Služby poskytované občanům

Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

Ztráta občanského průkazu


Řidičské průkazy

Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění
foto se nepředkládá, ale pořizuje se na místě

Vydání mezinárodního řidičského průkazu
foto je vyžadováno

Změna údajů v řidičském průkazu

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Změna údajů v mezinárodním řidičském průkazu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu


Cestovní doklady

Vydání cestovního dokladu


Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu

Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Zavedení (změna, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

Zprostředkování kontaktu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Stavba

Občan a pořizování územních a regulačních plánů

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku

Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi

Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz)

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí

Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí

Umístění stavby na lesním pozemku

Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť

Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť

Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení


Bydlení

Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek

Výpis z katastru nemovitostí

Příspěvky na bydlení


Rodina

Odchod do starobního důchodu

Předčasný starobní důchod

Příjmení po rozvodu manželství

Změna jména a příjmení

Ženská příjmení

Manželství

Rodičovství – Narození dítěte

Rodičovství – Náhradní rodinná výchova

Rodičovství – Péče o dítě

Úmrtí


Doprava

Dopravní nehody

Dálniční kupóny a mýtné

Evidenční karta řidiče, bodové hodnocení

Paměťové karty (digitální tachograf)

Pozemní komunikace

Profesní způsobilost řidiče

Registr vozidel

Veřejná doprava

Výroba a přestavba vozidla

Řidičské průkazy


Ostatní

Pokud jste nenašli, co jste hledali, zkuste, prosím, tento odkaz na seznam životních situací pro občany.

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h