Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko

Články odboru

V rámci odboru kancelář tajemníka došlo k organizačním změnám

zveřejněno: 17.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 252×

Vedení města Blanska se, ve snaze lépe seznamovat (nejen) blanenskou veřejnost s činností a výsledky práce města a jeho orgánů, rozhodlo posílit vnější komunikaci Městského úřadu Blansko a příspěvkových organizací města. Z tohoto důvodu schválila rada města změnu Organizačního řádu, na jejímž základě vzniklo s účinností od 1. května 2017 z původního oddělení cestovního ruchu OKT nově oddělení propagace a cestovního ruchu.


Blanenští fotografové míří na evropskou výstavu

zveřejněno: 11.05.2017, kultura, přečteno: 214×

Spolupráce mezi Blanskem a italským městem Scandianem trvá více jak půlstoletí. Za tuto dobu proběhly mnohé výměny mezi hudebními a uměleckými soubory, sportovci, výměny na oficiální úrovni představitelů měst i profesních sdružení. V polovině května svou práci v Itálii představí dva blanenští fotografové na výstavě Fotografia Europea 2017.


V budově městského úřadu dnes vypukne cvičný požár

zveřejněno: 27.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 303×

Kdo se dnes v dopoledních hodinách vydá do budovy Městského úřadu Blansko na náměstí Republiky, může počítat s tím, že bude z objektu vyveden. Dnes zde totiž probíhá taktické cvičení složek Hasičského záchranného sboru s evakuací úředníků i návštěvníků úřadu. Manévry započnou v 9:00 hodin, ukončeny budou nejpozději ve 12:00 hodin. Dopravu v blízkosti náměstí bude řídit městská policie.


Výběrové řízení: ředitel/ka Městské knihovny Blansko

zveřejněno: 19.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1136×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ka Městské knihovny Blansko.


Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

zveřejněno: 11.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 180×

Druhý termín pro podání žádostí o dotace na činnost v oblasti zahraničních styků končí už začátkem května.


Výběrové řízení na funkci: vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko

zveřejněno: 10.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 764×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru komunální údržby Městského úřadu Blansko.


Celodenní stávka pořádaná Odborovým svazem dopravy se dotkne i Blanska a okolí

zveřejněno: 03.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2113×

ČAD Blansko a. s. písemně oznámila Městu Blansko, že dne 6. dubna 2017 proběhne od 00:00–24:00 h stávka pořádaná Odborovým svazem dopravy, která ovlivní zajištění dopravní obslužnosti touto společností v Blansku.


Výběrové řízení na funkci: investiční referent

zveřejněno: 03.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 994×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci investiční referent v odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko.


Výběrové řízení na funkci: právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blanska

zveřejněno: 17.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 573×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blansko v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Plánované pěší přesuny příslušníků AČR ve správním obvodu ORP Blansko

zveřejněno: 15.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 374×

Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov oznámilo, že ve dnech 26. března – 30. března, 28. května – 1. června a 10. – 14. září 2017, plánuje v rámci kurzů S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resitance, Extraction) pěší přesuny příslušníků Armády ČR.


Aktuální informace k nákaze ptačí chřipky (aviární influenzy)

zveřejněno: 13.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 194×

Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace ruší mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky, vydaná 10. ledna 2017.


Informace o dotačním projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“

zveřejněno: 23.02.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 690×

Město Blansko získalo v rámci výzvy 033 Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa), prostředky na financování dotačního projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002873).


Byla aktualizována směrnice upravující poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejněno: 10.02.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 294×

Vše, co se týká postupu MěÚ Blansko při vyřizování žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb., upravuje právě aktualizovaná směrnice 2/2017 s platností od 1. února 2017. Aktualizován byl především sazebník úhrad za poskytování informací.


Do Blanska přijede Legiovlak

zveřejněno: 24.01.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 629×

Milovníci historie i fandové železniční techniky se mohou těšit na ojedinělý zážitek. V rámci oslav 100. výročí bitvy u Zborova, které si připomeneme v červenci letošního roku, do Blanska zavítá na své propagační jízdě replika historického Legiovlaku, v jakém před sto lety českoslovenští legionáři absolvovali svou slavnou sibiřskou anabázi.


Nařízení Státní veterinární správy

zveřejněno: 11.01.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 770×

Státní veterinární správa nařídila dne 10.01.2017 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky. Opatření se týkají zejména chovatelů drůbeže a ostatního ptactva. Zakázáno je dále pořádání tzv. svodů drůbeže a ostatního ptactva.


Aktuální informace k nákaze ptačí chřipkou

zveřejněno: 09.01.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 724×

Podle informací k datu 09.01.2017 14:00 hodin není zatím výskyt ptačí chřipky v rámci územního obvodu ORP Blansko zaznamenán. Je však potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.


Změny v dostupnosti úřadu, informační kanceláře a knihovny během svátků

zveřejněno: 07.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 562×

Během Vánoc a v závěru roku dojde ke změnám v úředních hodinách městského úřadu a v otvírací době Blanenské informační kanceláře Blanka na Rožmitálově ulici.


Výzva pro pořadatele kulturních akcí

zveřejněno: 06.12.2016, cestovní ruch, přečteno: 445×

Informační kancelář Blanka připravuje i pro rok 2017 Kalendář akcí regionu Moravský kras a okolí. Informace o připravovaných akcích lze zasílat nejpozději do 16. prosince do Blanenské informační kanceláře Blanka.


Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

zveřejněno: 30.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 328×

První termín pro podání žádostí o dotace na činnost v oblasti zahraničních styků končí už v polovině prosince.


Blanenští pokřtí zbrusu novou publikaci o městě

zveřejněno: 18.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 668×

Novou reprezentativní publikaci o městě s názvem Blansko – Brána Moravského krasu a s podtitulem Obrazy ze života města mladého devět století, která navazuje na obdobnou publikaci vydanou již před sedmi lety, ovšem tentokrát v mnohem velkorysejším rozsahu i formátu, vedení města pokřtí v rámci Rozsvícení vánočního stromu.


Proměny ulic s Blanenským chodcem

zveřejněno: 10.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 393×

Oblíbenou součástí programu oslav Vítání sv. Martina jsou také komentované prohlídky města Blanska, které pro zájemce pořádá Galerie a antikvariát Jonáš ve spolupráci s Blanenskou informační kanceláří Blanka.


Blanka nabídne regionální literaturu

zveřejněno: 06.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 261×

Informační kancelář Blanka nabízí svoje služby v průběhu celého svatomartinského víkendu – v sobotu bude otevřena dle své tradiční otvírací doby 9:00–12:00 hod. V 10:00 hod. začíná přímo u naší kanceláře bezplatná komentovaná prohlídka městem.


Předprodej vstupenek na Vítání sv. Martina

zveřejněno: 02.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 429×

Jednotlivé akce v rámci třídenních oslav Vítání sv. Martina mohou být pro návštěvníky zpoplatněny.


Svatomartinské menu v Blansku

zveřejněno: 01.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 807×

Již od prvního ročníku Vítání sv. Martina se blanenské restaurace připojily k městským oslavám a nabízely svým zákazníkům speciální svatomartinské menu.


Blanenské Vítání sv. Martina 2016: Deset let ve znamení kultury, historie, zábavy i gastronomie

zveřejněno: 14.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 737×

Celé jedno desetiletí, tak dlouho Blansko slaví vždy nejbližší víkend po svátku sv. Martina příjezd patrona zdejšího kostela a celého města. Vítání svatého Martina se od nesmělých prvních krůčků vyšvihlo mezi nejvýznamnější kulturní a společenské události podzimu nejen v našem regionu.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník

zveřejněno: 20.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1220×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent komunální údržby

zveřejněno: 13.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1382×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent komunální údržby v oddělení komunální údržby Odboru komunální údržby MěÚ Blansko.


Upozornění: Dojde k omezení úředních hodin na MěÚ Blansko

zveřejněno: 20.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 758×

Z důvodu plánované výměny elektrického rozvaděče v budově Městského úřadu, bude v pátek 1. července probíhat kvůli výpadku elektrického proudu úřední den pouze do 11:00 hodin. Z téhož důvodu nebude pondělí 04.07.2016 na MěÚ Blansko úředním dnem. Děkujeme za pochopení.


Destinační management Moravského krasu zahajuje svou činnost

zveřejněno: 06.06.2016, cestovní ruch, přečteno: 613×

Setkání zástupců obcí, měst, podnikatelů, správy jeskyní a dalších institucí, které se v regionu Moravského krasu zabývají rozvojem cestovního ruchu, se uskutečnilo 23. května v nově rekonstruovaných prostorách Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Město Blansko zde zastupovali starosta Ivo Polák a vedoucí odboru kancelář tajemníka Jiří Kučera.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník

zveřejněno: 31.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1225×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blansko v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Cvičení složek IZS

zveřejněno: 27.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 705×

V budově MěÚ Blansko na nám. Republiky 1 probíhá dnes od 14.00 taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému.


Pozvánka na víkend: Cyklojízda srdcem jižní Moravy (Blansko – Rudice – Vyškov)

zveřejněno: 10.05.2016, cestovní ruch, přečteno: 645×

V sobotu 14.05.2016 se bude konat již druhý ročník Cyklojízdy srdcem jižní Moravy. Akce je spojená s otevřením turistické sezóny na Větrném mlýně v Rudici, a proto povede trasy cykloturistů z Blanska a z Vyškova právě do areálu rudického větrného mlýna, který leží v pomyslném středu cyklistické Stezky srdcem jižní Moravy spojující obě města.


Kvíz: Slovinsko aneb Znáte „zelenou zemi“?

zveřejněno: 12.04.2016, ostatní, přečteno: 873×

Zúčastněte se znalostní soutěže o Slovinsku a vyhrajte zajímavé ceny!


Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2015

zveřejněno: 10.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1093×

Přinášíme souhrnné vyhodnocení dotazníku zaměřeného na kvalitu služeb poskytovaných Městským úřadem Blansko.


Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

zveřejněno: 28.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1010×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník – 0,5 úvazku do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku v Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Nový kalendář města představí významné události v jeho historii

zveřejněno: 17.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 774×

Kalendář města Blanska pro rok 2016 nese název 880 let – Cestou historie a připomíná toto významné výročí první zmínky o městě. Na titulní straně, tentokrát stolního kalendáře, je podobizna Jindřicha Zdíka, zakladatel blanenského kostela a významné postavy blanenských dějin.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník

zveřejněno: 04.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1042×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník – 0,5 úvazku do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku v odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Blansko přišlo o jedno z pěti partnerských měst

zveřejněno: 12.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 890×

Partnerství s francouzským městem Bouloc bude po šesti letech svého trvání ukončeno. Francouzská strana oznámila vedení města skutečnost, že pro ni není možné partnerské vztahy mezi našimi městy nadále udržovat.


Omezení provozu MěÚ Blansko z důvodu stavebních prací

zveřejněno: 05.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1125×

Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám v budově MěÚ Blansko na nám. Republiky 1 (zateplení a výměna oken) dochází k určitým omezením provozu odborů městského úřadu sídlících v této budově. Provoz v budově na nám. Svobody 3 probíhá nadále bez omezení.


Otestujte své znalosti o Evropské unii a partnerských městech

zveřejněno: 16.09.2015, ostatní, přečteno: 723×

U příležitosti oslav 50. výročí partnerství měst Blansko a Scandiano, jejichž mottem je „Na cestě do Evropy – 50 let společně“, vám přinášíme malý kvíz, v němž si můžete ověřit své znalosti o Evropské unii a také o našich partnerských městech.


Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

zveřejněno: 10.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1436×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Město Blansko zve na seminář o možnostech čerpání dotací z fondů EU

zveřejněno: 08.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 937×

V rámci akce Na cestě do Evropy – 50 let společně, která v Blansku připomíná 50. výročí partnerských vztahů s italským městem Scandianem, se mimo jiné uskuteční také odborný seminář Možnosti čerpání dotací z fondů EU.


Přispějte do významného výzkumu české společnosti, a získejte tak odměnu

zveřejněno: 03.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 843×

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na vědeckém výzkumu Proměny, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti navštíví poprvé v termínu 07.07. – 31.07. 2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října 2015. Účast v šetření je spojená s finanční odměnou.


Výběrové řízení na funkci referent komunální údržby

zveřejněno: 03.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1917×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent komunální údržby v oddělení komunální údržby Odboru komunální údržby MěÚ Blansko.


Informační kancelář Blanka bude v sezoně otevřena denně

zveřejněno: 28.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 689×

Blanenská informační kancelář Blanka bude mít v průběhu hlavní turistické sezony prodlouženou otvírací dobu.


Letní sezona přinese novinky v cestovním ruchu

zveřejněno: 23.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1120×

Úsek cestovního ruchu při odboru kancelář tajemníka připravil pro návštěvníky města hned několik zajímavých novinek a speciálních sezonních služeb. Jejich přehled najdete v následujícím článku.


Soutěž: Podpořte své oblíbené infocentrum!

zveřejněno: 22.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 834×

Soutěž vyhlašuje Asociace turistických informačních center a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., vydavatel regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz. Partnerem akce je Czechtourism.


Pohádkové království šneka Krasíka spustilo geocachingovou hru

zveřejněno: 20.05.2015, cestovní ruch, přečteno: 1109×

Součástí projektu Pohádkového království šneka Krasíka realizovaného Místní akční skupinou Moravský kras, do něhož je zapojeno i Město Blansko, je také lokální geocachingová hra. Testovacím provozem prošla hra loňského roku a pro velký zájem veřejnosti se k ní vracíme i letos.


Upravené termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v březnu–prosinci 2015

zveřejněno: 05.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1510×

Nové termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.


Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 4. března 2015

zveřejněno: 03.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1079×

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 4. března 2015 zrušena. Důvodem je případné spuštění sirén ve čtvrtek 5. března 2015, jako „Piety“ za oběti střelby v Uherském Brodě. O tomto kroku ale rozhodne vláda až na zítřejším zasedání.


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.