Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je postupně budován od roku 1999. Finančně se na jeho výstavbě podílelo město Blansko, Ministerstvo vnitra ČR a Jihomoravský kraj.

Legislativně je zřízení a provoz MKDS upraveno zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalšími předpisy zejména v oblasti ochrany osobních údajů.

MKDS plní hlavně funkci preventivní v boji proti pouliční kriminalitě za účelem zvýšení bezpečnosti občanů našeho města. Kamerové body jsou umisťovány na místech,kde dochází k nejčastějšímu porušování zákona.

V současné době Městská policie Blansko provozuje 16 kamerových bodů, součástí MKDS je i možnost dočasné instalace fotopastí, zejména v místech, kde dochází ve zvýšené míře k přestupkům proti majetku, veřejnému pořádku nebo např. k zakládání černých skládek odpadu.

kamerový bod – nám. Republiky
1 – nám. Republiky, budova MěÚ Blansko, nám. Republiky 1

kamerový bod – Smetanova
2 – Smetanova, výšková budova, Smetanova 3

kamerový bod – Dvorská
3 – Dvorská, bytový dům, Dvorská 38

kamerový bod – Jasanová
4 – Jasanová, bytový dům, Jasanová 1

kamerový bod – nám. Míru
5 – nám. Míru, bytový dům, 9. května 1

kamerový bod – Bezručova
6 – Bezručova, budova Policie ČR, Bezručova 31

kamerový bod – Okružní
7 – Okružní, bytový dům, Okružní 1

kamerový bod – Sportovní ostrov Ludvíka Daňka
8 – Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, budova zimního stadionu, Mlýnská 17

kamerový bod – nám. Svobody
9 – nám. Svobody, městská budova, Zámek 5

kamerový bod – Svitavská
10 – Svitavská, budova ČAD, Nádražní 10

kamerový bod – Rožmitálova
11 – Rožmitálova, městská budova, Rožmitálova 6

kamerový bod – Sadová
12 – Sadová, budova NsP, Sadová 33

kamerový bod – Hybešova
13 – Hybešova, městská budova, Sadová 2

kamerový bod – Antonína Dvořáka
14 – Svitavská, bytový dům, Antonína Dvořáka 4a

bod radnice
15 – budova radnice, nám. Svobody 3

bod zámek
16 – budova zámku, Zámek 1

            aktualizováno: 24. 4. 2020, 14:24 h