Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: náměstí Svobody 32/3
sídlí v budovách: náměstí Republiky 1316/1, náměstí Svobody 32/3, Rožmitálova 6
vedoucí odboru: Ing. Kovář Jiří
kontakt: 516 775 228, 777 363 610, kovar@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Odbor kancelář tajemníka zabezpečuje ve vyhrazených oblastech servis pro tajemníka MěÚ a chod celého městského úřadu, koordinuje zavádění modelů řízení na úřadě, vzdělávání a školení zaměstnanců a dále plní některé specifické úkoly (především na úsecích krizového řízení nebo cestovního ruchu).


Odbor se dále člení na:

právní a personální oddělení (PRAV)

- poskytuje zejména právní služby vedení města a všem odborům MěÚ, zabezpečuje činnost Komise k projednávání přestupků města Blansko, zastupuje město před soudy a dále zabezpečuje personální a mzdovou agendu úřadu.

sídlo: nám. Svobody 32/3, tel.: 516 775 191

oddělení propagace a cestovního ruchu (CR)

- tvoří projekty pro zatraktivnění města Blanska a regionu pro turisty, zabezpečuje provoz informační kanceláře BLANKA, zajišťuje prezentace města na veletrzích v oblasti cestovního ruchu, spravuje portál www.blanensko.cz, zabezpečuje činnost Komise pro zahraniční styky města a Komise pro podporu cestovního ruchu.

sídlo: Rožmitálova 6, tel.: 516 410 470

úsek krizového řízení (KRR)

- zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu města, koordinuje činnost úřadu při vyhlášení krizových stavů, včetně zpracování potřebné dokumentace, zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy včetně dalších povinností v přenesené působnosti, zabezpečuje spolupráci a koordinaci se složkami, orgány a subjekty ve spravovaném území, podílejícími se na zabezpečení úkolů integrovaného záchranného systému (IZS).

sídlo: nám. Republiky 1, tel.: 516 775 341, 516 775 228


stránka aktualizována: 04.03.2019 11:16