Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Finanční odbor MěÚ Blansko

Články odboru

Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2018

zveřejněno: 11.12.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 739×

Finanční odbor upozorňuje obyvatele města a jeho částí, že mají do konce roku 2018 poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.


Upozornění na poplatek za odpad nebo ze psů může město zasílat elektronicky

zveřejněno: 11.12.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 536×

V průběhu roku 2017 a 2018 byla zavedena možnost upozorňování občanů na splatnost poplatků pomocí zasílání e-mailových zpráv. Této služby již využily na čtyři stovky obyvatel.


Po Novém roce město provede kontrolu plateb poplatku za odpad

zveřejněno: 12.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1018×

Oznamujeme obyvatelům Blanska, že mají do konce roku 2017 poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad, a to bez navýšení.


Na termín splatnosti místního poplatku vás město upozorní e-mailem

zveřejněno: 12.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 857×

V průběhu roku 2017 byla zavedena možnost upozorňování obyvatel Blanska na splatnost místních poplatků pomocí zasílání e-mailových zpráv.


Upozornění na splatnost poplatku za odpad a ze psů můžete dostávat v elektronické podobě

zveřejněno: 11.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 699×

V průběhu roku 2017 byla na Městském úřadě Blansko zavedena služba upozorňování obyvatel města na splatnost poplatků prostřednictvím e-mailových zpráv. Této možnosti již využily na dvě stovky zájemců.


Druhá splátka poplatku za komunální odpad 2017

zveřejněno: 11.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 970×

Od 9. října 2017 jsou do schránek distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2017.


Hospodaření města za rok 2016 skončilo na výbornou

zveřejněno: 20.06.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 894×

Hospodaření města bylo přezkoumáno, stejně jako v minulých letech, auditorskou firmou, která provedla přezkoumání hospodaření města ve dvou etapách: na podzim loňského roku a začátkem roku letošního.


Údaje k platbě poplatků za odpad a ze psů lze nově získat prostřednictvím elektronické pošty

zveřejněno: 03.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1380×

Město Blansko žádá obyvatele města, kteří nevyužívají složenky k placení na poště (chodí se složenkou do pokladny, nebo hradí poplatek převodem z účtu) a mají e-mailovou adresu, aby ji nahlásili správci poplatku na mail: odpad@blansko.cz (pro poplatek ze psů na e-mail pes@blansko.cz).


Poplatek za komunální odpad pro letošní rok je splatný do konce května

zveřejněno: 03.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 3425×

Oznamujeme občanům, že v první polovině května jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad. Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce, a činí 540 Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2017.


Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2016

zveřejněno: 17.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1313×

Oznamujeme občanům, že do konce roku mají poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení. V lednu 2017 bude provedena kontrola uhrazení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Druhá splátka poplatku za komunální odpad 2016

zveřejněno: 18.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1389×

Oznamujeme občanům, že byly distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2016.


Hospodaření města za rok prověřil audit. Vedlo si na výbornou

zveřejněno: 07.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1351×

Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou firmou, která provedla přezkoumání hospodaření města ve dvou etapách: na podzim loňského roku a začátkem letošního roku tak, aby výsledek přezkoumání hospodaření byl znám při projednání Závěrečného účtu města za rok 2015 na zasedání zastupitelstva města.


Splatnost poplatku za držení psa je k 30. dubnu 2016

zveřejněno: 15.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1411×

Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy. V současné době dochází k distribuci složenek.


Vyhněte se dluhům za poplatek ze psů

zveřejněno: 26.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2600×

Plátcem poplatku ze psů je každý držitel psa a poplatek odvádí obci příslušné podle trvalého pobytu držitele psa (poplatek se neplatí tam, kde se fyzicky pes nachází).


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

zveřejněno: 23.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1523×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Nyní také mohou občané touto půjčkou dofinancovat tzv. „kotlíkové dotace“, které přiděluje Jihomoravský kraj.


Informace o hospodaření města jsou nově k dispozici na internetu

zveřejněno: 07.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1385×

Jednou ze součástí projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu, je takzvaný „Rozklikávací rozpočet“.


Odškodnění v případě úrazu na chodníku města má svá pravidla

zveřejněno: 15.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2525×

Každý rok dochází na chodnících města k úrazům, které vznikají podklouznutím. Finanční odbor Městského úřadu Blansko shrnul podmínky, za jakých je možné žádat za podobný úraz odškodnění.


Upozornění pro obyvatele města, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2015

zveřejněno: 07.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1266×

Oznamujeme, že do konce tohoto roku mají obyvatelé Blanska poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.


Druhou splátku poplatku za komunální odpad 2015 je třeba uhradit do konce října

zveřejněno: 18.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1488×

V současné době probíhá distribuce složenek na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2015. Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy.


Příjmy z daní se neplní

zveřejněno: 22.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2617×

Příjmy z daní jsou významným zdrojem pro financování investičních akcí i běžného chodu města. Tvoří přibližně 62 % celkových příjmů města. Rozpočet daní v letošním roce činí 201 mil. Kč, což je o 5 mil. Kč méně, než město získalo v roce 2014.


Auditoři ověřili hospodaření města bez výhrad

zveřejněno: 17.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1543×

Jako každý rok, i za rok 2014, si Město Blansko nechalo přezkoumat hospodaření auditorskou firmou. Přezkum hospodaření je povinností vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


Poplatek za psa v roce 2015

zveřejněno: 17.04.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2547×

Oznamujeme občanům, že jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za držení psa. Splatnost poplatku je k 30.04.2015. Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy.


Příspěvky z rozpočtu města

zveřejněno: 10.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1510×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2015 je stanoven do 31.01.2015.


Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2014

zveřejněno: 29.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2096×

Oznamujeme občanům, že mají do konce roku poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.


Evidenci poplatků za komunální odpad nebo psy vyřídíte nově v budově na náměstí Republiky

zveřejněno: 09.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4097×

Upozorňujeme občany, že pracoviště pro evidenci poplatků za komunální odpad a psy je od 15.09.2014 přesunuto z budovy radnice do budovy na náměstí Republiky. Pracoviště je umístěno v přízemí vedle pokladny.


Hospodaření města Blansko za 1. pololetí 2014 skončilo přebytkem

zveřejněno: 30.07.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1431×

Příjmy města za l. pololetí činily 176,2 mil. Kč, což je 52,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily 134,7 mil. Kč, což je 34,4 % upraveného rozpočtu. Přebytek činil 41,5 mil. Kč.


Město Blansko hospodařilo v roce 2013 na výbornou

zveřejněno: 23.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1254×

Ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro obec povinnost nechat si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města přezkoumala odborná firma, na kterou se současně v průběhu roku město může obracet se svými dotazy z oblasti daní, účetnictví a hospodaření všeobecně.


Blíží se termín podání žádostí o půjčku na modernizaci bytů a domů

zveřejněno: 03.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1457×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Termín pro podání žádosti je 22.04.2014. Informace viz Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

zveřejněno: 17.02.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2355×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů.


Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2013

zveřejněno: 31.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1996×

Oznamujeme občanům, že v měsíci lednu 2014 bude provedena kontrola nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Kdy žádat o příspěvky z rozpočtu města

zveřejněno: 27.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1773×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2014 je stanoven do 31.01.2014.


Úvěry na opravy bytových domů

zveřejněno: 28.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2008×

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy bytových domů pro majitelé domů (SVJ, družstva apod.). Podmínky pro čerpání těchto úvěrů je možno najít na internetu. Základní informace včetně odkazů na podrobnosti jsou v následujícím článku.


Blanenští majitelé chat zaplatí za komunální odpad méně

zveřejněno: 03.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2233×

Zastupitelstvo Města Blanska na svém zasedání 23.04.2013 schválilo snížení poplatku za komunální odpad pro majitele, kteří vlastní na území města Blanska stavbu k individuální rekreaci a současně mají ve městě Blansku trvalé bydliště. Tito majitelé budou platit pouze 50 % ročního poplatku za chatu.


Nejčastější dotazy k poplatku za komunální odpad v roce 2013

zveřejněno: 26.02.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 5831×

Tímto článkem navazujeme na článek uveřejněný ve Zpravodaji města Blanska č. 2/2013 ze dne 23. ledna 2013. Stejný článek o změnách v poplatku za odpad je i zde na webu. Z důvodu velkého počtu dotazů se zaměřím pouze na poplatek za tzv. „prázdné“ byty a rodinné domy.


V placení poplatku za komunální odpad došlo k zásadním změnám

zveřejněno: 11.01.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 15637×

V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 2013 k několika zásadním změnám. V tomto článku jsou uvedeny změny, které se týkají občanů města Blanska, a dále i sankce, které mohou nastat v případě nesplnění některých povinností z těchto změn vyplývajících.


Příspěvky z rozpočtu města pro zájmové organizace

zveřejněno: 08.01.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2652×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2013 je stanoven do 31.01.2013.


Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2012

zveřejněno: 06.12.2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3222×

Oznamujeme občanům, že v měsíci lednu 2013 bude provedena kontrola nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.