Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Články odboru

Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 26.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 232×

Obyvatelé města Blanska a jeho částí mohou využít k odkládání vánočních stromků i služeb obou sběrných středisek odpadů (dále jen SSO) umístěných v Horní Lhotě u Blanska a na ul. Na Brankách.


Svoz komunálních odpadů ve svátek 25.– 26.12.2017 a 01.01.2018

zveřejněno: 19.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 287×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel v pondělí 25.12., v úterý 26.12.2017 i v pondělí 01.01.2018. To znamená, že proběhne svoz ve svátky, je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz komunálních odpadů z kontejnerových stání.


V zámeckém parku město pokácí dva stromy

zveřejněno: 06.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 450×

Na základě prohlídky stromů v zámeckém parku město Blansko objednalo vypracování znaleckého posudku na dva stromy: lípu srdčitou a javor mléč, které rostou naproti schodům k Zámecké Sýpce.


Svozy zeleně letos končí, obnoveny budou na jaře

zveřejněno: 20.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 181×

Poslední svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad, např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne v letošním roce dle původního rozpisu ve městě Blansku dne 29.11.2017 a v částech města 30.11.2017. Další svozy se uskuteční až v dubnu příštího roku.


Pronájem nebytových prostor na nám. Svobody

zveřejněno: 15.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 389×

Město Blansko pronajme nebytové prostory (obchodní prostory) na nám. Svobody 6, Blansko o celkové výměře 66,59 m2. Pronájem bude možný od 01.03.2018.


Upozornění pro obyvatele města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 17.11.2017

zveřejněno: 11.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 214×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pátek 17.11.2017, tedy ve svátek, a je proto zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním na SKO i na separované odpady.


Zrušení poplatků za parkování pro držitele průkazu ZTP

zveřejněno: 03.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 386×

Rada města na své 68. schůzi, konané dne 31.10.2017, schválila změnu Ceníku poplatků za parkování, a to tak, že na vyhrazených místech pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na placených parkovištích v Blansku je cena 0 Kč, a to s účinností od 01.11.2017.


Upozornění pro pořadatele akcí pořádaných v Rekreační oblasti Palava

zveřejněno: 12.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 254×

V souladu s Vyhláškou č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“, je nutné, aby veškeré pořádané akce v této oblasti byly předem schváleny Radou města Blanska a provozovatelem rekreační oblasti, kterou je společnost Služby Blansko, s. r. o.


Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v měsíci říjnu

zveřejněno: 23.09.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 345×

Upozorňujeme obyvatele města Blanska a jeho částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 06. do 14. října 2017. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže.


Zbavujme se nepotřebných elektrozařízení ekologicky a nevytvářejme černé skládky

zveřejněno: 02.09.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 311×

Město Blansko ve spolupráci se společností ASEKOL usnadňuje všem obyvatelům města i jeho částí třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů. Odkládat je mohou do speciálních červených kontejnerů.


Výběrové řízení na pronájem bytu

zveřejněno: 24.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1208×

Město Blansko, v souladu se Směrnicí č. 212011 o hospodaření s byty v majetku města Blanska ve znění dodatku a na základě usnesení č. 78 ze 63. schůze Rady města Blanska, konané dne 22.08.2017, vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4A, Blansko.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 19.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 519×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 13.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 452×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždějí dříve.


Upozornění na uzavření kompostárny

zveřejněno: 06.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 359×

Odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko upozorňuje obyvatele města Blanska, kteří využívají služeb místní kompostárny, že tento objekt bude v sobotu 19. srpna uzavřen. V týdnu od 14.–18. srpna 2017 zde bude běžný provoz. Děkujeme za pochopení.


Upozornění pro obyvatele města Blanska a zahrádkářských lokalit

zveřejněno: 04.07.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 510×

I letos v několika zahrádkářských lokalitách (kde je svozová dostupnost) jsou osazeny hnědé plastové 1 100litrové kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (dále jen BRO), po dvou kusech rovněž v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.


Upozornění na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 5. a 6. července

zveřejněno: 30.06.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 455×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel města i ve svátky, a to ve středu 05.07.2017. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu, a umožnit i svoz z kontejnerových stání i z míst na separace odpadů.


Recyklací elektrospotřebičů Blansko výrazně ulevilo životnímu prostředí

zveřejněno: 26.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 431×

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Loni občané odevzdali k recyklaci 777 televizí, 242 monitorů a 7 608,13 kg drobného elektra.


Upozornění na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky

zveřejněno: 27.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 406×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v pondělí 1. května a následně i v pondělí 8. května 2017. Je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Mobilní svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2017

zveřejněno: 17.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 606×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 21.04. do 29.04.2017. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, olejových filtrů, olejů a podobně.


Svoz zbytkového komunálního odpadu o Velikonocích

zveřejněno: 07.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 535×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v pátek 14. dubna i v pondělí 17. dubna 2017. Je tudíž zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Pytlový svoz bioodpadu se osvědčil. První proběhne v dubnu

zveřejněno: 01.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 995×

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných a bytových domů v Blansku letos poprvé proběhne 5. dubna. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné do listopadu tohoto roku.


Sběr biologicky rozložitelného odpadu lze na území města provádět ve dvaceti lokalitách

zveřejněno: 30.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 581×

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o. připravily pro občany Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100l nádob. Nádoby se budou vyvážet jednou týdně. Pokračovat se bude i v pytlovém sběru, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2017

zveřejněno: 15.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1297×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).


Termíny svozu kompostovatelného odpadu budou známy až na konci března

zveřejněno: 13.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 616×

Město Blansko pro veškerý svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO) pro letošní rok vypsalo výběrové řízení. Zatím není podepsána smlouva s vysoutěženou společností.


Ve městě proběhne ohnisková deratizace

zveřejněno: 06.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 554×

V období březen–červen 2017 provede firma SENTRAC spol. s r.o. Boskovice ve městě Blansku ohniskovou deratizaci.


Na městský byt čeká třicet žadatelů

zveřejněno: 24.01.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 791×

Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství v roce 2016 přidělil žadatelům z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem jedenáct bytů. V současné době máme na přidělení z pořadníku pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A. Dvořáka 4a, Blansko. V platném pořadníku o pronájem bytu o velikosti 1+1 je od 1. ledna 2017 třicet žadatelů. Žádost o pronájem bytu je platná jeden rok od podání žádosti.


Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 30.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 627×

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2017, a to každé pondělí.


Svoz komunálních odpadů ve svátek 26.12.2016

zveřejněno: 20.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 612×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pondělí 26.12.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz komunálních odpadů z kontejnerových stání.


V Blansku přibudou nové kontejnery na textil

zveřejněno: 21.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 994×

Rada města Blanska odsouhlasila zveřejnění záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků pod deset nových stacionárních kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.


Svozy zeleně letos končí, obnoveny budou na jaře

zveřejněno: 16.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 470×

Poslední svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu v letošním roce – ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne dle původního rozpisu ve městě Blansku dne 23.11.2016 a v městských částech 24.11.2016. Další svozy se uskuteční až v dubnu 2017.


Kam s vysloužilou úsporkou?

zveřejněno: 26.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 787×

Dosloužila vám doma úsporná žárovka? Nebuďte lhostejní a odneste ji na sběrné místo. Nejen že bude po recyklaci z 95 % opět využita, ale trubice obsahují také jedovatou rtuť, která se rozbitím trubice rozšíří do okolí.


Blanenští vymění téměř tři stovky nových svítidel veřejného osvětlení

zveřejněno: 17.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 726×

Na postupnou výměnu svítidel veřejného osvětlení získalo město dotaci z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1.400.000 Kč, což je 50 % z celkových nákladů. Zhotovitelem zakázky je firma JICOM, spol. s r. o. Nová svítidla přibudou do konce listopadu na sídlišti Písečná, v lokalitě okolo ulice Masarykovy a v průmyslové zóně, celkem se bude jednat o 298 ks svítidel. Přesný harmonogram bude uveřejněn později.


Zbavte se nepotřebných elektrozařízení ekologicky

zveřejněno: 14.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 587×

Město Blansko se ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. rozhodlo o rozšíření sítě těchto kontejnerů ve městě Blansku a usnadnit tak občanům třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů.


Oznámení: záměr pronajmout objekt č. p. 3 na adrese Zámek 3

zveřejněno: 07.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 488×

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů oznamuje Město Blansko podle 5 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr pronajmout objekt čp. 3 na adrese Zámek 3, Blansko na pozemku parc. č. st. 35/1 – zast. plocha v k. ú. Blansko (bývalá stolařská dílna v podzámčí).


Město hledá vánoční strom

zveřejněno: 26.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 711×

Vánoce jsou ještě daleko, ale již nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Pomozte nám s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem: vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.


Smuteční obřadní síň se dočká stavebních úprav

zveřejněno: 23.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 967×

Odbor komunální údržby v současné době vypsal zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy smuteční obřadní síně v Blansku“, kterou vyhrála firma Cergomont s. r. o. V rámci této akce se počítá s opravami omítek ve skladech rakví, nové dlažby a obklady v chodbách. Před zadním vstupem se pak provede výměna původní betonové dlažby za asfaltový povrch.


Proběhne druhá etapa ohniskové deratizace

zveřejněno: 30.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 633×

V období září–listopad 2016 bude provedena druhá etapa ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 24.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1072×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Oprava vozovky a chodníků v ulici Těchovské

zveřejněno: 11.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1193×

V rámci stavby na ul. Těchovské dojde k výměně a sanaci podloží, se kterým se původně nepočítalo. Současně probíhají jednání o vzájemné koordinaci staveb, jejichž investorem není město.


Opravy v Blansku o prázdninách

zveřejněno: 30.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 883×

Odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko provede v letních měsících uvedené práce.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 05. a 06.07.2016

zveřejněno: 27.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 728×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v úterý a ve středu 05. a 06.07.2016. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání a i na separované odpady.


Oznámení o dočasné uzavírce komunikace v Blansku v ul. Sloupečník a ul. Zborovecké

zveřejněno: 27.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 873×

V sobotu 28.05.2016 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude probíhat celoplošná obnova asfaltové komunikace v ul. Sloupečník v úseku od ul. Bezručova po objekt pálenice. Dále v ul. Zborovecké před č. p. 62/1509 v úseku 30 m. V době provádění prací budou oba úseky neprůjezdné a neprůchodné. Žádáme občany, aby respektovali pokyny prováděcí firmy. Za nesnáze spojené s prováděním prací se Vám předem omlouváme.


Ve městě probíhají vysprávky výtluků

zveřejněno: 16.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 594×

Od začátku měsíce května probíhají na území města Blanska vysprávky výtluků po zimním období. Po dokončení všech prací budou zadány jednotlivé velkoplošné opravy, k dalším vysprávkám případně dojde ještě v průběhu roku.


Zástupci bytových družstev se seznámili se studií centrálního zásobování teplem v Blansku

zveřejněno: 26.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1109×

Macocha, stavební bytové družstvo, svolalo na 19.04.2016 poradu předsedů samospráv členů družstva, zástupců výborů společenství vlastníků a bytových družstev, v rámci které byla prezentována technicko-ekonomická studie VŠB-Technické univerzity Ostrava, zaměřená na nalezení možností pro snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku.


Životní cyklus zářivky

zveřejněno: 20.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 714×

Úsporné světelné zdroje se již staly nedílnou součástí našich domovů. Když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxické rtuti ze světelného zdroje do okolního prostředí.


V kompostárně zahájili prodej kompostu

zveřejněno: 13.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1290×

V kompostárně byl zahájen prodej kompostu.  Otvírací hodiny jsou v sobotu 8:00–12:00 h. V tuto dobu je možné zároveň přivézt zelený odpad.


Svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2016

zveřejněno: 04.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1032×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 08.04. do 16.04.2016. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže v přehledu.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

zveřejněno: 01.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2275×

Svoz ovoce, zeleniny a odpadu ze zahrad (např. trávy, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů začne již od dubna, ale v jiných svozových dnech. Na žádost svozové firmy byly upraveny svozové dny oproti minulým rokům. Věnujte pozornost jednotlivým termínům odvozu.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2016

zveřejněno: 31.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1386×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).


Svoz komunálního odpadu ve svátky 25. a 28.03.2016

zveřejněno: 21.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 842×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky a to v pátek 25.03.2016 i v pondělí 28.03.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.stránka aktualizována: 31.03.2017 07:38

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.