Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko

Akce Městského klubu důchodců

Akce Městského klubu důchodců na měsíc září 2017 pro členy MKD Blansko

25.09. pondělí 13:00 h Kroužek deskových a společenských her
27.09. středa 14:00 h Kreativ
27.09. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze
29.09. pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Lidunka


ZMĚNA: upozorňujeme cvičenky, které navštěvují „Pohybové cvičení“,
pod vedením lektorky paní D. Beranové, že první lekce se uskuteční 18. září v 10:30 h.

Informace pro účastníky zájezdu do Olomouce na představení operety Rudolfa Piskáčka „Perly panny Serafínky":
Odjezd je 09.10.2017 ve 14:15 h od Svazarmu, ve 14:20 h od MKD a ve 14:30 h od RA. Začátek představení je v 18:00 h, cena zájezdu 120 Kč (doprava + vstupné 170 a 180 Kč).

Současně se omlouváme za změnu programu, vzhledem ke skutečnosti, že v katedrále sv. Václava probíhají stavební práce a vstup do Arcibiskupského paláce nám nebyl umožněn. Objednané vstupenky obdržíte u paní S. Maulisové, v kanceláři MKD, tel. 777 485 839.

Plavání pro seniory: každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 h.
Začátek 14.09.–14.12.2017, 04.01.2018–31.05.2018.


Akce Městského klubu důchodců na říjen 2017 pro členy MKD Blansko

01.10. neděle 14:00 h Celoměstská oslava Dne seniorů – Dělnický dům
02.10. pondělí 13:00 h Kroužek deskových her
03.10. úterý 13:00 h Kroužek vyšívání
04.10. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze
06.10. pátek 13:00 h Klas pro aktivní seniory
06.10. pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Karel Nesrsta (poslední taneční odpoledne v měsíci říjnu z důvodu omezení akcí v souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení, která proběhne v období od 9. do 31. října).
11.10. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze
18.10. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze
25.10. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze
20.10.–21.10. Volby
26.10. čtvrtek 15:00 h BESIP – beseda na téma „Chodci na pozemních komunikacích.“ Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři MKD u paní
Maulisové nebo na tel. 777 485 839.
31.10.–03.11. 9–16 h výstava kroužku Dovedných rukou v klubovně MKD.


Plavání pro seniory – každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin (do 14.12.2017).

Připravujeme:
Zájezd do divadla na muzikálovou komedii „Děsnej pátek“ dne 4. listopadu se začátkem ve 14 hod. a na rodinný muzikál „Mary Poppins“ dne 3. prosince rovněž se začátkem ve 14 hod. Obojí v Městském divadle Brno.

e-mailová adresa:
mkd@blansko.cz

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.