Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Investiční odbor MěÚ Blansko

Články odboru

Krátké zprávy

05.09.2018   •    Podpora infrastruktury základních škol v roce 2019

Stavba vodovodu v obci Obůrka

zveřejněno: 11.10.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 478×

Od úterý 16.10.2018 budou zahájeny výkopové a montážní práce na stavbě vodovodu „Vavřinec – napojení na skupinový vodovod Blansko“. Práce započnou v obci Obůrka.


Veřejné osvětlení na Zborovcích

zveřejněno: 16.08.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 492×

Stavbou veřejného osvětlení v rámci regenerace sídliště Zborovce I. etapa bylo dotčeno i vedení veřejného osvětlení v navazujících ulicích.


Město modernizuje základní školy

zveřejněno: 18.07.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 497×

V ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka na ulici Rodkovského probíhá modernizace zázemí pro školní družiny. V ZŠ Dvorské byla zřízena odborná jazyková učebna.


Omezení průjezdu u zimního stadionu

zveřejněno: 10.07.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 421×

V souvislosti s dokončováním stavby cyklostezky na Sportovním ostrově v Blansku, z důvodu provádění vodorovného značení na ul. Mlýnské v oblasti mezi vstupem do zimního stadionu a skateparkem, nebude umožněn dne 13.07. cca od 9:30 do 11:30 hodin průjezd touto oblastí.


Na Starém Blansku probíhají současně tři stavby. V létě si vyžádají uzavírku

zveřejněno: 29.05.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1225×

S úplnou uzavírkou ulice Komenského na Starém Blansku musejí řidiči počítat od začátku července do konce srpna. Celé Staré Blansko tak bude pro motoristy dostupné pouze přes místní část Olešnou s výjimkou vozů integrovaného záchranného systému. Chodcům bude průchod umožněn.


Uzavření brány do zámku

zveřejněno: 16.05.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 537×

Z důvodu budování lešení při opravě fasády ZUŠ Blansko, Zámek 3 bude ve dnech 21.05.–22.05.2018 uzavřen průchod do zámeckého parku z ulice Seifertovy. Ihned po zřízení lešení bude průchod opět zprovozněn.


Rekonstrukce ulice Komenského na Starém Blansku – uzavření od 30. června

zveřejněno: 20.02.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 8001×

Důležité informace k úplné uzavírce komunikace ulice Komenského v souvislosti s výstavbou druhé etapy stavby komunikace a inženýrských sítí v ulici Komenského na Starém Blansku.


Další etapa rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná–Hořice je u konce

zveřejněno: 13.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 579×

V polovině listopadu byla dokončena již třetí etapa rekonstrukce místní komunikace Olešná–Hořice v délce 120 m, a to nákladem cca 1 mil. korun. Stavbu prováděla firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Její realizace byla provedena během necelého jednoho měsíce.


Kavárna pro veřejné prostranství po hotelu Dukla – zadávací řízení

zveřejněno: 20.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 6044×

Město Blansko vypsalo zadávací řízení na zhotovitele kavárny. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, kde případní zájemci získají veškeré podklady pro vypracování nabídky.


Dokončení parku na místě bývalého hotelu Dukla

zveřejněno: 14.07.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2118×

V poslední době se množí dotazy na téma dokončení stavby v prostoru po bývalém hotelu Dukla, na termíny, cenu stavby, případné uplatnění sankcí. Město Blansko proto podává následující vysvětlení nastalé situace.


Jihomoravský kraj schválil dotaci na cyklostezku kolem autobusového nádraží

zveřejněno: 12.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1287×

Jihomoravský kraj schválil dotaci městu na tuto cyklostezku. Konečná výše bude potvrzena smlouvou, z plánovaných nákladů cca 4,6 mil. Kč má činit dotace cca 2 mil. Kč.


Celní prostor se přesouvá z Poříčí na Staré Blansko

zveřejněno: 31.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1326×

Stávající celní prostor na ulici Poříčí se ruší. Od 1. dubna se nahrazuje novým místem na Starém Blansku. Celní prostor je vyznačen novým svislým dopravním značením.


V Lažánkách zpevní plochy a opraví chodník

zveřejněno: 03.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 689×

Stavební práce na stavbě s názvem „Blansko, Lažánky – zpevněné plochy a chodník“ budou zahájeny, pokud počasí dovolí, v první polovině března.


Odbor investičního a územního rozvoje předložil statistiky za uplynulý rok

zveřejněno: 06.02.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1042×

Vybrané statistiky za rok 2016 z okruhu své působnosti předložil odbor investičního a územního rozvoje (INV) Městského úřadu Blansko.


Pronájem pozemku k zahrádkářským účelům – lokalita Zborovce

zveřejněno: 13.01.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1197×

Rada města schválila zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc.č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m² v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko-Zborovce). Více informací najdete v dokumentu na úřední desce.


Veřejné projednání projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko – Zborovce“

zveřejněno: 26.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2242×

Veřejné projednání se uskuteční dne 05.10.2016 od 16:00 hodin v sále Kina Blansko, Hybešova 6 a je primárně určeno pro obyvatele, kteří bydlí v řešeném území na sídlišti Zborovce.


Koncem června zahájí přípravné práce na opravě silnice na Klepačov

zveřejněno: 06.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1132×

V polovině června dojde k předání staveniště. Přibližně od začátku července zahájí zhotovitel přípravné práce – umístí dopravní značení a provoz bude omezen částečnými uzavírkami (semafory). Hlavní rekonstrukce proběhne v srpnu a září. Oprava vyjde na 6,26 mil. korun.


Město zateplilo školku na ulici Údolní v Blansku

zveřejněno: 20.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1341×

Zateplení obvodového pláště a střechy objektu Mateřské školy, Údolní v Blansku město Blansko zrealizovalo díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Otvorové prvky byly vyměněny již dříve. Kolaudace proběhla koncem března 2016. Celkové náklady činily zhruba pět milionů korun.


Město zahájilo výběr zhotovitele stavby „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“

zveřejněno: 02.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1741×

Dne 02.03.2016 zahájilo Město Blansko zadávací řízení na výběr zhotovitele této dlouho očekávané a potřebné investiční akce s kapacitou 138 parkovacích míst, jejíž příprava byla mnoho let odkládána z důvodu nevyřešených majetkových poměrů v těchto místech.


Upozornění pro zájemce o koupi pozemku v lokalitě Březinky, Blansko

zveřejněno: 17.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2158×

Vzhledem k množícím se dotazům a skutečnosti, že pozemky v této lokalitě začaly nabízet osoby – majitelé pozemků, kteří se nepodíleli na rozvoji dopravní a technické infrastruktury v této lokalitě, a tím zatížily své pozemky nevypořádanými finančními závazky, považujeme za nutné informovat potencionální zájemce o tyto skutečnosti.


Město znovu zažádalo o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště

zveřejněno: 08.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1520×

Při první žádosti města o dotaci v loňském roce došlo ke zrušení zadávacího řízení. Blanenské zastupitelstvo proto schválilo na svém prosincovém zasedání podání nové žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Aktuální investiční akce ve městě

zveřejněno: 11.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1214×

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko informuje o investičních pracích realizovaných během podzimu.


Zákaz podélného stání u budovy MěÚ na náměstí Republiky

zveřejněno: 19.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1877×

Od pondělí 19.10.2015 je uzavřeno podélné stání  před budovou radnice nám. Republiky 1, z důvodu návozu systémového lešení a materiálu na zateplování budovy radnice. Příjezd ke komerční bance zůstává zachován.


Revitalizace hřišť s umělým povrchem

zveřejněno: 16.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1644×

Během prázdnin byla provedena s nákladem zhruba 250 tisíc korun revitalizace hřišť u všech čtyř blanenských základních škol a na veřejně přístupném sportovním hřišti na Klepačově. V rámci této regenerace došlo k odstranění velké části špinavého písku a hloubkovému vyčištění povrchu.


Informace k průběhu rekonstrukce průtahu městem

zveřejněno: 12.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2510×

Vzhledem k množícím se dotazům na průběh realizace rekonstrukce průtahem Blansko, včetně vzniklých problémů, podáváme tyto informace rozdělené do samostatných okruhů.


Akce odboru INV přes prázdniny 2015

zveřejněno: 02.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1204×

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko informuje o investičních pracích plánovaných na letní období.


Vyhodnocení ankety k projektu Regenerace panelového sídliště Blansko – Zborovce

zveřejněno: 16.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1632×

Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu na sídlišti. Distribuce ankety byla provedena v květnu 2015, vyhodnocení pak v květnu a v červnu 2015. Dotazník byl také zveřejněn na webu města Blansko.


Klepačov, Na Milíři – rekonstrukce komunikace se odkládá

zveřejněno: 28.05.2015, okolní obce, přečteno: 1320×

Město Blansko oznamuje, že rekonstrukce komunikace Na Milíři, plánovaná na rok 2015 se odkládá na rok 2016 z důvodu odstoupení vítězného uchazeče pro rok
2015 z výběrového řízení. Nabídka druhého uchazeče pro rok 2015 překračuje schválené prostředky pro rok 2015.


Nové řazení osobních automobilů před železniční zastávkou na ulici Rožmitálově

zveřejněno: 26.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3270×

Dva jízdní pruhy před železničním přejezdem ve směru z Blanska umožní pojmout více vozidel a pomohou odlehčit nedaleké kruhové křižovatce, která se kvůli čekajícím autům stává neprůjezdnou.


Příprava regenerace sídliště Zborovce zahajuje průzkumem mezi občany

zveřejněno: 07.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1722×

Město Blansko zahajuje přípravu projektu regenerace panelového sídliště Zborovce. Jedná se o úpravu venkovních ploch a prostranství obdobně jako byly postupně realizovány sídliště Písečná a Sever.


Práce v souvislosti s rekonstrukcí průtahu městem výrazně zasáhnou do života nejen řidičům, ale i blanenským občanům

zveřejněno: 27.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1918×

Od dubna do října 2015 budou probíhat práce na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavská, Vodní, Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD Blansko po křižovatku u OMV poblíž Kauflandu. Aktuální informace k termínům, objížďkám a uzavírkám jsou průběžně zveřejňovány na www.blansko.cz.


II/374 Blansko – rekonstrukce průtahu

zveřejněno: 26.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 24837×

Informace o pracích na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavská, Vodní a Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD Blansko až po křižovatku u OMV u Kauflandu.


Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží

zveřejněno: 03.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1052×

Rada města Blansko na své 6. schůzi dne 27.01.2015 přijala usnesení, kterým rozhodla, že nájemné v uzavřených nájemních smlouvách s Městem Blansko na nájem pozemků, sloužících k podnikání, nebude pro rok 2015 zvyšováno o oficiální míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2014, a to z důvodu její nízké hodnoty. Míra inflace za rok 2014 činí 0,4 %.


Město usiluje o odstranění starých restů v případě nedokončených chodníků

zveřejněno: 27.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1039×

Jedná se zejména o chodník na ulici Pod Javory – Nad Čertovkou na sídlišti Písečná a chodník Nad Žlíbkem.


Dokončení investiční akce „Blansko-Těchov, lokalita Na Slunku, rekonstrukce místní komunikace“

zveřejněno: 16.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1256×

Stavba byla dokončena ve 41. týdnu.  Provedla ji společnost elitbau s. r. o.  Předmětem byla rekonstrukce cca 120 m místní komunikace s asfaltovým povrchem v šířce od 3 do 5 m včetně konstrukčních vrstev. Celkové náklady této akce byly 622.208 Kč včetně DPH.


Oznámení o opravě kanalizace a uzavírce křižovatky

zveřejněno: 21.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1527×

Ve čtvrtek 23.10.2014 od 6:00 do 18:00 hodin bude neprůjezdná křižovatka na účelové komunikaci ve Zborovci (nalevo za Rulíškem) z důvodu opravy dešťové kanalizace. Přesné místo je vyznačeno na mapě.


Investiční akce druhého pololetí

zveřejněno: 16.10.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1436×

Odbor investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko přináší přehledný výčet investičních akcí letos již provedených i těch, jejichž realizace proběhne ještě do konce tohoto roku.


Vjezd do lokality Zborovec bude na 6 dní úplně uzavřen

zveřejněno: 03.09.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1789×

Plné uzavření vjezdu do lokality Zborovec je naplánováno od úterý 09.09.2014 do pondělí 15.09.2014, a to z důvodu pokládky živičných směsí na všech třech etapách výstavby (Město Blansko a AO REAL), kdy z technologického hlediska není možné pokládku přerušit či jinak omezit.


V polovině září začne oprava mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka

zveřejněno: 28.08.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2048×

Práce na mostu budou zahájeny od pondělí 15.09.2014, ihned po závodech Blanenský golem a Blanenská desítka, které v tomto místě ještě proběhnou ve dnech 13. a 14. září.


I. etapa výstavby rodinných domků na Zborovcích začne po Velikonocích

zveřejněno: 09.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2342×

Stavba bude zahájena po Velikonocích, nejpozději v pátek 25.04.2014. Stavba je rozdělena na etapy. Termín ukončení výstavby je stanoven na 19.08.2014. Během prací bude vyřízena celková uzavírka. Vjezdy budou zajištěny na povolení stavby. Dílčí etapizace bude známa po Velikonocích.


Přehled investičních akcí plánovaných na jaro 2014

zveřejněno: 07.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1654×

Odbor investičního a územního rozvoje při MěÚ Blansko představuje přehled investičních akcí, které jsou plánovány na jaro tohoto roku.


Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32 prošel stavebními úpravami

zveřejněno: 22.01.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3071×

Město Blansko zrealizovalo v prosinci 2013 akci „Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32 – stavební úpravy – III. etapa“, která řešila stavební úpravy spojené s vytvořením celkem 2 nových bytových jednotek (2+1 a 1+kk) z již nevyhovujícího bytu 3+1 ve 2. NP.


Zveřejnění návrhu koncepce „Operačný program Integrovaná infrastruktura 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

zveřejněno: 23.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1650×

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky – zveřejnění návrhu koncepce.


Radnice se konečně dočkala nového vestibulu

zveřejněno: 21.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2244×

Dne 20.12.2013 byl za účasti představitelů města, novinářů a tvůrců tohoto počinu slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný vestibul radnice na nám. Svobody 3. Jeho původní stav byl více než neutěšený, konečně tak získal důstojnou podobu.


Přemostění na Staré Blansko

zveřejněno: 21.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3567×

Tento projekt řeší propojení krajských vozovek II/374 s III/37937 od křižovatky Svitavská x Fügnerova po ulici Brněnská.


Plán zimní údržby silnic na Blanensku

zveřejněno: 27.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1775×

Odbor INV při MěÚ Blansko přináší informace o zimní údržbě silnic prováděné Správou a údržbou silnic Jmk, oblast Blansko (v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce s rozšířenou působností).


Omezení výstavbou dopravní a technické infrastruktury v zahrádkářské lokalitě Zborovec

zveřejněno: 19.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1806×

Město Blansko ve spolupráci se společností AO REAL a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí zajišťuje výstavbu I. etapy výstavby dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec (dále jen DaTI). DaTI bude realizováno (předpokládáme úplnou uzavírkou) na jaře roku 2014.


Sídliště Sever vstoupilo do III. etapy regenerace

zveřejněno: 08.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2070×

21.10.2013 proběhlo předání staveniště stavby s názvem „RPS Blansko, Regenerace sídliště Sever III. etapa“.


Další veřejně přístupné hřiště bude k dispozici v Dolní Lhotě

zveřejněno: 17.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1830×

Město Blansko hodlá zahájit realizaci akce Veřejně přístupné hřiště v Blansku – Dolní Lhotě koncem měsíce října tohoto roku. Projekt řeší současně tři stavební objekty, a to víceúčelové hřiště, požární útok a hřiště pro malou kopanou.


Ministerstvo životního prostředí vyzývá k připomínkování koncepce vlivu na životní prostředí

zveřejněno: 02.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1769×

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“.