Senior linka 156

Cíl akce:
V rámci situační prevence umožnit přivolání pomoci, ať již policejní či zdravotnické, osobám – seniorům, kteří žijí osamoceně, jsou zdravotně či jinak indisponováni. Cílem je přivolání pomoci i v takovém případě, kdy osoba nemá přímý kontakt s telefonním zařízením, např. v situaci, kdy je postižen zdravotně (nemůže se hýbat), či je například někým obtěžován a není možno se přiblížit k telefonnímu přístroji a použit jej.

Cílová populace:
Senioři, osoby žijící osamoceně, handicapované osoby. Tyto osoby žijí prakticky v minimálním styku s okolím, často není reálně možné je na nebezpečí upozornit v denní tisku či jinými regionálními medii.

K oslovení cílové skupiny dochází ve spolupráci s odborem SOC, jehož pracovnice navštěvují tyto osoby přímo v místě bydliště.

Popis a obsah projektu:
V nynější době je skupina osob starých či osamoceně žijících terčem různých kriminálních živlů. Ty se snaží pod různými záminkami vnutit do bytu, obvykle ve dvojici. Jeden z této dvojice pak upoutá pozornost, zatímco druhá osoba prohledá byt a odcizí cennosti. Jiným trikem je vnucení se do bytu a přesvědčení obyvatele o možné výhře, jíž ovšem předchází vyplacení zálohy ze strany „výherce“. Obvykle poškozený zjistí škodu až po jejich odchodu. Mnohdy by občané přivolali telefonem policii, ovšem z různých důvodů (ostych před jinými osobami nebo i před policií, zamezení přístupu ze strany pachatele k telefonnímu přístroji apod.) tak neučiní.

Dalším hlediskem je využití telefonního volače k přivolání zdravotní pomoci v případě např. náhlé nevolnosti, nebo jiné indispozice.

telefon – sestava

Technické řešení:
Městská policie Blansko provozuje linku tísňového volání „156“. Protože telefonní linka je typu ISDN, umožňuje přijímat až dvě různá volání po takzvaných „A“ a „B“ kanálech. Této skutečnosti je možno využít při příjmu volání z telefonního volače, aniž by došlo k omezení jiného tísňového volání (klasický telefonní hovor – mluvené slovo). Rovněž při závadě telefonního volače (zacyklování či jiná závada) nebude běžný provoz na lince 156 omezen.

Po prostudování technických dokumentací a konzultaci s výrobcem bezpečnostní techniky, firmou Jablotron s.r.o., bylo doporučeno pro výše popsaný účel nasadit sestavu z telefonního hlásiče TD 110, přijímače univerzálního bezdrátového ovladače UC 216, miniaturního ovladače k UC 216, a síťového adaptéru. Tyto komponenty jsou sestaveny odbornou firmou do jednoho kompletu. Poté je volač jednoduchým postupem (dle návodu výrobce) naprogramován, aby v případě spuštění zavolal na zvolené číslo (156, ale lze zvolit více čísel) a přehrál nahranou hlasovou zprávu.

Montáž u klienta je velmi jednoduchá, spočívá v nainstalování kompletu mezi telefonní zásuvku a telefon klienta.

            aktualizováno: 27. 4. 2023, 15:41 h