Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – cíl služby

Cíl:

Cílem pečovatelské služby Města Blansko je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost.

Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, kterou není schopen sám vyřešit a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti.

Konkrétní cíle:

  1. Pomáhá zajistit potřeby klienta, péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů péče.
  2. Posiluje psychický stav klienta, jeho osobnost natolik, aby mohl zvládnout svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti.
  3. Podporuje zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti.
  4. Posiluje zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků.
  5. Přispívá k aktivizaci, zlepšuje kontakty s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbourává sociální izolaci.

stránka aktualizována: 06.04.2017 15:55 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 08.06.2018 11:15 h | 15.07.2018 13:00 h
Jídelníček na 02.07.–15.07.2018

zveřejněno: 24.05.2018 10:38 h | 01.07.2018 12:00 h
Jídelníček na 18.06.–01.07.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.