BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Rozmístění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o., připravily pro obyvatele Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Odkládat ho mohou do 1 100l nádob. Pokračovat budou Blanenští i v pytlovém sběru.

Kontejnery, uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů (BRO), budou rozmístěny jednak v zahrádkářských oblastech, dále pak i na sídlištích.

Stanoviště určená pro chataře (celkem 26 ks kontejnerů na BRO):

 • Ulice Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks
 • na Bačině 2 ks
 • Hořice (točna MHD) 1 ks
 • Hořice požární zbrojnice 1 ks
 • Olešná 1 ks
 • Klepačov točna MHD 1 ks
 • ul. 9. května naproti RD 61 1 ks
 • u křižovatky ulic 9. května a Nad Žlíbkem 2 ks
 • Sadová u prodejny koberců 1 ks
 • Žižlavice 2 ks
 • Lesní město 2 ks
 • Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks
 • Zahradní město u separace 1+2 ks
 • lokalita Újezd (lom) 1 ks
 • Zborovec u restaurace 2 ks
 • Březinky 1 ks

Vzhledem k letošní plánované opravě komunikací na Starém Blansku nebude letos přistaven kontejner na stanoviště v ulici Hořické, jelikož vzhledem s problémy s obslužností bude prozatímně zrušeno i celé stání pro separaci.

Osazení kontejnery v sídlištích (celkem 6 ks kontejnerů BRO):

Písečná

 • začátek ulic Jasanové 1 ks
 • Pod Javory 1 ks

Sever

 • ul. Dvorská u č. 90 1 ks
 • Absolonova vrch 1 ks

Zborovce

 • Kamnářská střed 1 ks
 • Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks

Všech dvaatřicet kontejnerů by na těchto stanovištích mělo být umístěno od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možné vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

CO DO KONTEJNERU PATŘÍ

Do těchto kontejnerů mohou obyvatelé ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat, nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Ukládat do nich lze i jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček nebo čajový odpad.

NEVHAZUJTE!

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky (maso, kůže, kosti a další). Není žádoucí , aby do nich lidé odkládali také zeminu, písek, …, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů, a mohlo by tak dojít následně k jejich poškození.

Dále žádáme obyvatele města, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem.

Prosíme všechny o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování by značně navýšilo cenu.

Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.

Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.

Odvoz je také možný přímo na kompostárnu každé pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hodin (mimo zimní období).

Kontakty:

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.


stránka aktualizována: 10.05.2018 06:43 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.