Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Kontejnery na textil ve městě Blansku

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. V současnosti občané města Blanska a jeho městských částí mohou využít pro odkládání tohoto druhu odpadu 7 ks kontejnerů (rozmístění viz níže), obou sběrných středisek odpadů či sběrných dní vyhlášených Charitou.

Kontejnery na textil rozmístila na území města Blanska společnost TextilEco, a.s. (dříve REVENGE a.s.). Do kontejnerů je možno odkládat šatstvo, boty a textil.

Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení Charitě, do sběrných kontejnerů či do obou sběrných středisek odpadů dáváte svému šatstvu druhý život.

Z uložených věcí například v kontejnerech společnosti TextilEco, a.s. se podaří přibližně 50% oblečení zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35% se zpracuje pro průmyslové využití. Ze zbylých 15% je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje. Za rok 2014 se touto službou podařilo shromáždit a zpracovat cca 46 tun.

Kontejnery společnosti TextilEco, a.s. jsou umístěny na stanovištích:

 1. Zborovce, ul. Kamnářská – střed u separace p.č. 881/50 k.ú. Blansko
 2. Zborovce, ul. Okružní – u separace nad Zátiším p.č. 865/27 k.ú. Blansko
 3. ul. Bezručova č. 7 p.č. 1017/3 k.ú. Blansko
 4. Sever, ul. Salmova – naproti obchodu Dajána u separace p.č. 847/2 k.ú. Blansko
 5. Sever, ul. Dvorská – vrch p.č. 844/16 k.ú. Blansko
 6. Sever, ul. Čelakovského- střed u separace p.č. 857/205 k.ú. Blansko
 7. ul. Rožmitálova – u prodejny Albert naproti separace p.č. 1352/25 k.ú. Blansko
 8. nám. Míru – u separace p.č. 745/4 k.ú. Blansko 2ks na stanovišti
 9. Písečná, ul. Jasanová – začátek u separace p.č. 620/66 k.ú. Blansko
 10. Písečná, ul. Pod Javory u dětského hřiště p.č. 620/95 k.ú. Blansko
 11. Hořická u trafostanice p.č. 284/1 k.ú. Blansko
 12. Klepačov vrch p.č. 287/2 k.ú. Klepačov
 13. Dolní Lhota u pomníku p.č. 100/3 k.ú. Dolní Lhota
 14. Horní Lhota náměstí p.č. 2 k.ú. Horní Lhota
 15. Těchov zastávka MHD p.č. 2 k.ú. Těchov
 16. Lažánky u hasičky p.č. 342/4 k.ú. Lažánky

kontejner na textil


stránka aktualizována: 18.01.2018 15:19 h