Jak předcházet otravám způsobených oxidem uhelnatým

Zejména v topné sezóně se zvyšuje riziko otrav oxidem uhelnatým. Problém spočívá v tom, že tento plyn není vidět, ani cítit. Jaké jsou příznaky otravy, a dá se tomu nějak předejít?

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Je silně jedovatý a lidské smysly neumí jeho přítomnost detekovat. Vzniká v menší nebo větší míře u všech procesů hoření, kde se spalují směsi obsahující uhlík. Kromě zemního plynu je takovou dobře známou a často používanou látkou samotné uhlí, dřevěné uhlí, koks, LPG, benzín, nafta, topný olej, dřevo, zahradní odpad, pelety, papír nebo tabák.

Možným zdrojem nebezpečí je každé takové zařízení, které ke svému provozu používá některé z výše zmíněných paliv, tj. kotel fungující na plyn nebo na kombinované palivo, plynový průtokový ohřívač vody (karma), plynový sporák, krb, kamna či krbová kamna. Dále moderní zplynovací kotle na dřevo a pelety, zahradní gril a každý stroj poháněný motorem s vnitřním spalováním, např. automobil, motocykl, zahradní sekačka atd.

Hlavními příčinami vzniku a následného úniků oxidu uhelnatého z takových zařízeních je zejména jejich chybná instalace, zanedbávání revizí a nedostatečná údržba.

Příznaky otravy

Příznaky otravy oxidem uhelnatým, způsobené nedostatkem kyslíku, jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupené myšlení a zarudnutí obličeje. Při středně těžkých otravách dochází ke zvracení, ospalosti a celkové zmatenosti. V těžších případech se mohou objevit křeče, porucha vědomí, zmatenost, halucinace, poruchy srdečního rytmu a nakonec i smrt.

Prevence otrav oxidem uhelnatým

  • nechte komíny pravidelně kontrolovat,
  • na svých topných zařízeních si pravidelně nechte provádět údržbu odborníkem,
  • pokud jsou v jednom bytovém domě topná zařízení vyvedena do jednoho společného komína, bezpodmínečně si vyžádejte názor odborníka (např. kominíka nebo technika firmy, která zařízení instalovala) a pokud je to možné, nechte si zrekonstruovat systém odvodu spalin,
  • pokud máte topné zařízení s otevřenou spalovací komorou (kotel, plynový ohřívač vody, krb), ujistěte se, že zásobování zařízení vzduchem je zajištěno, neucpávejte větrací otvory vytvořené ve zdech,
  • zahradní gril nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech,
  • motor auta nenechávejte v zavřené garáži v chodu.

Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte hlásič výskytu oxidu uhelnatého. Cena za pořízení se pohybuje od cca 400 Kč výše.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h