Jak správně nahlásit mimořádnou událost

V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující Vaše zdraví, život, majetek nebo Vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel.

V každém případě jde o čas. Aby byla daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na složku, která má k této situaci nejblíže. V opačném případě dochází ke zbytečné časové prodlevě.

150 (Hasičský záchranný sbor ČR) - např. požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, vyproštění osob

155 (Zdravotnická záchranná služba) náhlá porucha zdraví, úraz, nehoda se zdravotními následky

158 (Policie ČR) – např. narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, krádeže, násilí, nález podezřelého předmětu

156 (Městská/obecní policie) – např. vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování vozidel ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu

V případě, kdy dojde k závažnější mimořádné události a je nutná pomoc více složek (např. dopravní nehoda), volejte linku 112 (Jednotné evropské číslo tísňového volání).

Pokuste si také zapamatovat základní pravidla hovorů na tísňové linky:

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody a podobně). Pokuste se uklidnit a zorientovat v okolí (obsluha linky bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Důležitá rada – nikdy nezavěšujte jako první! Operátor se Vás může zeptat na upřesňující informace, např. kolik osob je postiženo mimořádnou událostí, kolik pater má budova apod.

Co je potřeba nahlásit:

CO SE STALO (Je třeba popsat událost, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob. Na základě tohoto popisu se vysílají síly a prostředky jednotlivých složek.)

KDE SE TO STALO (Uveďte pokud možno přesnou adresu nebo popište místo události. Pokud je třeba, popište i nejvhodnější cestu k tomuto místu – v zahrádkářské kolonii, chatové oblasti apod. Podstatné je sdělit, kde se událost fyzicky stala, nikoliv, kde se právě nacházíte.)

KDO VOLÁ (Je třeba nahlásit také jméno a kontakt na volajícího.)

Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Vědomé zneužití tísňových linek je trestným činem a díky moderním technologiím lze volajícího dohledat.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h