Kontejnery na textil ve městě Blansku

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. V současnosti občané města Blanska a jeho městských částí mohou využít pro odkládání tohoto druhu odpadu 16 ks kontejnerů (rozmístění viz níže), obou sběrných středisek odpadů či sběrných dní vyhlášených Charitou.

kontejner na textil

Kontejnery na textil rozmístila na území města Blanska společnost TextilEco, a.s. (dříve REVENGE a.s.). Do kontejnerů je možno odkládat šatstvo, boty, textil, hračky a knihy.

Odevzdáním vašeho nepotřebného oblečení Charitě, do sběrných kontejnerů či do obou sběrných středisek odpadů dáváte svému šatstvu druhý život.

Z uložených věcí například v kontejnerech společnosti TextilEco se podaří přibližně 50 % oblečení zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití. Ze zbylých 15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje. Za rok 2020 se touto službou podařilo shromáždit a zpracovat přes 61,5 tuny.

Kontejnery společnosti TextilEco jsou umístěny na stanovištích:

pořadí část města ulice přesné umístění
1. Zborovce Kamnářská střed u separace
2. Zborovce Okružní u separace nad Zátiším
3. centrum Bezručova č. 7
4. Sever Salmova naproti obchodu Dajána u separace
5. Sever Dvorská vrch
6. Sever Čelakovského střed u separace
7. centrum Rožmitálova u prodejny Albert naproti separace
8. město nám. Míru u separace
9. Písečná Jasanová začátek u separace
10. Písečná Pod Javory u dětského hřiště
11. Staré Blansko Hořická u trafostanice
12. Klepačov   vrch
13. Dolní Lhota   u pomníku
14. Horní Lhota   náměstí
15. Těchov   zastávka
16. Lažánky   u hasičky

 

            aktualizováno: 16. 2. 2021, 08:14 h