Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Ceníky za odložení odpadů

Rok 2018

Ceník za odložení odpadů dle jejich druhů ve sběrném středisku odpadů
v Horní Lhotě u Blanska

Ceník za odložení odpadů dle jejich druhů ve sběrném středisku odpadů
v ul. Na Brankách


stránka aktualizována: 04.01.2018 13:46 h