Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Volné byty nabízené k prodeji

Průkazy energetické náročnosti budov jsou k nahlédnutí na odboru komunální údržby MěÚ Blansko.


Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat:

1) byt č. 27 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1174/27 na pozemku parc. č. st. 1300 – zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2815/112720:

kuchyň – 8,25 m2, pokoj – 14,35 m2, předsíň – 2,90 m2, koupelna s WC – 2,65 m2, sklep – 2,80 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 22.01.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem 9. května 3, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 820.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „9. května 3 – NEOTVÍRAT“ do 29.01.2018 do 16:00 hodin.

2) byt č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1169/13 na pozemku parc.č.st. 1258 – zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2835/68545:

kuchyň – 8,70 m2, pokoj – 14,60 m2, předsíň – 2,55 m2, koupelna s WC – 2,50 m2, sklep – 2,90 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 22.01.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem 9. května 3, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 820.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „9. května 26 – NEOTVÍRAT“ do 29.01.2018 do 16:00 hodin.

3) byt č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1166/4 na pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2855/68550:

kuchyň – 8,55 m2, pokoj – 14,55 m2, předsíň – 2,95 m2, koupelna s WC – 2,50 m2, sklep – 2,75 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 22.01.2018 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem 9. května 3, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně e-mail
 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 820.000 Kč
 • způsob úhrady kupní ceny
 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Údolní 21 – NEOTVÍRAT“ do 29.01.2018 do 16:00 hodin.

Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

 • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

 • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

 • nesplňuje výše uvedené podmínky

 • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.


Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).

Informace o cenách, za které byly prodány dříve nabízené byty, najdete v usneseních zastupitelstva města.


stránka aktualizována: 16.01.2018 07:13

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.