Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách: nám. Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Gajdošík Radek
kontakt: 516 775 800, gajdosik@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

NEPŘEHLÉDNĚTE

27. 9. 2023 Spouští se evidence ukrajinských vozidel

Správa

Na odboru vnitřních věcí vyřídíte cestovní doklady, občanské průkazy, matriční agendu, ověříte zde podpisy a listiny, získáte ověřené výstupy ze systému Czech POINT.

Odbor zabezpečuje činnost Komise pro občanské záležitosti města Blansko, vede přihlášky na vítání občánků a organizačně se podílí na slavnostním uvítání dětí. Pro jubilanty zajišťuje uspořádání svateb (stříbrná, zlatá, diamantová, platinová). Navštěvuje občany při kulatých výročích. Zabezpečuje sociální pohřby.

Doprava

Vydává řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy. Uděluje, omezuje, odnímá řidičské oprávnění dle zákona o silničním provozu. Pořídíte zde výpis z evidenční karty řidiče, výpis z konta bodového hodnocení řidiče.

Zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, městská hromadná doprava) a výkon státní správy v rozsahu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Provádí další úkony týkající se profesionálních řidičů, jejich zdravotní způsobilosti. Provádí zápisy vozidel do registru.

Zabezpečuje činnost aktivu BESIP a zajišťuje dopravní výchovu.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 27. 9. 2023, 10:23 h