Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko

Akce Městského klubu důchodců pro členy MKD Blansko

Fotografie z akcí klubu

Květen 2019

15.05. středa 14:00 h  Kreativ

15.05. středa 14:00 h  Klub přátel severské chůze

17.05. pátek 13:00 h  Klas pro aktivní seniory – Naše rodiště oživlá ve vzpomínkách

17.05. pátek 15:00 h  K tanci a poslechu hraje Lidunka

20.05. pondělí 13:00 h  Kroužek deskových a společenských her

22.05. středa 14:00 h  Klub přátel severské chůze

24.05. pátek  Volby do Evropského parlamentu – taneční odpoledne se nekoná

27.05. pondělí 13:00 h  Kroužek deskových a společenských her

29.05. středa 14:00 h  Klub přátel severské chůze

31.05. pátek 15:00 h  K tanci a poslechu hraje Propast


Připravujeme: Autobusový zájezd: Židovské památky velkého Meziříčí a Třebíče (UNESCO)

Termín: sobota 25. května 2019

Trasa: Blansko, Tišnov, Křižanov, Velké Meziříčí, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Tišnov, Blansko

Program zájezdu: 06:00 hod odjezd z Blanska. Cesta zajímavou krajinou Českomoravské vrchoviny a pod naším největším dálničním mostem příjezd do města Velké Meziříčí.

Velké Meziříčí: Návštěva zámku na skále nad řekou Oslava, prohlídka rozsáhlého zámeckého areálu, včetně muzea a zámecké zahrady). Procházka podél řeky zajímavou židovskou čtvrtí a prohlídka historického náměstí.

Odjezd do Třebíče, Třebíč: Po obědě prohlídka velkého Karlova náměstí, pěšky po mostě přes řeku Jihlavu a jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí v  Evropě k  zámku v  bývalém benediktinském klášteře a k bazilice svatého Prokopa, komentovaná prohlídka baziliky sv. Prokopa (bazilika sv. Prokopa je spolu s židovskou čtvrtí a s židovským hřbitovem zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO). Možnost návštěvy rozsáhlého židovského hřbitova, procházky po návrší Hrádek nebo výstupu na městskou věž, která je s výškou 75 m dominantou města s jedinečným výhledem. Zpáteční cesta, předpokládaný návrat do Blanska kolem 19:30hod.

Cena: 150 Kč

Přihlásit se můžete v kanceláři MKD u pí Maulisové nebo na tel. 777 485 839.

Vedoucí zájezdu: Ing. Straka


Červen 2019

03.06. pondělí 13:00 h Kroužek deskových a společenských her

05.06. středa 14:00 h Kreativ

05.06. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze

07.06. pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Propast country

10.06. pondělí 13:00 h Kroužek deskových a společenských her

11.06. úterý 15:00 h Přednáška Veroniky Ježkové na téma – Homeopatie klubovna MKD

12.06. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze

14.06. pátek 13:00 h KLAS pro aktivní seniory – Naše rodiště oživlá ve vzpomínkách

14.06. pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Lidunka

17.06. pondělí 13:00 h Kroužek deskových a společenských her

19.06. středa 14:00 h Kreativ

19.06. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze

20.06. čtvrtek 15:00 h Společenské odpoledne s Lipkou, kdy si slovem i obrazem opět připomeneme některé z vystoupení tohoto souboru

21.06. pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Propast

24.06. pondělí 13:00 h Kroužek deskových a společenských her

26.06. středa 14:00 h Klub přátel severské chůze

28.06. pátek 13:00 h KLAS pro aktivní seniory – posezení před prázdninami

28.06. pátek 15:00 h Závěrečná veselice s programem souboru Radost. K tanci a poslechu hraje pan Nesrsta.


Připravujeme: Zájezd: Bílé Karpaty a Moravské Kopanice, Žítková a Uherský Brod

Termín: Sobota 8. června 2019

Trasa: Blansko, Jedovnice, Vyškov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Žítková, Uherský Brod, Blansko

Program zájezdu:

06:00 hod odjezd z Blanska. Přes Drahanskou vrchovinu, Chřiby, Dolnomoravský úval do Bílých Karpat na moravsko-slovenské pomezí. Žítková: Prohlídka muzea v chaloupce poslední žítkovské bohyně s  výkladem o magických silách, používaných rituálech a životních osudech těchto výjimečných žen s nadpřirozenými schopnostmi, a vědomostmi, které byly v odlehlých oblastech Kopanic předávány z matky na dceru po mnoho generací. Návštěva obchodu s  domácími ovčími sýry, procházka romantickou krajinou bělokarpatských luk se samotami v okolí, oběd. Uherský Brod: Historické město v podhůří Bílých Karpat, komentovaná prohlídka dominikánského kostela Nanebevzetí Panny Marie s nádhernou výzdobou u bývalého kláštera dominikánů. Zpáteční cesta, předpokládaný návrat do Blanska do 20:00 hod.

Přihlásit se můžete u pí Maulisové v kanceláři MKD nebo na tel.777 485 839. Cena 210 Kč.

Vedoucí zájezdu: Ing. Straka
stránka aktualizována: 15.05.2019 13:38

e-mailová adresa:
mkd@blansko.cz