Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko

S KRIZPORTem vás nezaskočí žádná mimořádná událost

Věděli jste, že v Jihomoravském kraji existuje web, který Vám přináší důvěryhodné informace o probíhajících větších mimořádných událostech na území tohoto kraje?

Co si představit pod názvem „KRIZPORT“? Jedná se o jihomoravský portál krizového řízení, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Tento portál provozuje od roku 2011 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JmK). Portál je rozdělen do dvou částí – veřejné (určené pro každého uživatele internetu) a neveřejné (přístup jen pro orgány krizového řízení, tzn. starostové obcí, Krajský úřad JMK, Policie ČR, atd.).

Co na tomto portálu naleznete?

Co je nejdůležitější – v případě, kdy je v Jihomoravském kraji nějaká větší mimořádná událost – např. v roce 2016 výbuch plynu na tř. Kpt. Jaroše, požár skladovací haly v brněnských Černovicích, závadnost pitné vody v Brně nebo v roce 2017 nákaza ptačí chřipky – veškeré aktuální, a především důvěryhodné, informace k takovým událostem naleznete přímo na hlavní stránce v záložce „Aktuality“. HZS JmK zveřejňuje informace zejm. o žádoucím chování obyvatelstva, opatřeních přijímaných v souvislosti s řešením dané situace, předpokládaném vývoji situace apod.

V rámci informací jsou také vyvěšovány veškeré dokumenty související s danou situací (např. nařízení hejtmana kraje, mapové podklady s vyznačením místa události a případnými omezeními v dopravě, odkazy na webové stránky subjektů, které mají řešení dané události v kompetenci apod.). Informace k nastalé mimořádné události nemusí být na KRIZPORTu uvedeny ihned po jejím vzniku. HZS JmK před zveřejněním musí všechny informace nejdříve ověřit. Ke zveřejnění dochází ale neprodleně po provedení tohoto úkonu.

Chcete vědět, co může ohrozit Vás nebo Váš domov? K tomu je určena záložka „Ohrožení“, zejm. sekce „Zdroje ohrožení“, kde můžete nalézt možné zdroje mimořádných událostí po jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Pak už jen stačí najít si požadovanou obec (v Brně městskou část), u které jsou vypsány veškeré stacionární a geograficky definovatelné zdroje ohrožení (např. povodeň, objekty nakládající s nebezpečnými látkami apod.).

Pod stejnou záložkou, ale v sekci „Mapy“ se můžete podívat, zda se Váš dům nachází v záplavovém území přirozených povodní nebo v „zóně ohrožení“ nějakého nebezpečného objektu (chemička, zimní stadion, plavecký stadion apod.).

Pod záložkou „Rady“ zase naleznete informace o tom, jak se připravit na různé mimořádné události. Zde se určitě zastavte u našeho projektu „Vaše cesty k bezpečí“, známý také jako „chytré blondýnky radí“, v rámci kterého Vám příslušnice HZS JmK a Policie ČR poradí, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena Vaše bezpečnost. V přehledu kapitol si pak můžete nalézt téma, které Vás zajímá (např. jaké jsou tísňové linky v ČR, jak předcházet požárům, jakým způsobem probíhá varování občanů v případě hrozby nějaké mimořádné události apod.).

Zajímají Vás detailnější informace zejm. o povodních, rozsáhlém výpadku elektrické energie – blackoutu nebo o tom, co dělat v případě radiační havárie? K tomu jsou zpracovány speciální rady pro občany, které naleznete ve stejné záložce jako rady chytrých blondýnek.

V záložce „Aktuální situace“ můžete najít spoustu odkazů na weby např. ohledně aktuální situace v dopravě, počasí v kraji, hladině vodních toků v kraji apod.

Navštivte KRIZPORT a už Vás nepřekvapí žádná mimořádná událost.

CHCETE VĚDĚT VÍC?


stránka aktualizována: 06.04.2017 12:35 h