BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko

Co dělat po požáru v domácnosti

Požár domova je událost, kterou nechce v životě nikdo zažít. Bohužel, k takovým událostem dochází. Nejtěžší období nastává po požáru. Poradíme Vám, jak toto období co nejlépe zvládnout a zamezit dalším problémům, které je provází.

 1. Nepropadejte panice, vše se dá nahradit, obnovit. Jen zdraví a život ne!
 2. Po požáru si nechejte velitelem zásahu písemně předat místo požáru. Velitel Vám také doporučí následná opatření a sdělí, je-li vstup do objektu/bytu možný a za jakých podmínek.
 3. Na požářišti se i po ukončení zásahu mohou uvolňovat nebezpečné a karcinogenní látky. Pohybujte se proto v tomto místě co nejméně a chraňte si dýchací cesty.
 4. V případě, že nemáte kde bydlet a nemáte možnost náhradního ubytování u příbuzných nebo přátel, požádejte o pomoc příslušný obecní nebo městský úřad.
 5. Nezapínejte přívod elektrické energie, dokud nebude provedena jeho kontrola odborníkem. To stejné platí i pro jednotlivé elektrické spotřebiče. Mastné saze a zplodiny hoření snadno mohou poškodit elektroniku. Proto je kontrola nutná.
 6. Nezapínejte přívod plynu, dokud nebude provedena jeho kontrola odborníkem. Vlivem tepla může docházet k poškození těsnění i samotných rozvodů.
 7. Zdokumentujte si všechny škody a kontaktujte svoji pojišťovnu. I v případě, že vám shořely veškeré doklady, lze u pojišťoven na základě např. rodného čísla doklady dohledat.
 8. V případě ztráty osobních dokladů se obraťte na místně příslušné úřady.
 9. Součástí pojištění domácností bývá zpravidla i možnost úhrady sanačních prací. Těchto firem je na trhu celá řada. Zkuste si jejich nabídky porovnat a zkonzultujte se svou pojišťovnou, jakou část těchto prací uhradí.
  Sanační práce mohou zahrnovat:
  - čištění a sušení knih, dokumentů atd.,
  – čištění techniky, strojů, strojního zařízení, elektroniky, elektrických rozvodů atd.,
  – čištění nábytku, veškerého zařízení bytu,
  – odstranění zplodin hoření a škod způsobených hasební vodou.
 10. Máte-li vy nebo vaši blízcí po události psychické problémy, neváhejte kontaktovat odbornou psychologickou pomoc. Včasná posttraumatická péče je pro Váš další život velmi důležitá.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.