Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba města Blanska – personální zajištění

Pečovatelská služba Města Blansko je zařazena do organizační struktury Městského úřadu Blansko, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.

Grafické znázornění organizační struktury poskytovatele

Platnost od 01.01.2019

 


stránka aktualizována: 01.02.2019 15:07 h