BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Pytlový svoz bioodpadu v roce 2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných a bytových domů letos startuje v měsíci dubnu. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné až do konce listopadu.


Město Blansko se vrací k oblíbenému individuálnímu svozu odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Tento typ odpadu v žádném případě nepatří do běžných odpadových nádob na směsný komunál, nebo dokonce na nelegální skládky.

Žádáme obyvatele města Blanska a jeho částí o uložení bioodpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad, tak aby bylo zřejmé o který druh odpadu ke svozu se jedná.

Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet  s tím, že pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si pak tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko, nebo přímo do kompostárny.

Proto všem občanům, využívajícím tuto službu, doporučujeme, aby v případě, pokud přistavení ve svozový den ráno do 07:00 hod. nestihnou, přistavili pytle s BRO již ve večerních hodinách před následným svozem, a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech kromě posledního svozu:

V středu ve městě Blansku v následujících termínech:

04.04.2018
18.04.
0
2.05.
16.05.
30.05.
13.06.
2
7.06.
1
1.07.
2
5.07.
0
8.08.
2
2.08.
0
5.09.
19.09.
0
3.10.
1
7.10.
31.10.
14.11.
28.11.2018

Ve čtvrtek v částech Blanska v termínech:
0
5.04.2018
19.04.
0
3.05.
17.05.
31.05.
14
.06.
28.06.
12.07.
2
6.07.
0
9.08.
2
3.08.
0
6.09.
2
0.09.
0
4.10.
18.10.
0
1.11.
15.11.
29
.11.2018

Žádáme všechny o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00, ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Upozorňujeme, že dřevní odpad, hlína a písek nebude posádkou svozového vozidla odváženy.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu mohou Blanenští uložit v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

Kontakty:

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.


stránka aktualizována: 12.03.2018 11:54 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.