Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Volné byty nabízené k prodeji

Průkazy energetické náročnosti budov jsou k nahlédnutí na odboru komunální údržby MěÚ Blansko.


Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat:

Byt č. 52 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko

Dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 2073/11 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 312/7394:

kuchyň – 9,15 m2, pokoj – 16,00 m2, předsíň – 3,15 m2, koupelna – 2,00 m2, WC – 0,90 m2, balkon – 2,40 m2 sklep – 1,40 m2

Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne 03.05.2017 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Jasanová 24, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

  • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně e-mail
  • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 900.000 Kč
  • způsob úhrady kupní ceny
  • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Jasanová 24 – NEOTVÍRAT“ do 10.05.2017 do 16:00 hodin.

 

Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

  • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

  • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

  • nesplňuje výše uvedené podmínky

  • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.


Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).

Informace o cenách, za které byly prodány dříve nabízené byty, najdete v usneseních zastupitelstva města.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.