Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Články odboru

Prořez a kácení dřevin omezí parkování ve městě

zveřejněno: 29.01.2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 267×

V pátek 1. února v době od 6:00 do 15:00 h bude Povodí Moravy, s. p., ve spolupráci s městem provádět ořez a kácení dřevin (na pravém břehu řeky Svitavy ve směru toku) za nádražní budovou Českých drah Blansko-město. Z tohoto důvodu v tomto místě nebude možné parkování vozidel.


Svozy vánočních stromků proběhnou v lednu. Vždy v pondělí

zveřejněno: 22.12.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 277×

Žádáme obyvatele města Blanska i místních částí, aby odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Obyvatelé blanenských sídlišť mohou stromky odkládat i vedle kontejnerových stanovišť.


Upozornění pro obyvatele města Blanska na svoz komunálních odpadů ve svátky

zveřejněno: 20.12.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 374×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel v pondělí 24.12., v úterý 25.12., ve středu 26.12.2018 i v úterý 01.01.2019. Je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu, stejně jako přístup ke kontejnerovým stáním na SKO i na separované odpady.


Svozy zeleně letos končí, obnoveny budou na jaře

zveřejněno: 06.11.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 323×

Poslední svoz kompostovatelného, biologicky rozložitelného odpadu v letošním roce (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad, např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne dle původního rozpisu ve městě Blansku dne 28.11.2018 a v částech města 29.11.2018. Další svozy se uskuteční až v dubnu 2019.


Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v měsíci říjnu

zveřejněno: 20.09.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 426×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 05. do 13. října 2018. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže.


Upozornění na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 28. září

zveřejněno: 20.09.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 252×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu i ve svátek, a to v pátek 28.09.2018. Je zapotřebí zabezpečit možnost svozu z kontejnerových stání stejně jako při běžném pátečním svozu.


V Blansku proběhne druhá etapa deratizace

zveřejněno: 24.08.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 412×

V období září–listopad 2018 proběhne v Blansku druhá etapa ohnisková deratizace, kterou provedou pracovníci firmy SENTRAC, spol. s r. o. Boskovice.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 21.08.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 701×

Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Mostovovou váhu na sběrném středisku odpadů v Horní Lhotě čeká rekonstrukce

zveřejněno: 18.08.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 332×

Oprava stávající mostové váhy započne 28. srpna 2018. Vzhledem k náročnosti opravy a zúženého vjezdového prostoru žádáme všechny obyvatele o shovívavost a trpělivost, je také nutné, aby se návštěvníci sběrného střediska řídili pokyny obsluhy. Provozní doba po dobu opravy váhy na SSO zůstane zachována. O dalších podrobnostech a případných omezeních budou občané průběžně informováni.


Upozornění pro obyvatele města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky

zveřejněno: 04.07.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 366×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel i ve svátky, konkrétně v pátek 6. července 2018. Je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic stejně jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání také z míst na separace odpadů.


Provoz blanenské kompostárny se po dobu uzavírky na Starém Blansku nemění

zveřejněno: 29.06.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 462×

V souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Komenského oznamujeme, že po celou dobu uzavírky bude blanenská kompostárna otevřena dle platné otevírací doby. Ti občané, kterým objízdná trasa přes Olešnou nevyhovuje, mohou využít uložení biologicky rozložitelného odpadu ve sběrných dvorech.


Lípa na náměstí Svobody je ve špatném stavu a ohrožuje bezpečnost chodců. Bude skácena

zveřejněno: 06.06.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 745×

Město Blansko oznamuje občanům, že z důvodu havarijního stavu lípy srdčité (tilia cordata) na náměstí Svobody je odborným dendrologickým posudkem a rozhodnutím Státní správy ochrany přírody nařízená okamžitá asanace.


Upozornění pro obyvatele města Blanska a zahrádkářských lokalit

zveřejněno: 13.05.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 519×

V několika zahrádkářských lokalitách, které umožňují svoz, jsou umístěny hnědé plastové  kontejnery určené výhradně na svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Po dvou kusech jsou k dispozici i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.


Náměstí Svobody v Blansku ožije novými trvalkami

zveřejněno: 04.05.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 595×

Výsadbu trvalek a růží na blanenském náměstí Svobody provedou Blanenští do konce května. Celkově půjde až o dva tisíce pět set kusů sazenic. Přípravné práce, které začnou v nejbližších dnech, budou spočívat ve vyměření záhonů a v chemickém odplevelení. Celou akci provede firma Vykrut zahradní služby, a. s.


Upozornění pro obyvatele města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky

zveřejněno: 13.04.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 518×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel i ve svátky, a to v úterý 1. května i následné úterý 8. května 2018. V tyto dny je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic stejně jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Sběr biologicky rozložitelného odpadu lze na území města provádět ve dvaceti lokalitách

zveřejněno: 17.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 653×

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o., připravily pro obyvatele Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Odkládat ho mohou do 1 100l nádob. Pokračovat budou Blanenští i v pytlovém sběru.


Upozornění pro obyvatele města na svoz komunálního odpadu ve svátky 30. března a  2. dubna

zveřejněno: 16.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 478×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel města i ve svátky, a to v pátek 30. března i v pondělí 2. dubna 2018. V tyto dny je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Aktuální upozornění na změny ve svozu komunálních odpadů na Starém Blansku

zveřejněno: 15.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 781×

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce ulice Komenského žádáme obyvatele Starého Blanska o vystavování popelnic na komunální odpady vždy v úterý, nejpozději však do 6. hodiny ranní, nebo je raději vystavili již v pondělí v podvečer. Pokud bude umožněn vjezd svozovému vozidlu AVE CZ, bude zde svážen komunální odpad ještě před začátkem prací na stavbě.


Od dubna Blanenští zahájí pytlový svoz bioodpadu

zveřejněno: 15.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 601×

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných a bytových domů letos startuje v měsíci dubnu. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné až do konce listopadu.


Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v měsíci dubnu

zveřejněno: 15.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 697×

Upozorňujeme obyvatele města Blanska a jeho částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 6. do 14. dubna 2018. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci dubnu

zveřejněno: 14.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1279×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění vozidlo odjíždí dříve.


Deratizace města Blanska letos proběhne ve dvou etapách

zveřejněno: 02.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 592×

V obdobích březen–červen a září–listopad 2018 proběhne v Blansku ohnisková deratizace provedená pracovníky firmy SENTRAC, spol. s r. o. Boskovice.


V návaznosti na připravované opravy na Starém Blansku dojde ke změnám v odpadovém hospodářství

zveřejněno: 22.02.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1065×

Vzhledem k rozsáhlé investiční akci, při které dojde k výměně inženýrských sítí, opravě komunikace, chodníků a zřízení nového veřejného osvětlení, oznamuje odbor komunální údržby, že bude zrušeno stání pro separaci (plast, papír, sklo) v horní části ul. Hořické a spodní stání pro separaci bude provizorně přesunuto na ul. Brněnskou. Po ukončení akce budou obě stání opět obnovena na původních místech.


Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 26.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 890×

Obyvatelé města Blanska a jeho částí mohou využít k odkládání vánočních stromků i služeb obou sběrných středisek odpadů (dále jen SSO) umístěných v Horní Lhotě u Blanska a na ul. Na Brankách.


Svoz komunálních odpadů ve svátek 25.– 26.12.2017 a 01.01.2018

zveřejněno: 19.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1036×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel v pondělí 25.12., v úterý 26.12.2017 i v pondělí 01.01.2018. To znamená, že proběhne svoz ve svátky, je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz komunálních odpadů z kontejnerových stání.


V zámeckém parku město pokácí dva stromy

zveřejněno: 06.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 946×

Na základě prohlídky stromů v zámeckém parku město Blansko objednalo vypracování znaleckého posudku na dva stromy: lípu srdčitou a javor mléč, které rostou naproti schodům k Zámecké Sýpce.


Svozy zeleně letos končí, obnoveny budou na jaře

zveřejněno: 20.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 486×

Poslední svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad, např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne v letošním roce dle původního rozpisu ve městě Blansku dne 29.11.2017 a v částech města 30.11.2017. Další svozy se uskuteční až v dubnu příštího roku.


Pronájem nebytových prostor na nám. Svobody

zveřejněno: 15.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1123×

Město Blansko pronajme nebytové prostory (obchodní prostory) na nám. Svobody 6, Blansko o celkové výměře 66,59 m2. Pronájem bude možný od 01.03.2018.


Upozornění pro obyvatele města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 17.11.2017

zveřejněno: 11.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 682×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pátek 17.11.2017, tedy ve svátek, a je proto zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním na SKO i na separované odpady.


Zrušení poplatků za parkování pro držitele průkazu ZTP

zveřejněno: 03.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1453×

Rada města na své 68. schůzi, konané dne 31.10.2017, schválila změnu Ceníku poplatků za parkování, a to tak, že na vyhrazených místech pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na placených parkovištích v Blansku je cena 0 Kč, a to s účinností od 01.11.2017.


Upozornění pro pořadatele akcí pořádaných v Rekreační oblasti Palava

zveřejněno: 12.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 598×

V souladu s Vyhláškou č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“, je nutné, aby veškeré pořádané akce v této oblasti byly předem schváleny Radou města Blanska a provozovatelem rekreační oblasti, kterou je společnost Služby Blansko, s. r. o.


Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v měsíci říjnu

zveřejněno: 23.09.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 805×

Upozorňujeme obyvatele města Blanska a jeho částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 06. do 14. října 2017. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže.


Zbavujme se nepotřebných elektrozařízení ekologicky a nevytvářejme černé skládky

zveřejněno: 02.09.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 728×

Město Blansko ve spolupráci se společností ASEKOL usnadňuje všem obyvatelům města i jeho částí třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů. Odkládat je mohou do speciálních červených kontejnerů.


Výběrové řízení na pronájem bytu

zveřejněno: 24.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1957×

Město Blansko, v souladu se Směrnicí č. 212011 o hospodaření s byty v majetku města Blanska ve znění dodatku a na základě usnesení č. 78 ze 63. schůze Rady města Blanska, konané dne 22.08.2017, vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4A, Blansko.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 19.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1128×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 13.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 913×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždějí dříve.


Upozornění na uzavření kompostárny

zveřejněno: 06.08.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 725×

Odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko upozorňuje obyvatele města Blanska, kteří využívají služeb místní kompostárny, že tento objekt bude v sobotu 19. srpna uzavřen. V týdnu od 14.–18. srpna 2017 zde bude běžný provoz. Děkujeme za pochopení.


Upozornění pro obyvatele města Blanska a zahrádkářských lokalit

zveřejněno: 04.07.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 839×

I letos v několika zahrádkářských lokalitách (kde je svozová dostupnost) jsou osazeny hnědé plastové 1 100litrové kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (dále jen BRO), po dvou kusech rovněž v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.


Upozornění na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 5. a 6. července

zveřejněno: 30.06.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 874×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od obyvatel města i ve svátky, a to ve středu 05.07.2017. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu, a umožnit i svoz z kontejnerových stání i z míst na separace odpadů.


Recyklací elektrospotřebičů Blansko výrazně ulevilo životnímu prostředí

zveřejněno: 26.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 730×

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Loni občané odevzdali k recyklaci 777 televizí, 242 monitorů a 7 608,13 kg drobného elektra.


Upozornění na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky

zveřejněno: 27.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 826×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v pondělí 1. května a následně i v pondělí 8. května 2017. Je proto zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Mobilní svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2017

zveřejněno: 17.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1052×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 21.04. do 29.04.2017. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, olejových filtrů, olejů a podobně.


Svoz zbytkového komunálního odpadu o Velikonocích

zveřejněno: 07.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 975×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v pátek 14. dubna i v pondělí 17. dubna 2017. Je tudíž zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Pytlový svoz bioodpadu se osvědčil. První proběhne v dubnu

zveřejněno: 01.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1758×

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných a bytových domů v Blansku letos poprvé proběhne 5. dubna. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné do listopadu tohoto roku.


Sběr biologicky rozložitelného odpadu lze na území města provádět ve dvaceti lokalitách

zveřejněno: 30.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 957×

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o. připravily pro občany Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100l nádob. Nádoby se budou vyvážet jednou týdně. Pokračovat se bude i v pytlovém sběru, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2017

zveřejněno: 15.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1839×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).


Termíny svozu kompostovatelného odpadu budou známy až na konci března

zveřejněno: 13.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1074×

Město Blansko pro veškerý svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO) pro letošní rok vypsalo výběrové řízení. Zatím není podepsána smlouva s vysoutěženou společností.


Ve městě proběhne ohnisková deratizace

zveřejněno: 06.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 880×

V období březen–červen 2017 provede firma SENTRAC spol. s r.o. Boskovice ve městě Blansku ohniskovou deratizaci.


Na městský byt čeká třicet žadatelů

zveřejněno: 24.01.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1383×

Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství v roce 2016 přidělil žadatelům z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem jedenáct bytů. V současné době máme na přidělení z pořadníku pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A. Dvořáka 4a, Blansko. V platném pořadníku o pronájem bytu o velikosti 1+1 je od 1. ledna 2017 třicet žadatelů. Žádost o pronájem bytu je platná jeden rok od podání žádosti.


Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 30.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1086×

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2017, a to každé pondělí.stránka aktualizována: 31.03.2017 07:38