Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba města Blanska – poslání sociální služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout klientům takovou pomoc a podporu, která jim umožní zachovat dosavadní způsob života, pomůže v nepříznivé životní situací zvládnout pobyt ve svém přirozeném sociálním prostředí, pomůže zajistit nezbytně nutnou pomoc v domácnosti a další životní potřeby.

Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách. Je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného radou města, dostupného na www.blansko.cz.


stránka aktualizována: 01.02.2019 14:59 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 23.04.2019 08:39 h | 02.06.2019 11:00 h
Jídelníček na 20.05.–02.06.2019

zveřejněno: 08.04.2019 14:26 h | 19.05.2019 12:00 h
Jídelníček na 06.05.–19.05.2019

zveřejněno: 27.03.2019 08:46 h | 05.05.2019 10:00 h
Jídelníček na 22.04.–05.05.2019


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu