Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – dokumenty k zahájení služby

Tiskopisy

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Vstupní balíček informací pro klienty pečovatelské služby města Blanska


stránka aktualizována: 31.01.2018 10:06 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 03.04.2018 13:02 h | 06.05.2018 12:00 h
Jídelníček na 23.04.–06.05.2018

zveřejněno: 20.03.2018 09:07 h | 22.04.2018 12:00 h
Jídelníček na 09.04.–22.04.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli