Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – poslání sociální služby

„Společně pečujeme o život“

Posláním pečovatelské služby Města Blansko je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby jim poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt se svými vrstevníky.

Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 03.04.2018 13:02 h | 06.05.2018 12:00 h
Jídelníček na 23.04.–06.05.2018

zveřejněno: 20.03.2018 09:07 h | 22.04.2018 12:00 h
Jídelníček na 09.04.–22.04.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli