Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Kompostárna – ceník za odpad

Pro občany města Blanska je na základě předložení dokladu o zaplacení komunálního odpadu uložení biologicky rozložitelných odpadů na kompostárně zdarma.

Kód odpadu

Popis odpadu

Kč / tuna vč. DPH

020103

odpad rostlinných pletiv (od jiných původců než je město

- tráva, listí, větve a další rostlinný materiál

900

020304

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

- odpad ovoce a zeleniny (spadané ovoce)

1 020

020107

odpad z lesnictví

- dřevní štěpka z lesních prací – větve ke štěpkování

1 440

030101

odpadní kůra a korek

- odpady ze zpracování dřeva

1 440

200201

biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů)

- odpad ze zeleně (tráva, listí, …..)

900

200201

biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů)

- odpad ze zeleně (větve o průměru do 1,5 cm)

900

200201

biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů)

- odpad ze zeleně (větve o průměru nad 1,5 cm)

1 440


stránka aktualizována: 29.03.2017 15:37 h