Seznam akcí v kategorii „beseda“akce k 10x10 letům republiky

  červen     září     říjen  


červen

26. června 2018, 16:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b, Blansko

Jako rodiče často dětem něco sdělujeme – povídáme, osvětlujeme, domlouváme, vysvětlujeme, přikazujeme. Slyší nás? Chápou, co jim říkáme? Slyšíme my je? Jaký máme společný cíl v komunikaci? Jakými způsoby je možné vést komunikaci, abychom dosáhli společného cíle? Jak se v komunikaci s dětmi postarat také o sebe? Na besedě pochopíme jak komunikovat (nejen) s dětmi, abychom dosáhli společného porozumění. Projdeme se po „komunikačním koberci“. Uvidíme komunikaci v kontextu preferovaného výchovného stylu. Pochopíme kouzlo tzv. „já – sdělení.“ Besedou Vás provede Mgr. Miroslava Hlaváčková. Aktivita je podporována z dotačního programu MPSV Rodina. Příspěvek na materiál 40 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

Pořádá: Klub Ratolest

beseda


září

10x10 let republiky v Blansku

19. září 2018, 17:30 h, knihovna, Blansko

Beseda o knize a současném stavu společnosti.

Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a proběhne v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

beseda


říjen

10x10 let republiky v Blansku

3. října 2018, 16:30 h, knihovna, Blansko

Seznámení dětí s vývojem republiky od období Rakouska-Uherska až po současnost. Využití částí knihy Dějiny udatného českého národa.

Beseda je spojená s tvůrčími dílnami pro rodiče s dětmi – tvorba vlastního 3D rozevíracího obrázku s tematikou části dějin.

Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a proběhne v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

beseda


10x10 let republiky v Blansku

5. října 2018, 17:30 h, knihovna, Blansko

Beseda s Petrem Zídkem o knize. Porovnání úloh a náplně činností jednotlivých manželek českých premiérů.

Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a proběhne v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Pořádá: Městská knihovna Blansko

beseda


Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Zadejte ji do systému.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.