Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dokumenty

Studie aktualizace energetické koncepce

Město Blansko zadalo zpracování v nadpisu citovaného materiálu, který komplexním pohledem řeší či navrhuje jak řešit současnou a budoucí problematiku zásobování teplem, s ohledem k současně platné Energetické koncepci města Blanska, stávajícím systémům, technologickým možnostem dneška, připomínkám a námětům občanů města zahrnutých do Petice proti energetické koncepci města.

Tento rozsáhlý materiál je určen všem, kteří chtějí řešit problematiku zásobování teplem, zejména její optimalizaci vedoucí jak k finančním úsporám, tak i snížení škodlivých emisí.

Materiál byl projednán Radou města Blanska, která zadala provedení těchto optimalizačních  kroků:

  • zajistit analytickou činnost provozování systému CZT

  • zajistit zlepšení systému přenosu dat

  • zajistit změnu účtování ceny tepla

  • provádět kampaně s cílem sladit náběhy odběrů a tím směřovat k odstavení špičkových kotelen

  • provádět osvětové akce

  • dokončit aktualizaci energetické koncepce v logickém časovém horizontu

Blíže již vlastní dokument – níže ke stažení:

Studie aktualizace energetické koncepce Města Blanska


stránka aktualizována: 29.10.2018 14:09 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.