Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Informace o městě Blansku

Zahraniční partnerská města

Scandiano (Itálie)

znak Scandiano

Partnerství uzavřeno v roce 1964.
Město v severní Itálii, kraj Emiglia-Romagna, provincie Reggio Emilia, 23 000 obyvatel, vzdálenost cca 1.000 km.
Scandiano na mapě

S tímto partnerským městem probíhají každoročně již tradiční výměny základních škol, výměny různých zájmových skupin z oblasti kultury, umění, sportu apod. Zástupci našeho města se účastní i různých akcí, které jsou ve Scandianu pravidelně pořádány, jako jsou např. Výstava "Žena v umění", Maraton sv. Kateřiny, "Josefské trhy" aj. Stejně tak představitelé Scandiana jsou zváni do našeho města nejen k účasti na různých oslavách, ale i sportovních kláních (Půlmaraton Moravským krasem), výstavách a jiných kulturních pořadech.
Díky partnerství s tímto městem jsem zařazeni i do skupiny států a měst, které se mohou účastnit každoročního Mezinárodního tábora mládeže, konaného vždy v jiné zemi.
Za zmínku stojí i fakt, že Scandiano získalo ocenění "Plaketa cti" za rok 2001, udělené Evropskou komisí, za svůj přínos v oblasti rozvoje partnerských vztahů.
Jeho dalšími partnerskými městy jsou Almansa (Španělsko) a Tubize (Belgie).

Mürzzuschlag (Rakousko)

znak Mürzzuschlag

Partnerství mezi ČKD Blansko a ESV Mürzzuschlag uzavřeno v roce 1963, na úrovni města v roce 1992.
Mürzzuschlag je jedno z měst Spolkové republiky Štýrsko. 10 000 obyvatel, vzdálenost cca 360 km.
Mürzzuschlag na mapě

Každoročně probíhá výměna se školou ZŠ Erbenova. Naši i rakouští žáci pracují na společných projektech, které prezentují v rámci programu Socrates.
Dále dochází k vzájemným pozváním k účasti na různých akcích jak z oblasti sportu, tak i kultury. Posledním vystoupením byl např. Koncert pěveckého sboru Rastislav.

Legnica (Polsko)

znak Legnica

Partnerství bylo uzavřeno v roce 2000 u příležitosti oslav 95. výročí povýšení Blanska na město.
Důležité správní středisko, třetí největší město v Dolnoslezském vojvodství. 110.000 obyvatel, vzdálenost cca 300 km.
Legnica na mapě

Spolupráce byla nejdříve uzavřena v oblasti školství, poté přenesena na úroveň města. V současné době se rozvíjí zejména v oblasti kultury, umění a sportu. Blanenští umělci mají možnost se aktivně účastnit tamních akcí, jako např. Výtvarného sympozia. V rámci vzájemného sblížení obou spřátelených měst proběhly jak "Dny Blanska v Legnici", tak i "Dny Legnice v Blansku". Spolupráce probíhá úspěšně i na sportovním poli.
Legnica také obdržela diplom Evropské rady jako uznání vynaloženého úsilí k podpoře sjednocené Evropy, ale i další ocenění – Čestný diplom, vlajku i plaketu Rady Evropy a uchází se také o nejvyšší ocenění, kterým je Cena Rady Evropy.
Dalšími partnerskými městy jsou Wuppertal (Německo) a Drohobycz (Ukrajina).

Komárno (Slovensko)

znak Komárno

Je naším nejmladším partnerským městem, partnerství bylo uzavřeno v roce 2005 slavnostním podpisem u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město.
Komárno leží na levém břehu Dunaje, ve východním cípu Žitného ostrova. Je nejjižnějším, ale také nejníže položeným městem na Slovensku. 36 106 obyvatel, vzdálenost cca 290 km.
Komárno na mapě

S Komárnem probíhají tradičně výměny základních škol, obzvláště ZŠ T.G.M. Blansko se ZŠ Komenského Komárno. Také pozvání na různé sportovní akce nejsou výjimkou – ze strany města Blanska to jsou např. Půlmaraton Moravským krasem či maraton horských kol – Blanenský Golem.
Představitelé města jsou každoročně zváni na slavnostní Komárenské dny, kde diskutují a vzájemně si vyměňují své zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, služeb, financování atd.
Další partnerská města: Kralupy nad Vltavou (Česká republika), Terezín (Česká republika), Weissenfels (Německo), Lieto (Finsko), Sebes (Rumunsko).


stránka aktualizována: 13.02.2020 15:26

Fotografie Scandiana

Fotografie Mürzzuschlagu

Fotografie Legnice

Fotografie Komárna