosti Dne Země se v pátek 26. dubna mohou zájemci podívat od osmi do pěti hodin odpoledne na klepačovský vodojem. Vodárenské objekty, provozované společností Vodárenská akciová společnost, a. s., se návštěvníkům otevírají každoročně. Cílem akce je přiblížit význam vody pro život.

 

Otevírací doba informační kanceláře o Velikonocích
18.04.2019, 11:10 h odbor kancelář tajemníka
Informační kancelář Blanka bude mít otevřeno na Velký pátek a Bílou sobotu. Pátek 19.04. 09:00–15:00 h, Sobota 20.04. 09:00–12:00 h, neděle a pondělí 21.04.–22.04. zavřeno.

 

Hřiště v Krajní ulici bude o víkendu zavřeno
11.04.2019, 14:04 h oddělení sekretariát starosty
Od pátku 12.4.2019 do pondělí 15.4.2019 bude v Blansku uzavřeno hřiště v Krajní ulici – jde o hřiště mezi bytovými domy Krajní 2 a 4. Pracovníci odborné firmy tam totiž budou podle sdělení odboru investičního a územního rozvoje upravovat barevné rozlišení hracího a autového prostoru hřiště tak, aby bylo barevně sladěno.

 

MAS Moravský kras pořádá skupinovou diskusi
11.04.2019, 14:03 h
Takzvanou fokusní skupinu pořádá MAS Moravský kras, z. s., 30. dubna od devíti hodin dopoledne v zasedací místnosti MAS MK ve Sloupě. Skupinová diskuse partnerů, žadatelů, příjemců a členů MAS bude zaměřena na problematiku SLCD. Účast je potřeba potvrdit předem telefonicky nebo mailem nejpozději do 24. dubna 2019 Janě Koudelkové, tel.: 603 505 330, e-mail: registracemasmk@seznam.cz.

 

Koncert Alkeholu v Blansku byl zrušen!
11.04.2019, 13:07 h odbor kancelář tajemníka
Koncert skupiny Alkehol byl v Blansku z technických důvodů zrušen. Vstupné se vrací v místě zakoupení vstupenek, za on-line zakoupené vstupenky budou peníze automaticky vráceny na účet, ze kterého byly zaplaceny.

 

Posunutí termínu uzávěrky Zpravodaje č. 8
09.04.2019, 12:05 h
Z důvodu velikonočních svátků a dřívějšího roznosu byla posunuta uzávěrka aktuálního vydání Zpravodaje. Uzávěrka je ve středu 10. dubna v 10 hodin. Do schránek budou výtisky rozneseny o víkendu 20. a 21. dubna.

 

Změna termínu koncertu skupiny Alkehol
08.04.2019, 09:32 h odbor kancelář tajemníka
Dnes byl v informační kanceláři Blanka pozastaven předprodej na koncert Alkeholu v Blansku, důvodem jsou zdravotní komplikace zpěváka skupiny Oty Hereše. Pořadatel aktuálně řeší náhradní termín. Jakmile budou k dispozici podrobnější informace, budeme vás informovat.  EDIT: Náhradní termín je stanoven na 21.04.2019. Vstupenky zůstávají v platnosti, pokud nový termín nevyhovuje, vstupenky budou vráceny v místě zakoupení.

 

Na Klepačově proběhne sběr železného šrotu
02.04.2019, 10:02 h
Sbor dobrovolných hasičů na Klepačově oznamuje, že v sobotu 13. dubna v obci proběhne sběr železného šrotu, starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů.

 

Ve středu se Klepačovští sejdou s vedením města Blanska
02.04.2019, 10:00 h
Obyvatelé Klepačova jsou zváni na setkání s představiteli města a pracovníky vybraných odborů, které proběhne ve středu 3. dubna od pěti hodin odpoledne v klubu Škola. Na programu setkání budou zejména opravy a investice do této místní části. K účasti na akci zve Klepačovský výbor.

 

Během rekonstrukce ulice Údolní mohou obyvatelé parkovat na hřišti
29.03.2019, 12:45 h
V „ďolíku“, nebo-li na hřišti na ulici Čapkově, mohou po dobu stavby zaparkovat obyvatelé bytovek z ulice Údolní. Systém parkování stanoven není, ale čeká se, že každý bude parkovat ohleduplně jak k volnému místu, tak k dalším uživatelům.

 

Práh jižní Morava zve na vzdělávací přednášku
29.03.2019, 11:45 h
Zotavení z duševní nemoci je možné: Takové je téma setkání, které se uskuteční v úterý 23. dubna od pěti hodin odpoledne v prostorách Galerie města Blanska. Přednáška proběhne v rámci projektu Dobří sousedé jsou také na Blanensku. Účast na akci je zdarma.