Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co nejrychleji varovat obyvatelstvo před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím. Ale znamená každý signál, který slyšíte, potenciální nebezpečí? A u kterého signálu byste se měli mít na pozoru?

Slyšíte-li houkat sirénu, jedná se buď o zkoušku sirén, kterou hasiči ověřují funkčnost systému – zpravidla každou první středu v měsíci v poledne (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 s), nebo o požární poplach, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany (1x přerušený tón sirény po dobu 60 s). Uslyšíte-li zaznít ze sirén tyto signály, v podstatě to pro Vás nic neznamená.

Je třeba ale zbystřit, houká-li siréna jinak. Který signál Vás tedy upozorní, že „se něco děje“ a že je třeba rychle se dostat na bezpečné místo?

Takový signál se jmenuje „Všeobecná výstraha“ a jedná se o jediný varovný signál v ČR. Signál může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón po dobu 140 sekund („vlnovka“) a může zaznít 3× po sobě. U „mluvících“ sirén následuje informace o charakteru ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“, v každém případě příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie nebo hasičů nebo také může zaznít v televizi a rádiu.

Co je potřeba dělat po zaznění varovného signálu? Zapamatujte si tři základní kroky:

Vyhledat úkryt

Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově. Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken. V případě úniku chemické látky je lepší schovat se do vyšších podlaží, protože většina těchto látek je těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Naopak v případě úniku radioaktivní látky je ale lepší ukrýt se do sklepa či suterénu. Pozor – v případě povodní se do budov neukrývejte! V tomto případě je vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce).

Zodolnit místo ukrytí

Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku nebezpečných látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti.

Zjistit informace

Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky! V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia – především z České televize a ČRo 1 – Radiožurnálu, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Vždy se řiďte pokyny zasahujících záchranářů nebo pokyny, které jsou Vám sdělovány z televize nebo z rádia.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h