Termíny svatebních obřadů

Rok 2022

22. ledna
12. února
26. února
12. března
26. března
23. dubna
30. dubna
14. května
4. června
18. června
25. června


Obřady probíhají vždy v čase mezi 11. a 15. hodinou. Domluvit se lze i na jiném čase či termínu svatby, v takovém případě ale snoubenci zaplatí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. 

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel. 516 775 807, 516 775 808.

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h