Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba města Blanska – poslání sociální služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout klientům takovou pomoc a podporu, která jim umožní zachovat dosavadní způsob života, pomůže v nepříznivé životní situací zvládnout pobyt ve svém přirozeném sociálním prostředí, pomůže zajistit nezbytně nutnou pomoc v domácnosti a další životní potřeby.

Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách. Je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného radou města, dostupného na www.blansko.cz.


stránka aktualizována: 01.02.2019 14:59 h