Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: náměstí Republiky 1316/1
sídlí v budovách: Dvorská 2, náměstí Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Mgr. et Mgr. Skotáková Petra
kontakt: 516 775 270, 602 584 106, pskotakova@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Plní úkoly zřizovatele vůči kulturním příspěvkovým organizacím města.

Plní úkoly zřizovatele vůči školským příspěvkovým organizacím města.

Provozuje Městský klub důchodců.

Metodicky a finančně zajišťuje činnost občanských aktivit v částech města.

Administruje dotační řízení v oblasti podpory sportovní, kulturní a zájmové činnosti.

Zajišťuje výkon státní správy na úseku obecního školství v rámci ORP Blansko.

Vede agendu válečných hrobů pro ORP Blansko.

Spravuje agendu tombol a jiných hazardních her.

Je správcem poplatku ze vstupného na veřejné kulturní akce, přijímá ohlášení veřejných akcí.

Podrobné informace o náplni práce odboru.


stránka aktualizována: 01.02.2019 09:55