Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Akce v Blansku a částech města

Nejvýše v přehledu jsou uvedeny vícedenní probíhající akce.

Chybí zde nějaká akce? Dejte nám o ní vědět.

 

  prosinec     leden  


prosinec

6. prosince 2019, 17:45 h, kostel sv. Martina, Blansko

Mše svatá pro děti a po ní návštěva sv. Mikuláše

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


8. prosince 2019, 16:00 h, kostel sv. Martina, Blansko

Adventní koncert v kostele sv. Martina, předvánoční koncert žáků a učitelů školy

Pořádá: Soukromá ZUŠ Blansko

koncert


16. prosince 201920. prosince 2019, 8:00 h, kostel sv. Martina, Blansko

Možnost prohlídky předvánočního kostelního betléma pro rodiny s dětmi a školky (rezervace termínu: 608405990 – farnost sv. Martina).

Pořádá:

pel-mel


24. prosince 2019, 13:00 h, h, kostel sv. Martina, Blansko

13:00-15:00
Kostel sv. Martina – předsíň, Blansko
Betlémské světlo
Poslední příležitost zastavit se s lucerničkou pro světlo z Betléma, místa narození Ježíše Krista

16:00
Kostel Olomučany
„Před-půlnoční“ zejména pro blanenské rodiny s dětmi

23:00
Kostel sv. Martina, Blansko
„Půlnoční“ bohoslužba se zpěvem koled a chrámového sboru

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


25. prosince 2019, 07:00 h, kostel sv. Martina, Blansko

7:00 a 8:45
Blansko, kostel sv. Martina
Slavnostní vánoční bohoslužby se zpěvem koled

14:30
Zámecký park
Živý betlém
Tradiční hudebně dramatické ztvárnění události Narození Ježíše Krista a návštěvy Tří králů. Vystoupí: Martini band, Drahánek, kroužky Kolpinga, Drakaťák, skauti, další dobrovolníci a farní ovečky.

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


25. prosince 201926. prosince 2019, 10:00 h, 16:00 h, kostel sv. Martina, Blansko

Komentovaná prohlídka kostelního betléma zejména pro děti, vstup z boční kaple.

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


26. prosince 2019, 07:00 h, kostel sv. Martina, Blansko

7:00
Blansko, kostel sv. Martina
Vánoční bohoslužba ve starobylém latinském jazyce s latinskou koledou

8:45 – vánoční bohoslužba

16:00
Blansko, kostel sv. Martina
Rastislav – vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert, na kterém soubor Rastislav a hosté uvedou Rybovu Českou mši vánoční

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


29. prosince 2019, 07:00 h, 08:45 h, kostel sv. Martina, Blansko

Bohoslužby za manžele, ovdovělé i snoubence s požehnáním.

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


31. prosince 2019, 17:00 h, kostel sv. Martina, Blansko

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok.

 

 

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


leden

1. ledna 2020, 7:00 h, 08:45 h, kostel sv. Martina, Blansko

Novoroční bohoslužby s prosbou o Boží požehnání do roku 2020.

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

pel-mel


Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Zadejte ji do systému.