Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Bodové hodnocení bytové situace žadatelů o městský byt

Bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt o velikosti 0+1, 1+1 v Blansku

1. žadatel:

 • bydlí v bytě rodičů (jiných příbuzných), druha, družky,podnájmu 0 bodů
 • bydlí v Městem Blansko zřízeném sociálním bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi 100 bodů
 • nebydlí, bydlí v objektu, který není rozhodnutím SÚ určen k bydlení, bydlí v ubytovacím zařízení, bydlí v Městem Blansko zřízeném náhradním ubytování, holobytu nebo přístřeší (žadatel není dále bodově hodnocen dle kritérií 2. - 4.) 300 bodů

2. v bytě bydlí:

 • 1 domácnost 0 bodů
 • 2 domácnosti a více domácností 100 bodů

3. celkový počet pokojů v bytě:

 • 1 pokoj 180 bodů
 • 2 pokoje 120 bodů
 • 3 pokoje 60 bodů
 • 4 a více pokojů 0 bodů

4. počet m² obytné plochy (bez kuchyně do 12 m² (v případě KK se odečte 5 m² na kuchyň z plochy pokoje)) („p“) na 1 osobu (360 – 20 x p) bodů

 • (výměry bytu na 0,1 m², k počtu osob se přičítá manžel(ka) bydlící odděleně)

5. žadatel pečuje o nezaopatřené dítě – i střídavá péče(nutné doložit potvrzení o studiu), žadatelka (manželka, družka žadatele) čeká dítě (nutné potvrzení lékaře) 80 bodů

6. žadatel je osoba s trvalým pobytem na území města Blanska 50 bodů

7. žadatel je osoba se skutečným pobytem na území města Blanska 50 bodů

8. po uplynutí každého roku od podání žádosti (byla-li žádost žadatelem prodloužena) 30 bodů

9. žadatel odmítne nabízený byt ztráta 200 bodů

 • (s okamžitou úpravou pořadí) při druhém odmítnutí bude žádost z pořadí vyřazena.

10. žadatel má „čistý“ rejstřík z výpisu trestů 200 bodů

11. žadatel má české státní občanství 500 bodů

12. ve zvláštních případech je bytová komise oprávněna předkládat radě města přidání, případně odebrání bodů (max ± 200), a ta na základě posouzení bytové situace žadatele předložené případy posoudí a rozhodne o oprávněnosti přidání či odebrání bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.


stránka aktualizována: 31.03.2017 07:40 h