Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Komunitní plánování

Dne 1.4.2012 zahájilo svoji činnost Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko, které je organizačně začleněno pod odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko.

Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko vzniklo v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“, CZ.1.04/3.1.03/78.00036, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

EU – operační program lidské zdroje

Vznikem Centra bylo vytvořeno samostatně fungující centrum sběru informací o potřebách občanů se schopností tyto zjištěné potřeby průběžně aktuálně monitorovat a využít v návaznosti na aktuální sociální rizika.

Sběr informací a zpracování výstupů je podpořeno metodickým a supervizním vedením partnera projektu, odborníky společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Hlavním cílem práce Centra je stabilizace a zefektivnění systému řízení v oblasti komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obce s rozšířenou působností Blansko v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální informace o sociálních službách a procesu komunitního plánování jsou na webových stránkách www.kpss-blansko.cz

Dokumenty:

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu