Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba města Blanska ‒ garantovaná nabídka

Garantovaná nabídka pomoci v oblastech:

  • osobní hygieny
  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • samostaného pohybu
  • zajištění stravování
  • péče o domácnost
  • zajištění kontaktu se společenským prostředím
  • uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • seberealizace
  • péče o zdraví a bezpečí
  • podpory rodičovských kompetencí

Kompletní materiál Garantovaná nabídka ke stažení.


stránka aktualizována: 01.02.2019 15:25 h