18. Poskytnuté informace


zveřejněno: 18.03.2019 12:01 h
Adamov – dopravní značení

zveřejněno: 22.02.2019 11:11 h
Odmítnutí žádosti

zveřejněno: 15.02.2019 07:48 h
Metodický pokyn k přestupkům v reklamě

zveřejněno: 13.02.2019 08:54 h
Pokuty za nezákonné odnětí pozemků ze ZPF

zveřejněno: 29.01.2019 10:05 h
Lesní zákon

zveřejněno: 29.01.2019 09:38 h
Správa majetku

zveřejněno: 24.01.2019 05:49 h
Moderování Petr Vojnar

zveřejněno: 22.01.2019 11:39 h
Investiční akce 2019 – priority

zveřejněno: 22.01.2019 10:23 h
Rozhodnutí o vyvlastnění

zveřejněno: 18.12.2018 06:16 h
Nájemní a pachtovní smlouvy k pozemkům města

zveřejněno: 17.12.2018 09:46 h
Pronájem nebytových prostor

zveřejněno: 27.11.2018 12:23 h
Veřejnoprávní smlouvy – stavby

zveřejněno: 16.10.2018 07:39 h
Lažánky CHKO

zveřejněno: 25.09.2018 06:38 h
Vybírání poplatků – svatby

zveřejněno: 10.07.2018 15:22 h
Bytová družstva

zveřejněno: 29.05.2018 12:31 h
Duponti, s. r. o. – GDPR

zveřejněno: 10.05.2018 06:01 h
Rodkovského

zveřejněno: 04.05.2018 12:06 h
Úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích ll.a Ill. třídy a na místní komunikaci v městysi Černá Hora

zveřejněno: 24.04.2018 17:03 h
Významné krajinné prvky

zveřejněno: 20.04.2018 10:35 h
Zjednosměrnění ul. Rodkovského

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h