Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Investiční odbor MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: náměstí Svobody 32/3
sídlí v budovách: náměstí Svobody 32/3
vedoucí odboru: Ing. Štefan Marek
kontakt: 516 775 137, 775 888 967, stefan@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Schvaluje dočasné použití pozemků města k realizaci staveb, také žádosti o odprodej, pronájem, výpůjčku či směnu pozemků.

Přijímá ohlášení poplatku za využívání veřejného prostranství za účelem poskytování služeb, umístění prodejních zařízení, umístění reklamních zařízení a užívání veřejného prostranství pro reklamní akce.

Eviduje reklamní plochy, uzavírá k nim smlouvy.

Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních.

Zabezpečuje činnost komise pro investice a územní rozvoj.

Zpracovává koncepci městské architektury a veřejné zeleně.

Vede evidenci pozemků v majetku města.

Podrobné informace o náplni práce odboru.