Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko

Náplň práce odboru školství

 • Plní úkoly samosprávy ve školství dle platných právních předpisů ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství.
 • Ve spolupráci s odborem INV a řediteli škol koordinuje rozvoj škol a školských zařízení zřizovaných městem.
 • Organizačně řídí činnost příspěvkových organizací Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko.
 • Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Městského klubu důchodců.
 • Plní úkoly státní správy v oblasti povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů na území města.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním cirkusů a lunaparků a jiných obdobných atrakcí, užíváním veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 • Vybírá  správní poplatky v oblasti své činnosti.
 • Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her (mj. přijímá ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu, na které se dle tohoto zákona ohlášení vztahuje, a v případě nesplnění podmínek stanovených zákonem rozhoduje ve správním řízení o zákazu provozování ohlášené hazardní hry).
 • Dbá na dodržování autorských práv při veřejných produkcích.
 • Spolupracuje se spolky  činnými v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a dalšími zájmovými organizacemi na území města.
 • Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v územním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o válečných hrobech a pietních místech.
 • Koordinuje aktivity v oblasti rodinné politiky na území města.
 • Zabezpečuje dotační řízení v oblasti sportu, kulturní a zájmové činnosti.
 • Vyřizuje žádosti o udělení výjimek z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
 • Koordinuje spolupráci předsedů občanských aktivit v městských částech s jednotlivými odbory úřadu.
 • Zabezpečuje činnost komise pro občanské aktivity.
 • Ve spolupráci s odborem INV koordinuje opravy a údržbu školských zařízení v majetku města.
 • Ve spolupráci s odborem KOM koordinuje opravy a údržbu kulturních zařízení v majetku města.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
 • Zabezpečuje činnost komise pro školství a vzdělávání.
 • Zabezpečuje činnost komise sportovní.
 • Zabezpečuje činnost komise pro zájmové činnosti.
 • Zabezpečuje činnost komise kulturní.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.