Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Krátké zprávy

MAS Moravský kras, z. s. vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Jedná se o výzvu č. 6 Cyklistická doprava, výzvu č. 7 Bezpečnost dopravy a výzvu č. 8 Rozvoj sociálních podniků spadající pod PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Více informací k výzvám naleznete na webu MAS Moravský kras, která pořádá k dané problematice seminář. Uskuteční se ve čtvrtek 4. října 2018 v zasedací místnosti MAS Moravský kras, z. s. (Sloup 221, 1. patro vlevo).

08.09.2018, 10:27 h