Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Volné byty na prodej – Blansko

Průkazy energetické náročnosti budov jsou k nahlédnutí na odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).


Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat:

1) byt č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1186/7 na pozemku parc. č. st. 1268 – zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2830/116330:

kuchyň – 8,15 m2, pokoj – 14,35 m2, předsíň – 2,95 m2, koupelna – 2,85 m2, sklep – 2,10 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 03.09.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Chelčického 56, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Chelčického 56 – byt č. 7 – NEOTVÍRAT“ do 16:00 hodin dne 10.09.2018.

2) byt č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1160/18 na pozemku parc. č. st. 1324/1 – zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2835/68430:

kuchyň – 8,70 m2, pokoj – 14,25 m2, předsíň – 2,90 m2, koupelna – 2,50 m2, sklep – 3,00 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 03.09.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Chelčického 56, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Údolní 15 – byt č. 18 – NEOTVÍRAT“ do 16:00 hodin dne 10.09.2018.

3) byt č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1166/15 na pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2875/68550:

kuchyň – 8,90 m2, pokoj – 14,35 m2, předsíň – 2,95 m2, koupelna – 2,55 m2, sklep – 2,90 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 03.09.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Chelčického 56, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Údolní 21 – byt č. 15 – NEOTVÍRAT“ do 16:00 hodin dne 10.09.2018.

4) byt č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 2073/3 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 358/7394:

kuchyň – 12,05 m2, pokoj – 16,00 m2, předsíň – 4,30 m2, koupelna – 2,55 m2, WC – 0,90 m2 , balkon 2,40 m2, sklep – 1,40 m2

Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne 05.09.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Jasanová 24, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Jasanová 24 – byt č. 23 – NEOTVÍRAT“ do 16:00 hodin dne 10.09.2018.

Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

 • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

 • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

 • nesplňuje výše uvedené podmínky

 • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.


Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).

Informace o cenách, za které byly prodány dříve nabízené byty, najdete v usneseních zastupitelstva města.


stránka aktualizována: 07.08.2018 08:53