Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba města Blanska – poslání sociální služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout klientům takovou pomoc a podporu, která jim umožní zachovat dosavadní způsob života, pomůže v nepříznivé životní situací zvládnout pobyt ve svém přirozeném sociálním prostředí, pomůže zajistit nezbytně nutnou pomoc v domácnosti a další životní potřeby.

Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách. Je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného radou města, dostupného na www.blansko.cz.


stránka aktualizována: 01.02.2019 14:59 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 18.02.2019 10:09 h | 24.03.2019 11:00 h
Jídelníček na 11.03.–24.03.2019

zveřejněno: 04.02.2019 10:13 h | 10.03.2019 11:00 h
Jídelníček na 25.02.–10.03.2019

zveřejněno: 18.01.2019 07:16 h | 24.02.2019 12:00 h
Jídelníček na 11.02.–24.02.2019


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu