Termíny svatebních obřadů

Rok 2023

18. února
11. března
25. března
15. dubna
22. dubna
13. května
27. května
10. června
17. června
24. června


Obřady probíhají vždy v čase mezi 11. a 15. hodinou. Domluvit se lze i na jiném čase či termínu svatby, v takovém případě ale snoubenci zaplatí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. 

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel. 516 775 807, 516 775 808.

            aktualizováno: 1. 2. 2023, 12:01 h