Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Volné byty na prodej – Blansko

Momentálně nejsou žádné byty k prodeji. Sledujte dál tuto stránku nebo úřední desku.

Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

  • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

  • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

  • nesplňuje výše uvedené podmínky

  • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.


Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).

Informace o cenách, za které byly prodány dříve nabízené byty, najdete v usneseních zastupitelstva města.


stránka aktualizována: 29.01.2020 14:02