Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko
sídlo: Dvorská 2, náměstí Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Mgr. et Mgr. Skotáková Petra
kontakt: 516 775 270, 602 584 106, pskotakova@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Odbor povoluje tombolu a zajišťuje její vyúčtování. Přijímá ohlášení veřejných akcí.

Organizačné řídí činnost Kulturního střediska mměsta Blanska, Muzea Blansko a Městské knihovny Blansko. Řídí provoz Klubu důchodců Blansko.

Pečuje o sochy, pomátníky apod. v majetku města.

Povoluje výjimky z vyhlášek o veřejné produkci a zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích.

Přijímá žádosti o finanční příspěvky v oblasti kultury, sportu a zájmové činnosti.

Je správcem poplatku ze vstupného a pronájmu veřejného prostranství.

Podrobné informace o náplni práce odboru.