Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Sběrná střediska odpadů

Kvůli opatření spojeným se šířením koronaviru jsou UZAVŘENA obě sběrná střediska odpadů ve městě. Jejich znovuotevření je závislé na tom, zda vláda v úterý 24. 3. neprodlouží celorepublikovou karanténu.

Město Blansko má v současné době dvě sběrná střediska odpadů, a to v Horní Lhotě (provozovatel SITA CZ a.s.) a na Starém Blansku na ul. Na Brankách (provozovatel .A.S.A. s.r.o.).

Občané města Blanska, jeho městských částí i osoby, které mají na území města rekreační objekt a mají na příslušné období zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek), mohou v obou SSO bezúplatně uložit pouze odpady komunální skupiny 20, s výjimkou odpadů katalogových čísel 20 01 35 a 20 01 36 vyřazená elektronická zařízení a 20 01 23 chladící zařízení, pokud nebudou odpovídat svým charakterem zpětnému odběru – nebudou kompletní. Taktéž mohou bezúplatně odevzdat vytříděné obalové odpady katalogových čísel 150101, 150102, 150104, 150107 a 150110.

SSO jsou určena k ukládání vytříděných komunálních odpadů vzniklých především občanům, a to v omezeném množství, i odpadů vzniklých ostatním osobám.

Omezení návozu – odpad nad 3 m³ je nutno předem dohodnout s obsluhou SSO.

Při dovozu odpadů do SSO občany města Blanska je nutno předložit obsluze doklad o zaplacení poplatku příslušný rok a řídit se pokyny obsluhy SSO.

Uložení odpadu do sběrných nádob provede obsluha nebo návštěvník střediska až po dohodě na ceně za odběr odpadu s obsluhou střediska. Obsluhou střediska musí být vydán účetní doklad.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny platit za jakékoli uložení odpadů v SSO dle platného ceníku vyvěšeného v SSO pro tyto subjekty.

Každý návštěvník SSO se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, jeho demontáže, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Za odpad, u kterého nebyly provedeny objemové úpravy (např. nábytek, okenní rámy se skleněnou výplní, dřevní odpad – celé větve, zárubně se zbytky suti apod.), zaplatí občan paušální příplatek za provedení objemové úpravy.

Obě SSO jsou zároveň MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU použitých elektrozařízení:

  1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček
  2. malé domácí spotřebiče
  3. elektrické nářadí a nástroje
  4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky
  5. televizory a PC monitory
  6. výpočetní a telekomunikační technika
  7. spotřební elektronika
  8. hračky, vybavení pro volný čas a sport

Provozní dny a hodiny obou sběrných středisek odpadů:

pondělí zavřeno
úterý 10.00–17.00 hodin
středa 10.00–17.00 hodin
čtvrtek 10.00–17.00 hodin
pátek 10.00–18.00 hodin
sobota 8.00–12.00 hodin

Telefon do SSO v Horní Lhotě je 728 843 790.
Telefon do SSO na ul. Na Brankách je 723 578 034 nebo 608 474 097.


stránka aktualizována: 18.03.2020 14:24 h