Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Bodové hodnocení bytové situace žadatelů o městský byt

Bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt o velikosti 0+1, 1+1 v Blansku

1. žadatel:

 • bydlí v bytě rodičů (jiných příbuzných), druha, družky, podnájmu 0 bodů
 • bydlí v městem Blansko zřízeném sociálním bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi 100 bodů
 • nebydlí (žadatel není dále bodově hodnocen dle kritérií 2. – 4.) 300 bodů
 • bydlí v objektu, který není rozhodnutím SÚ určen k bydlení, bydlí v ubytovacím zařízení
  (žadatel není dále bodově hodnocen dle kritérií 2. – 4.) 300 bodů


2. v bytě bydlí:

 • 1 domácnost 0 bodů
 • 2 a více domácností 100 bodů


3. celkový počet pokojů v bytě:

 • 1 pokoj 180 bodů
 • 2 pokoje 120 bodů
 • 3 pokoje 60 bodů
 • 4 a více pokojů 0 bodů


4. počet m² obytné plochy (bez kuchyně do 12 m² (v případě KK se odečte 5 m² na kuchyň z plochy pokoje)) („p“) na 1 osobu (360 – 20 x p) bodů

 • (výměry bytu na 0,1 m², k počtu osob se přičítá manžel bydlící odděleně)


5. žadatel pečuje o nezaopatřené dítě (max. do 26 let) – i střídavá péče (nutné doložit potvrzení o denním studiu na střední nebo vysoké škole), žadatel (manželka, družka, registrovaná partnerka) čeká dítě (nutné potvrzení gynekologa) 80 bodů

 

6. žadatel je osoba s trvalým pobytem na území města Blansko 50 bodů


7. žadatel je osoba se skutečným pobytem na území města Blansko 50 bodů


8. po uplynutí každého roku od podání žádosti (byla-li žádost žadatelem prodloužena) 30 bodů


9. žadatel odmítne nabízený byt ztráta 200 bodů

 • (s okamžitou úpravou pořadí) při druhém odmítnutí bude žádost z pořadí vyřazena


10. žadatel má české státní občanství 500 bodů


11. ve zvláštních případech je bytová komise oprávněna předkládat radě města přidání, případně odebrání bodů (max ± 200), a to na základě posouzení bytové situace žadatele, předložené případy posoudí a rozhodne o oprávněnosti přidání či odebrání bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.

V Blansku dne 05.09.2018


stránka aktualizována: 19.10.2018 10:40 h