BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Krátké zprávy

Zprávy za poslední rok

 

Klepačovští vybudují pro mládež vlastní pumptrack
19.10.2018, 05:38 h
Klepačovský výbor požádal město Blansko o výpůjčku části pozemku o výměře zhruba 500 m². Předmětná část pozemku se nachází na Klepačově za sportovním areálem. Na části dosud nevyužívané parcely by Klepačovští chtěli svépomocí vybudovat pumptrack ve tvaru "L" k nácviku a zdokonalení techniky jízdy na horském kole. Pumptrack bude tvořen terénními nerovnostmi a zatáčkami bez pevných základů do výšky cca 80 cm navezenou a zhutněnou zeminou.

 

V ulicích Blanska dnes můžete získat bílou pastelku
17.10.2018, 12:18 h
Přispět do veřejné sbírky na podporu speciálních programů pro nevidomé a slabozraké dnes můžete zakoupením bílé pastelky za 30 korun či zasláním dárcovské DMS ve tvaru PASTELKA 30 nebo TRV PASTELKA 30. Cena jedné DMS je 30 korun. Více v článku na webu města.

 

Díky akci Koláč pro hospic vybrala charita 55 tisíc korun
10.10.2018, 08:35 h
Peníze půjdou na potřeby Mobilního hospice sv. Martina, který pomáhá lidem v posledním stádiu nemoci na Blanensku a Boskovicku. Akci Koláč pro hospic pořádala blanenská charita v prvním říjnovém týdnu letos už podesáté. Za příspěvek na hospic kolemjdoucí dostali čerstvý koláč v Blansku na Rožmitálově ulici a ve vestibulu nemocnice.

 

Zrušení elektronické služby „Přítomnost na pracovišti“
09.10.2018, 06:00 h odbor kancelář tajemníka
S účinností od 08.10.2018 zrušil Městský úřad Blansko elektronickou webovou službu „Přítomnost na pracovišti“ , tj. informování o přítomnosti určitého zaměstnance na pracovišti (zelená nebo červená značka u jména v tel. seznamu zaměstnanců). K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle nějž toto zpracování osobních údajů představuje nedůvodný zásah do práv subjektů údajů (zaměstnanců) na ochranu jejich osobního a soukromého života a není proto v souladu se základními zásadami vyjádřenými v čl. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Plné znění stanoviska ÚOOÚ.

 

Předprodej vstupenek na Vítání sv. Martina
03.10.2018, 12:28 h odbor kancelář tajemníka
Předprodej vstupenek na letošní Vítání sv. Martina začne v pondělí 8. října 2018 v informační kanceláři Blanka. Cena vstupenek v předprodeji bude 50 Kč, na místě 100 Kč. Děti do 15 let, kostýmovaní účastníci průvodu a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

 

Informační kancelář bude tuto sobotu zavřena
03.10.2018, 06:00 h odbor kancelář tajemníka
Informační kancelář Blanka bude v sobotu 6. 10. 2018 z technických důvodů zavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Setkání zástupců manželských a rodinných poraden
02.10.2018, 10:42 h odbor sociálních věcí
V rámci Týdne sociálních služeb proběhne neformální pracovní setkání zástupců manželských a rodinných poraden a pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí z celého kraje. Setkání se koná pod záštitou Oblastního sdružení Asociace manželských a rodinných poradců ČR a pracovníci blanenské poradny se na jeho přípravě každoročně aktivně podílí. Tématem letos bude: „DĚTI, ROZVOD A MANIPULACE: Rodiče, kteří používají své dítě jako zbraň“. Prezentaci si připravila Mgr. Gabriela Nečasová, psycholožka blanenské Poradny pro rodinu, účast přislíbil také JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, který přednášku obohatí tematickými vstupy z oblasti rodinného práva a advokacie. Setkání se uskuteční v úterý 09.10.2018 od 9:30 h v prostorách Odboru sociální péče MmB, Koliště 19, Brno.

 

Kino Blansko upozorňuje na změnu v programu
02.10.2018, 10:02 h
Vedení Kina Blansko upozorňuje diváky na změnu v programu na měsíc říjen. Film TICHO PŘED BOUŘÍ, který měl být promítnut v sobotu 20. a v neděli 21.10.2018, bude z důvodu odložené premiéry distributorem nahrazen filmem PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. Začátky představení zůstávají po oba dny ve 20:00 hodin.

 

Salon blanenských výtvarníků hledá své umělce
26.09.2018, 10:35 h
Městská knihovna Blansko hledá umělce pro IX. Salon blanenských výtvarníků. Přihlásit se můžete už jen do zítřka, a to osobně v provozní době knihovny, v oddělení studovna a čítárna. Další informace získáte na tel. čísle 778 888 214.

 

Dny otevřených ateliérů 2018 na Blanensku
24.09.2018, 08:58 h
Ve dnech 29. a 30. září od 10 do 17 hodin se milovníkům umění otevřou některé ateliéry a dílny svých sousedů výtvarníků. Mohou se podívat se na jejich díla i na místa jejich zrodu. Nasát něco ze specifické atmosféry míst prosycených myšlenkami a úvahami nad fenoménem krásy či lidské kreativity. Na Blanensku můžete navštívit: výstavu Tomáše Baránka /1947/ v Galerii Jonáš, www.galeriejonas.cz, Blansko, Smetanova 6 | otevřena bude i Kalasová galerie Pex, výstava prvorepublikové letovické keramiky Josefa Mrázka a sochy z továrny Františka Pexidera, www.galeriepex.cz, Letovice, Pražská 70 | sochařský ateliér Jaromíra Šimkůje /1955/, Lhota Rapotina 18 | a keramická dílna Jana Vichty /1939/, www.kevi.webnode.cz, Drnovice u Lysic, Drnovice 108.

 

Jednou z finalistek soutěže Žena regionu je i Jana Kratochvílová z Blanska
20.09.2018, 12:31 h
Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Jednou z oceněných je také Jana Kratochvílová, předsedkyně výboru spolku Hnutí humanitární pomoci z Blanska. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu ČR, Asociace krajů ČR a Jihomoravského kraje.

 

Do Blanska zítra zavítá ministr zemědělství
17.09.2018, 13:18 h
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman navštíví v úterý 18. září Blansko. V rámci tiskové konference, která proběhne od 13:15 hodin v zasedací místnosti úřadu na náměstí Svobody, se dotkne tématu „Možná řešení následků sucha a opatření k zadržování vody v krajině na okrese Blansko“.

 

Rekonstrukce informační kanceláře 14.–30. 9. 2018
13.09.2018, 10:56 h odbor kancelář tajemníka
Od pátku 14. 9. 2018 probíhá rekonstrukce interiéru blanenské informační kanceláře, která potrvá do 30. 9. 2018. Po tuto dobu je informační kancelář přesunuta na podatelnu Městského úřadu Blansko na nám. Svobody 3 (budova radnice). Informační kancelář nabízí své služby v omezeném rozsahu – prodej vstupenek, suvenýrů, publikací a map, poskytování turistických informací a přehledu o kulturním dění ve městě. Z technických důvodů není možné nabízet veřejnosti kopírování, tisk a přístup k veřejnému počítači. Provozní doba informační kanceláře bude shodná s otevírací dobou podatelny. Od 1. 10. 2018 se na vás budeme těšit v nových prostorách opět na Rožmitálově ulici.

 

Den otevřených dveří v poradně
13.09.2018, 07:26 h odbor sociálních věcí
Ve dnech 8.–14.10.2018 proběhne již X. ročník Týdne sociálních služeb. Poradna pro rodinu v Blansku tuto iniciativu podporuje a každoročně se k ní připojuje. Ve čtvrtek 11.10.2018 od 9 do 12 hodin se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v prostorách Poradny pro rodinu na ulici Sladkovského 2b, Blansko. Zájemci z řad odborné i laické veřejnosti budou mít možnost prohlédnout si prostory Poradny, získat informace týkající se činnosti Poradny a odnést si tipy na zajímavou literaturu z oblasti partnerských vztahů.

 

Zahájení provozu v krytých lázních
09.09.2018, 16:42 h
Letní sezona skončila a aquapark je definitivně uzavřen. Provoz krytého bazénu včetně ranního kondičního plavání, sauny a rehabilitace bude zahájen v pondělí 10.09.2018.

 

UNICA 2018 se loučí. Festival se chýlí ke konci
08.09.2018, 17:43 h
V blanenském kině, v hlavním dějišti Světového festivalu neprofesionálního filmu UNICA 2018, za malou chvíli dojde na předávání cen neúspěšnějším snímkům. Poté je na programu závěrečný ceremoniál.

 

MAS Moravský kras, z. s. vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci
08.09.2018, 10:27 h
Jedná se o výzvu č. 6 Cyklistická doprava, výzvu č. 7 Bezpečnost dopravy a výzvu č. 8 Rozvoj sociálních podniků spadající pod PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Více informací k výzvám naleznete na webu MAS Moravský kras, která pořádá k dané problematice seminář. Uskuteční se ve čtvrtek 4. října 2018 v zasedací místnosti MAS Moravský kras, z. s. (Sloup 221, 1. patro vlevo).

 

UNICU 2018 poctil svou návštěvou zástupce UNESCO Serge Michel
06.09.2018, 11:44 h
Starosta města Ivo Polák dnes v kině osobně přivítal představitele UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) Serge Michela, který do Blanska přivezl Felliniho medaili za světový mír a následně ji předal festivalové porotě. Ta v závěru festivalu rozhodne o tom, který ze soutěžních filmů se stane jejím držitelem.

 

Podpora infrastruktury základních škol v roce 2019
05.09.2018, 15:05 h odbor investičního a územního rozvoje
Město Blansko je nyní již úspěšným žadatelem o dotaci z programu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova.

 

Festival UNICA včera navštívil štáb České televize
05.09.2018, 10:16 h
Příspěvek můžete zhlédnout v Událostech z regionu na www.ceskatelevize.cz.

 

UNICA 2018 v plném proudu
05.09.2018, 10:07 h
Účastníci Filmového festivalu neprofesionálního filmu mají dnes na programu další sérii soutěžních projekcí. Odpoledne je pak čeká půldenní výlet. Tentokrát se podívají do jeskyně Výpustek a navštíví Křtiny.

 

UNICA 2018: Festivalové noviny
03.09.2018, 12:18 h
První Festivalové noviny najdete na youtube pod odkazem Festival Magazine 01.

 

Filmový festival UNICA 2018 v Blansku zve na dnešní projekci pro veřejnost
03.09.2018, 09:05 h
Zatímco účastníci Filmového festivalu UNICA 2018 dnes vyjeli na celodenní výlet za krásami Moravského krasu a okolí, blanenská veřejnost je zvána do Kina Blansko na výběr úspěšných snímků z loňských ročníků. Projekce začíná v 17:30 hodin a je zdarma.

 

V blanenském kině právě probíhají soutěžní projekce
02.09.2018, 12:45 h
První série soutěžních snímků v rámci Filmového festivalu UNICA 2018 je k vidění v Kině Blansko od dnešního rána. Promítané filmy jsou zdarma přístupné veřejnosti.

 

Informační kancelář Blanka zahájila výprodej regionální literatury
27.08.2018, 14:13 h
Blanenská informační kancelář Blanka na Rožmitálově ulici dnes zahájila výprodej regionální literatury. Publikace zaměřené na region Blanenska zde zakoupíte už od dvou do padesáti korun. Nabídka je opravdu pestrá. Více informací najdete v samostatném článku.

 

Ocenění pro pracovnice knihovny
24.08.2018, 09:07 h
Virtuální sošku zlatého beduína získávají od nás (redakce Zpravodaje) pracovnice knihovny za obětavou letní činnost v nejnáročnějších podmínkách vyprahlého a stále prosluněného prostoru Poduklí, kde se od ranních do odpoledních hodin, v podmínkách ne nepodobných těm na poušti, zvládaly usmívat na děti i dospělé a připravovat pro ně denně zábavu. Gratulujeme!

 

MAS Moravský kras, z. s., během srpna vyhlásí tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci
23.08.2018, 09:04 h
Jedná se o 6. výzvu MAS Moravský kras „Cyklistická doprava", která bude vyhlášena dne 28. 8. 2018, dále 7. výzvu „Bezpečnost dopravy" a 8. výzvu „Rozvoj sociálních podniků". Ty budou vyhlášeny 29. 8. 2018. Podrobnosti k výzvám.

 

Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku v Blansku
22.08.2018, 13:35 h
Do říjnových komunálních voleb v Blansku, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018, je zaregistrováno deset subjektů. Čísla jim byla vylosována v pondělí 20. srpna. Volební strany najdete na hlasovacím lístku v tomto pořadí: 1 ODS, 2 KDU-ČSL, 3 Česká pirátská strana, 4 Volba pro Blansko s podporou Starostů a nezávislých, 5 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), 6 KSČM, 7 Chceme změnu, 8 ANO 2011, 9 ČSSD, 10 JAUNER Československo 2018.

 

Na dětském dopravním hřišti probíhá rekonstrukce světelného signalizačního zařízení
21.08.2018, 14:27 h
Na dětském dopravním hřišti dochází v těchto dnech k výměně stávajícího řadiče, stožárů a návěstidel. Doplněno zde bude také vodorovné a svislé značení pro zúžení komunikace a železniční přejezd. Práce za necelých 680 tisíc korun bez DPH potrvají do konce prázdnin.

 

Ukončení distribuce novin 5+2 dny
20.08.2018, 09:39 h odbor kancelář tajemníka
Od 24. srpna 2018 již nebude Blanenská informační kancelář Blanka distribučním místem týdeníku 5+2 dny.

 

V Blansku kandiduje deset stran nebo hnutí
17.08.2018, 13:57 h
Do komunálních voleb v Blansku je zaregistrováno deset subjektů. Čísla jim budou vylosována v pondělí ráno.

 

Voda v Palavě už není vhodná ke koupání
16.08.2018, 18:05 h
Od začátku srpna se kvalita vody v nádrži postupně zhoršovala. Měření kvality vody z 13. srpna pak potvrdilo nevhodnost vody ke koupání. Po zákazu vstupu do lomu u nádraží zůstávají Blanenským v dosahu k dispozici dvě koupaliště – ve Spešově a aquapark v Blansku.

 

Česká pošta Blansko 3 v sídlišti Sever dočasně mění otevírací dobu
16.08.2018, 11:58 h
Pošta Blansko 3, v ulici Dvorské 32, oznamuje dočasnou změnu hodin pro veřejnost, a to v termínu od 21.08. do 31.08.2018. Pošta bude v uvedeném termínu otevřena následovně: v pondělí 08:00–11:00 h a 13:00–17:00 h, v úterý–pátek 08:00–11:00 h a 13:00–16:00 h.

 

Farmářské trhy dnes nabízejí i výrobky, které uspěly v krajské soutěži
16.08.2018, 10:45 h
Speciální farmářské trhy dnes probíhají na náměstí Republiky v Blansku. Kromě obvyklé nabídky regionálních produktů mohou návštěvníci akce na jednom ze stánků ochutnat nebo zakoupit také některé z potravin, které uspěly v krajské soutěži Zlatá chuť jižní Moravy 2018.

 

Společnost ČKD Blansko SMALL HYDRO podepsala smlouvy o dodávkách zařízení do Srbska
14.08.2018, 12:37 h
V červenci dceřiná společnost JSC TYAZHMASH – ČKD Blansko SMALL HYDRO – podepsala s firmou Aquatios, a. s. smlouvu o dodávce zařízení pro VHP ŽUTA STENA (Srbsko). Předmětem smlouvy jsou dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny typu PIT s oběžným kolem o průměru 1 770 mm a o celkovém výkonu 1 828 kW, generátory a elektrické příslušenství. Kromě toho byl v polovině léta podepsán kontrakt na dodávku zařízení pro vodní elektrárnu Kuršumlija (Srbsko) se společností Topličke Elktrane d. o. o. Zde mluvíme o dodávce vertikální vodní turbíny typu Kaplan s průměrem rotoru 940 mm a celkovou kapacitou 1 084 kW. Uvedení zařízení do komerčního provozu je plánováno v roce 2020. Zdroj.

 

Plavci z polské Legnice trénují v Blansku
14.08.2018, 11:39 h
Na desetidenní letní soustředění přijela do Blanska skupina dvanácti dětí z plaveckého oddílu Delfínek v partnerské Legnici. Kromě tréninků v krytém bazénu a pobytu v aquaparku je čekají i výlety na kolech do okolí. V plánu je rovněž společný cyklovýlet s cyklistickým sdružením NASA. V sobotu podpoří polské běžce na Půlmaratonu Moravským krasem.

 

Slet ultralehkých letadel a den otevřených dveří na letišti v Kotvrdovicích
14.08.2018, 08:53 h
Stalo se již tradicí pořádat na letišti v Kotvrdovicích letecký den. V letošním roce se koná slet ultralehkých letadel – setkání pilotů a příznivců ultralehkého létání, spojený se dnem otevřených dveří na letišti v Kotvrdovicích. Nabídneme divákům možnost si zblízka prohlédnou naše letadla, pohovořit s piloty a více poznat atmosféru letiště. Den otevřených dveří proběhne v sobotu 18.08.2018 od 10 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v neděli 19.08. Na letišti budete moci zhlédnout řadu ultralehkých letadel od těch, která byla u počátků létání pro radost, až po současnou světovou špičku v této kategorii. K vidění budou rovněž vrtulníky a vírníky. Součásti sobotního dne budou ukázky parašutistů a leteckých modelářů, historických automobilů. Pro velký zájem opět vyhlídkové lety vrtulníkem! Vstup volný, parkování přímo u letiště.

 

DPS Pod Javory prošel rekonstrukcí
13.08.2018, 15:46 h
Práce na Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Písečná v Blansku, jejichž hlavním cílem byla úspora energií, jsou u konce. Bližší informace o rekonstrukci budovy přineseme v samostatném článku.

 

Nová publikace Pavla Svobody v prodeji
09.08.2018, 11:06 h odbor kancelář tajemníka
Blansko po sametu 1995–2015 je název další ze série publikací Pavla Svobody. Za cenu 250 Kč si ji můžete koupit v informační kanceláři Blanka.

 

Pozvánka na premiéru filmu o Obůrce
08.08.2018, 10:38 h
Veřejná projekce dalšího dílu projektu o částech města „Město na vesnici a vesnice ve městě“, z dílny blanenského studia Audiovisual, proběhne 1. září 2018 od 20 hodin na Verandě na Obůrce. Vstup na akci je zdarma. Občerstvení zajištěno. Po promítnutí bude snímek možné zakoupit přímo na místě na DVD. Předchozí díly projektu můžete zhlédnout v rámci Videožurnálu.

 

Od 1. září začne platit nový tarif IDS JMK
08.08.2018, 10:14 h
Dotýká se také městských doprav a postupně jej schvalují jednotlivá města provozující městskou dopravu. Tarif je Blanskem již schválen usnesení rady č. 84 ze dne 24.07.2018. Podrobné informace o tarifu najdete na stránkách www.idsjmk.cz.

 

Sirény na počest padlých vojáků
08.08.2018, 07:26 h
Ve středu 8. srpna 2018 ve 12:00 hod. proběhne symbolické uctění památky českých vojáků, zabitých v neděli 5. srpna 2018 v Afghánistánu. V rámci smutečního ceremoniálu po příletu letadla s ostatky padlých vojáků do Prahy se na celém území České republiky rozezní sirény po dobu 140 sekund.

 

Ukončení pracovního poměru
06.02.2018, 09:35 h odbor sociálních věcí
K 31.01.2018 ukončila pracovní poměr Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, která u nás pracovala od roku 2012 na pozici psycholog – manželský a rodinný poradce. Její úvazek od 01.02.2018 převzal stávající člen týmu, Mgr. Martin Švanda, Ph.D.

 

Poradna pro rodinu v Blansku se připojuje k Národnímu týdnu manželství
18.01.2018, 13:31 h odbor sociálních věcí
Již dvanáctý ročník Národního týdne manželství, největší iniciativy na podporu manželství a dlouhodobých oddaných vztahů, ponese motto „Manželství bez mýtů“ a pokusí se odpovědět na nejvíce omílané mýty o manželství. NTM proběhne již tradičně v týdnu sv. Valentýna od 12. do 18. února 2018. Blanenská Poradna pro rodinu při této příležitosti nabídne veřejnosti možnost diskutovat nad významem manželství a to dne 12.02.2018 od 16 do 18 h přímo v prostorách Poradny. Budeme se zabývat otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a také – v duchu letošního ročníku NTM – některými rozšířenými mýty o manželství. Máte-li chuť podělit se s námi o Vaše zkušenosti a dozvědět se na toto téma něco víc, zarezervujte si prosím místo nejlépe mailem na adrese poradna@blansko.cz. Účastníci besedy budou mít možnost prohlédnout si prostory Poradny, osobně se seznámit s jejími pracovníky a získat informace týkající se její činnosti. Navíc si odnesou tipy na zajímavou literaturu z oblasti partnerských vztahů.

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.