Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Televize Blansko

Povinné údaje dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Provozovatel televizního vysílání Televize Blansko je:

Jan Popelka
Holštejn 26
pošta Sloup v Moravském Krasu
PSČ 679 13
IČ: 13715569
Studio AUDIOVISUAL
Dvorská 28
678 01 Blansko
Tel. 602 734 912
studio@audiovisual.cz

Orgánem dohledu nad televizním vysíláním Televize Blansko je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ve městě Blansku je od roku 1995 v provozu městský informační kanál, který vysílá v síti kabelových rozvodů UPC. V současné době je na tyto kabelové rozvody napojeno více než 2 900 domácností.

Programová skladba vysílání:
* Videotext - textové informace z městského úřadu, kultury, sportu, informace orgánů státní správy, informace občanských sdružení, spolků atd.

* Záznamy z tiskových besed na radnici.

* Blanenský videožurnál - měsíční přehled událostí ze života města.

* Publicistické pořady k aktuální problematice města.

Výroba pořadů:
Videotext a videožurnál — náměty a příspěvky přijímá a také pořizuje AUDIOVISUAL, Blansko, Dvorská 28, tel. č. 602 734 912, e-mail: studio@audiovisual.cz, web: Audiovisual.

Televize Blansko na internetu