Seznam akcí v kategorii „přednáška“akce k 10x10 letům republiky

  říjen     listopad  


říjen

10x10 let republiky v Blansku

4. října 2018, 17:00 h, knihovna, Blansko

Přednáška PhDr. Martina Krčála o vývoji knihovnictví u nás a porovnání jednotlivých období republiky.

Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a proběhne v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

přednáška


11. října 2018, 18:00 h, Dělnický dům, Blansko

Poznejte blíže čtvrté skupenství hmoty a navštivte vědecko-popularizační přednášku Mgr. Štěpánky Kelarové, studentky doktorského studia oboru Fyzika plazmatu na Masarykově univerzitě.

Přednáška se uskuteční v malém sále Dělnického domu.

Vstup zdarma.

Pořádá: Štěpánka Kelarová

přednáška


11. října 2018, 18:00 h, knihovna, Rožmitálova 4, Blansko

Duševní onemocnění se často poprvé projeví už během dospívání. Mladý člověk tak většinou zažívá první symptomy nemoci v rodinném kruhu a rodina je nezbytně vtažena do péče, což během zhoršeného stavu může být skoro nepřetržitě. Právě atmosféra v rodině může výrazně ovlivnit stres člověka s duševním onemocněním a jeho motivaci se sebou něco dělat.

Jak lépe komunikovat a udržet si dobrou atmosféru v rodině se dozvíte na přednášce, kterou v rámci Dnů duševního zdraví 2018 pořádá Práh jižní Morava.

Přednášet budou Josef Závišek, předseda Sdružení pomoci duševně nemocným a Jiří Šupa, odborný vedoucí služeb Práh jižní Morava.

Přednášku organizuje Terénní tým Blanensko v rámci projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

přednáška


18. října 2018, 18:00 h, Muzeum Blanenska, Blansko

Přednáška v rámci akce Podzim s archeologií.

***

Střední část Moravského krasu je v rámci raně středověké střední Evropy významnou železářskou oblastí. Archeologické výzkumy prováděné od druhé poloviny 19. století zde doložily pro 8.–11. století užívání tří různých typů pecí. Mimo tzv. pecí typu Želechovice a šachtových pecí zde staří hutníci používali tzv. pec s tenkou hrudí. Ta je předlohou pecí používaných při experimentálních a ukázkových tavbách realizovaných Technickým muzeem v Brně v areálu Staré huti u Adamova, které navázaly na experimentální tavby pořádané muzeem v Blansku. Přednáška přiblíží informace získané v průběhu archeologických výzkumů i experimentálních taveb.

Přednáší: Mgr. Ondřej Merta, Technické muzeum v Brně

Pořádá: Muzeum Blanenska

přednáška


10x10 let republiky v Blansku

25. října 2018, 17:00 h, knihovna, Blansko

Přednáška pro žáky středních a vysokých škol a dospělé.

Přednáší prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a proběhne v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

přednáška


listopad

10x10 let republiky v Blansku

14. listopadu 2018, 17:30 h, knihovna, Blansko

Přednáška Ing. Hany Lipovské – vhled do doby první republiky.

Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a proběhne v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

přednáška


15. listopadu 2018, 18:30 h, Hospůdka Na Točně na Těchově, Blansko-Těchov

Přednáška cestovatele Jirky Kolbaby. Předprodej vstupenek v hospůdce od 37. týdne. 

Pořádá: Hospůdka Na Točně

přednáška


22. listopadu 2018, 18:00 h, Muzeum Blanenska, Blansko

Tematická přednáška v rámci akce Podzim s archeologií.

***

Moravský kras byl pro neandertálce lákavou oblastí, kam se opakovaně vraceli. Nevyužívali zde mnoho jeskyní, ale v těch, které osídlili, zanechali cenné pozůstatky po různých činnostech běžného života. Mezi nejvýznamnější místo, kam se opakovaně vraceli, patřila jeskyně Kůlna, která je dnes jednou z nejvýznamnějších evropských archeologických lokalit. Z nashromážděných nálezů a informací můžeme rekonstruovat změny v životním stylu neandertálců v různých obdobích a srovnat je s poznatky, které máme k dispozici z okolních zemí.
Přednese: doc. Petr Neruda, Ph.D., Moravské zemské muzeum

Pořádá: Muzeum Blanenska

přednáška


Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Zadejte ji do systému.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.