Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dokumenty

Vize Městského úřadu Blansko

Kým jsme?

Městský úřad Blansko je orgánem Města Blansko plnícím na úseku samostatné působnosti úkoly uložené Zastupitelstvem města Blansko a Radou města Blansko. Na úseku přenesené působnosti pak vykonává státní správu ve věcech stanovených zvláštními zákony.

Kým chceme být?

Naší vizí je být profesionálním a transparentně fungujícím úřadem, který zajišťuje pro občany a další subjekty na vysoké úrovni úkoly veřejné správy a to jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Uplatňuje přitom princip rovného přístupu, dodržuje veškeré platné právní předpisy a otevřeně komunikuje se všemi zainteresovanými stranami.

Chceme být také úřadem, jenž pečlivě vnímá názory zaměstnanců, pozitivně je motivuje, dbá na rozvoj jejich odborných znalostí a umožňuje jim další profesní růst.

Jako profesionální úřad chceme:

a) ve vztahu k občanům a dalším subjektům

 • průběžně zjišťovat jejich názory a potřeby

 • otevřeně komunikovat,

 • trvale zlepšovat prostředí pro jednání s občany a zástupci dalších subjektů

 • rozhodovat objektivně, efektivně, nestranně,

 • v co největší míře využívat moderní informační technologie,

 • hospodárně a transparentně vynakládat svěřené finanční prostředky při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb

b) ve vztahu k zaměstnancům

 • průběžně zjišťovat názory a potřeby zaměstnanců,

 • motivovat je k dosahování co nejlepších výsledků v jejich práci

 • neustále rozvíjet odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců,

 • vytvářet rovné podmínky pro jejich profesní růst,

 • dbát na úzkou spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu

 • postupně zlepšovat jejich pracovní prostředí.

Naším trvalým cílem je dosažení tohoto výsledku:

Efektivní rozhodování + kvalitní služby + spokojenost veřejnosti = Městský úřad Blansko

Tento dokument schválila Rada města Blansko na své 15. schůzi konané dne 23. 8. 2011 usnesením č. 32.


stránka aktualizována: 29.10.2018 14:01 h