Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Volné byty na prodej – Blansko

Průkazy energetické náročnosti budov jsou k nahlédnutí na odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).


Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat:

1) byt č. 6 o velikosti 2+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 46/6 na pozemku parc. č. st. 128/1 zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 7815/48605 :

kuchyň – 10,60 m2, 1. pokoj – 16,55 m2, 2. pokoj – 27,20 m2, předsíň – 8,60 m2, koupelna – 4,95 m2, WC – 1,50 m2, komora 1,25 m2, sklep – 7,50 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 10.1.2020 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Komenského 4, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail

 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 1.800.000 Kč

 • způsob úhrady kupní ceny

 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Komenského 4 – NEOTVÍRAT“ do 10:00 hodin dne 17.2.2020.


2) byt č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1166/4 na pozemku parc. č. st. 1318/1 zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2855/68550 :

kuchyň – 8,55 m2, 1. pokoj – 14,55 m2, předsíň – 2,95 m2, koupelna s WC – 2,50 m2, sklep – 2,75 m2

Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne 12.1.2020 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem 9.května 18, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail

 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč

 • způsob úhrady kupní ceny

 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Údolní 21- NEOTVÍRAT“ do 10:00 hodin dne 17.2.2020.


3) byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1158/10 na pozemku parc. č. st. 1326/1 zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2850/68510 :

kuchyň – 8,55 m2, 1. pokoj – 14,40 m2, předsíň – 3,00 m2, koupelna s WC – 2,55 m2, sklep – 2,90 m2

Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne 12.1.2020 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem 9.května 18, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail

 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč

 • způsob úhrady kupní ceny

 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Údolní 13 – NEOTVÍRAT“ do 10:00 hodin dne 17.2.2020.


4) byt č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1161/22 na pozemku parc. č. st. 1321/1 a parc. č. st. 1321/4, vše zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2835/68110 :

kuchyň – 8,65 m2, 1. pokoj – 14,15 m2, předsíň – 3,00 m2, koupelna s WC – 2,55 m2, sklep – 2,85 m2

Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne 12.1.2020 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem 9.května 18, Blansko.

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

 • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně e-mail

 • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 950.000 Kč

 • způsob úhrady kupní ceny

 • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „9. května 18- NEOTVÍRAT“ do 10:00 hodin dne 17.2.2020.

Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

 • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

 • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

 • nesplňuje výše uvedené podmínky

 • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.


Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).

Informace o cenách, za které byly prodány dříve nabízené byty, najdete v usneseních zastupitelstva města.


stránka aktualizována: 17.01.2020 12:16