Termíny svatebních obřadů

Nejsou zadány další termíny.

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek.

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel. 516 775 807, 516 775 808.

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h