Sociální kurátor

Bc. Petra Vondrová
odbor sociálních věcí, kancelář č. 121,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
vondrova@blansko.cz | 516  775  235 | 775  870  720

Sociální kurátor pracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, to je ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby, i na svobodě. Cílem je navázání vzájemného socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, event. vytvořeny jeho pozitivní vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální izolaci.

Sociální kurátor tak pomáhá odsouzeným klientům řešit problémy v co největším předstihu před jejich propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a tlumit vlivy vyplývající z izolace těchto lidí ve vězeních.

            aktualizováno: 29. 12. 2020, 11:08 h